Twoja emerytura po wielkiej reformie. Wątpliwości wyjaśniają ekspertki z ZUS

Irena Boguszewska
Danuta Borsuk-Zawadzka (pierwsza z prawej) i Jolanta Olszewska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie
Danuta Borsuk-Zawadzka (pierwsza z prawej) i Jolanta Olszewska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie Radosław Brzostek
1 stycznia zaczęła się reforma emerytalna. Aby nasi Czytelnicy mogli dowiedzieć się, co dla nich oznacza, na pytania z życia wzięte odpowiadają pracownice ZUS. Sprawdź, jak i dla kogo zmieniły się zasady.

Odpowiedzi na pytania Czytelników udzieliły: Danuta Borsuk-Zawadzka, zastępca dyrektora i Jolanta Olszewska, pracownik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie.

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

- Czy pobrane świadczenie przedemerytalne obniży moją przyszłą emeryturę?
- Nie, świadczenie przedemerytalne nie pomniejsza przyszłej emerytury.

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA

- Od prawie pięciu lat jestem na wcześniejszej emeryturze, na którą przeszłam jako nauczycielka. W marcu kończę 60 lat. Ponieważ cały czas pracowałam, chcę wystąpić o przeliczenie emerytury według nowej kwoty bazowej. Czy mogę o to wystąpić już w marcu, czy muszę czekać miesiąc dłużej, do osiągnięcie nowego wieku emerytalnego?
- Aby móc złożyć wniosek o emeryturę powszechną, trzeba czekać do osiągnięcia przedłużonego wieku emerytalnego. Jednak pani bardziej się opłaca przeliczenie emerytury wcześniejszej. Nie wiem jednak, czy zostanie ona przeliczona w całości według nowej kwoty bazowej, czy tylko w części.
Nowa kwota bazowa obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Warto więc z przeliczeniem wcześniejszej emerytury poczekać do tego miesiąca.

- Czy wówczas ZUS może zmniejszyć mi emeryturę, bo odliczy to, co już wzięłam?
- Zmniejszy jedynie podstawę obliczenia emerytury powszechnej. Nie dotyczy to tej wcześniejszej.

- A jeśli wystąpię o takie przeliczenie i nowa emerytura będzie niższa od wcześniejszej, to czy będę mogła wybrać korzystniejszą, czy też ZUS przyzna mi świadczenie, o które wystąpię i nie będzie odwołania?
- Jeśli ma się prawo do kilku świadczeń jednocześnie, ZUS wypłaca to wyższe.

- Od trzech lat jestem na wcześniejszej emeryturze. W lipcu tego roku kończę 65 lat. Czy wtedy ZUS z urzędu przyzna mi emeryturę powszechnie obowiązującą, czy też nie? Czy do końca dni swoich będę mógł pobierać emeryturę wcześniejszą, czy też będę musiał ją przeliczyć i nowa będzie niższa od tej, którą już mam?
- ZUS nie przyznaje z urzędu emerytury powszechnej po wcześniejszej. Aby ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek. W związku z nabyciem prawa do dwóch emerytur, wcześniejszej i powszechnej, ZUS wypłaci wyższe świadczenie.

- A co będzie odliczone? Czy będą to pieniądze, jakie otrzymywałam od stycznia, czyli od wejścia w życie nowej ustawy emerytalnej? ZUS nie może chyba odliczyć wstecz całego mojego wcześniejszego świadczenia.
- ZUS odliczy kwoty pobranej wcześniejszej emerytury, obliczając wysokość tej powszechnej.

- Urodziłam się w lutym 1959 roku. Do końca 1998 roku miałam 20 lat stażu składkowego i nieskładkowego, w tym 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Chcę przejść na wcześniejszą emeryturę, korzystając z artykułu 184 ustawy emerytalnej. Czy w tym zapisie coś się zmieniło od 1 stycznia? Najbardziej to chodzi mi o staż, o te 20 lat pracy do końca 1998 roku. Czy ten okres nie jest wydłużany stopniowo, bo wiem, że ma być wydłużony do 25 lat?
- Nie zmieniło się stosowanie przepisu art.184 ustawy emerytalnej. Obniżony wiek emerytalny dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze pozostał bez zmian.

