Trwa budowa Baltic Pipe na terenie trzech województw

Artykuł sponsorowany GAZ-SYSTEM
Fot. Energinet, baltic-pipe.eu/
Fot. Energinet, baltic-pipe.eu/
W województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim trwa budowa gazociągu Baltic Pipe, stanowiącego nowy, ważny dla naszej gospodarki korytarz dostaw gazu do Polski i na inne rynki europejskie. Oprócz korzyści gospodarczych warto dostrzec także ekologiczne walory tego przedsięwzięcia.

Gaz ziemny jest najbardziej niskoemisyjnym źródłem energii wśród paliw kopalnych, dlatego przestawienie miejskich elektrociepłowni na turbiny gazowe wpłynie korzystnie na środowisko naturalne i znacząco poprawi jakość powietrza. W Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego inwestycja Baltic Pipe ma doprowadzić do upowszechnienia wykorzystania gazu jako paliwa do wytwarzania energii i ciepła. W efekcie projekt pomoże znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Baltic Pipe – gazociąg przyjazny środowisku

Dla mieszkańców ważne jest również, że gazociąg to inwestycja bezpieczna ekologicznie, bo prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego obszarów, na których powstaje.

Odpowiedzialna za budowę gazociągu w Polsce spółka GAZ-SYSTEM przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonała kompleksowe badania dotyczące wpływu nowego gazociągu na m.in. środowisko, rybołówstwo i żeglugę. Sprawdzono także dno morza, by mieć pewność, że wszelkie znajdujące się tam przeszkody zostaną ominięte. Przeprowadzono badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne, które pozwoliły wybrać najlepsze dla gazociągu i przyrody rozwiązania oraz ograniczyć do minimum ingerencję w krajobraz i środowisko. Projekt gazociągu zmodyfikowany został tak, by budowa ominęła tereny szczególnie cenne przyrodniczo.

Młodzi ogrodnicy na start!

Aby podkreślić bliski związek gazociągu Baltic Pipe z dbałością o środowisko naturalne, spółka GAZ-SYSTEM zaprasza dzieci do udziału w KONKURSIE pod hasłem „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”.

Nowoczesne technologie budowy

Prace przy budowie gazociągu prowadzone są przy użyciu nowoczesnych technologii takich, jak bezwykopowa metoda mikrotunelingu. Zostanie ona zastosowana na przykład w miejscu wyjścia części podmorskiej gazociągu na ląd – pod plażą, klifem i pasem wydm. Dzięki temu wpływ gazociągu na linię brzegową, plażę nadbałtycką, a w efekcie na mieszkańców i turystykę będzie maksymalnie ograniczony i nieodczuwalny. Po zakończonej budowie gazociąg nie będzie widoczny z plaży.

Tam, gdzie prace budowlane już trwają, prowadzi się je pod nadzorem przyrodniczym. Rozpoczęcie robót poprzedza staranne usunięcie roślinności z pasa budowy i zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby. Z kolei po zakończeniu budowy przywraca się teren do stanu pierwotnego.

Baltic Pipe na lądzie

Wychodząc z morza, gazociąg połączy się w okolicach miejscowości Pogorzelica w gminie Rewal ze swoją częścią lądową, która jest budowana w trzech województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Oprócz często podkreślanego znaczenia gazociągu w skali całego kraju, inwestycja niesie za sobą wymierne korzyści dla lokalnych społeczności. Po zakończeniu inwestycji GAZ-SYSTEM co roku będzie wpłacał do gmin na trasie wybudowanych gazociągów podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. ich wartości, co w praktyce oznacza możliwość sfinansowania na przykład remontu lokalnych dróg czy budowy nowego placu zabaw.

Więcej informacji o gazociągu można znaleźć na stronie internetowej www.baltic-pipe.pl