- Jak będzie liczony mój wiek emerytalny? Kiedy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę? Czy będzie to możliwe w momencie, gdy ukończę 55 lat?
- Obniżony wiek emerytalny z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla kobiet wynosi 55 lat.

NOWE ZASADY CZY STARE

- Urodziłem się w listopadzie 1948 roku. Od 1998 roku, kiedy wchodziła w życie reforma emerytalna, słyszałem, że przejdę na emeryturę na starych zasadach - w listopadzie 2013 roku. Czy w związku z reformą, która zaczęła się 1 stycznia tego roku, coś się zmieni w moim przypadku? Czy będę miał wydłużony wiek emerytalny, czy też nie? I jak będę miał liczoną emeryturę: czy na starych zasadach, czy też na nowych, według zgromadzonego kapitału?
- Powszechny wiek emerytalny osiągnie pan w listopadzie 2013 roku. Emerytura będzie obliczona według wariantu mieszanego: 20 procent według dotychczasowych zasad i 80 procent według nowych.

- W grudniu 2012 roku skończyłem 65 lat. Jestem rocznik 1947, ale wciąż pracuję, więc nie wystąpiłem jeszcze o emeryturę. Czy mnie również dotknie w jakiś sposób reforma?
- Będzie miał pan wybór sposobu liczenia emerytury: według nowych zasad i dotychczasowych. ZUS wypłaci emeryturę obliczoną według korzystniejszego sposobu liczenia.

- Słyszałem, że mogę mieć wyliczoną emeryturę na nowych zasadach. Jakie warunki muszę spełnić, aby tak się stało? Jak dowiedzieć się, który sposób wyliczenia jest dla mnie korzystniejszy - nowy czy stary?
- Aby mieć emeryturę wyliczoną na nowych zasadach, wystarczy nadal być zatrudnionym po osiągnięciu wieku emerytalnego. Które świadczenie jest wyższe, to sprawdzi ZUS. Pan tylko wskaże we wniosku wybór korzystniejszego wariantu.

- W ZUS nie chcieli przyjąć ode mnie wniosku, dlatego nie mam wyliczonego kapitału początkowego. Powiedzieli, że mi nie przysługuje. Czy faktycznie mam czekać z tym pismem, czy powinienem je złożyć?
- Dla rocznika 1947 wniosek o kapitał początkowy jest składany wraz z wnioskiem o emeryturę - po osiągnięciu wieku emerytalnego

WYDŁUŻONY WIEK

- Z internetu dowiedziałam się, że wiek emerytalny będzie podnoszony co cztery miesiące o miesiąc. A w gazecie czytałam, że co trzy miesiące będzie dodawany jeden miesiąc do wieku emerytalnego. Proszę wyjaśnić, jak to jest naprawdę.
- Liczy się to, co zostało zapisane w ustawie. Czyli co trzy miesiące dodawany jest jeden miesiąc.

- W lutym tego roku skończyłem 65 lat. Chciałem przejść na emeryturę, ale dowiedziałem się, że muszę pracować o miesiąc dłużej. Tak zrobiłem, ale nie wiem, czy to jest konieczne.
- Tak, jest to koniecznie. Jeden miesiąc dłużej to niewiele.

- W internecie przeczytałam, że kobiet, które w 2012 roku skończyły 59 lat nie będą dotyczyły zmiany w emeryturach, jakie weszły w życie od tego roku. Czy to prawda? Dla mnie to wiele znaczy, bo albo przejdę na emeryturę w listopadzie tego roku, albo będę musiała pracować cztery miesiące dłużej. A pracodawca już nie może się doczekać, kiedy zwolnię mu etat.
- Zmiany dotyczą również kobiet urodzonych w 1953 roku. Wiek emerytalny został dla pani przedłużony, ale wraz z nim ochrona przedemerytalna.

- Urodziłem się 19 stycznia 1948 roku. Właśnie skończyłem 65 lat. Musiałem pracować do 19 lutego. Pracodawca już wcześniej oznajmił mi, że wówczas się rozstaniemy. Mam mieć emeryturę liczoną na starych zasadach. Wymyśliłem sobie, że złożę o nią wniosek w tym miesiącu, aby mieć wyliczone świadczenie według nowej kwoty bazowej. Czy jednak nie zrobiłem głupio, czy nie straciłem prawa do emerytury? Czy mogłem tak postąpić, czy też musiałem złożyć wniosek o emeryturę natychmiast po rozwiązaniu stosunku pracy?
- Jeśli wcześniej nie składał pan wniosku o emeryturę wcześniejszą, to powszechna będzie liczona według wariantu mieszanego: 80 procent według nowych zasad i 20 procent według dotychczasowych. Nie musiał pan składać wniosku o emeryturę natychmiast po rozwiązaniu stosunku pracy. Jednak ZUS przyzna panu emeryturę od miesiąca, w którym złoży pan o nią wniosek.

- Urodziłam się w październiku 1953 roku. W październiku skończę 60 lat. Ale kończy mi się również umowa o pracę na czas określony. Pracodawca nie chce jej przedłużyć. Czy będę miała wydłużony wiek emerytalny, a jeśli tak, to o ile? Czy na te parę miesięcy będą mogła wziąć emeryturę częściową? O ile to obniży tę "normalną"?
- Nie posiada pani prawa do emerytury częściowej. Kobieta urodzona w październiku 1953 roku nabędzie prawo do emerytury powszechnej w wieku 60 lat i 4 miesięcy. Do tego czasu będzie pani pracowała lub po zakończeniu zatrudnienia oczekiwała na emeryturę, pobierając zasiłek dla bezrobotnych.DLA POLICJANTA

- Mam 42 lata i od 22 lat pracuję w policji. Jakie zasady przejścia na emeryturę mnie obowiązują? Mam propozycję pracy w straży miejskiej, ale nie wiem, czy za dużo nie stracę na zmianie pracy.
- Obowiązują pana odrębne zasady dotyczące służb mundurowych. Praca w straży miejskiej może być podjęta po nabyciu prawa do wysługi emerytalnej lub po wyjściu ze służby. Każda z tych decyzji inaczej się przekłada na prawo do emerytury powszechnej w ZUS.

DLA KOLEJARZA

- Pracuję na kolei jako konduktor w drużynach konduktorskich. W 2014 roku kończę 55 lat i miałam przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy w związku z nową reformą mogę skorzystać z tego przywileju? Mam 15 lat pracy w warunkach szczególnych oraz 23 lata ogólnego stażu pracy do końca 1998 roku.
- Tak, zachowała pani prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy na kolei.

- Czy będę miała doliczone dodatkowe miesiące do wieku emerytalnego?
- Nie, nie będzie miała pani wydłużonego wieku emerytalnego. Przejdzie pani na wcześniejszą emeryturę w momencie ukończenia 55 lat

- Czy będę miała przywilej kolejowego emeryta, czyli wypłatę deputatu węglowego dwa razy w roku?
- Ma pani prawo do ekwiwalentu węglowego. Każdy pełen rok zatrudnienia na kolei w drużynach konduktorskich liczy się jak 14 miesięcy zatrudnienia na kolei, ale nie ma to znaczenia przy obliczaniu wysokości emerytury.

DLA NAUCZYCIELA

- Jestem nauczycielką w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jakie warunki musiałam spełnić do końca 2008 roku, aby mieć prawo do wcześniejszej emerytury?
- Do końca 2008 roku należało spełnić warunki wynikające z artykułu 88 Karty Nauczyciela - poza warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jest to przejście na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, lecz z wykazaniem 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym.

- Jestem nauczycielką na wcześniejszej emeryturze. W 2012 roku zarobiłam więcej, niż wynosi dolny próg. Co mam zrobić? Czy muszę oddać część emerytury, a jeśli tak, to do kiedy i w jakiej formie?
- Do końca lutego musiała pani podać w ZUS przychód osiągnięty w 2012 roku. Na tej podstawie ZUS dokona rozliczenia według zasady: jeśli pobrana emerytura stanowi niższą kwotę, to zwraca pani emeryturę. Jeżeli przychód stanowi niższą kwotę od pobranej emerytury - zwraca pani nadwyżkę przychodu.
ZUS opisze to w zawiadomieniu o rozliczeniu przychodów. Poda też terminy zwrotu przychodu lub emerytury.

Nieruchomości z Twojego regionu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie