Uczniowie i nauczyciele tej szkoły z ekologią są na TY!

Materiał informacyjny SWISS KRONO
Uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych samodzielnie dbają o barwne kwietniki.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych samodzielnie dbają o barwne kwietniki.
Ekologia to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność wynikająca z ratowania naszej planety. Wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze, którzy swoją świadomą, odpowiedzialną postawą udowadniają każdego dnia, że przyroda jest nieograniczonym źródłem wartości, które należy pielęgnować.

Wychowankowie tej lubuskiej szkoły z ekologią są za pan brat. Duża w tym zasługa kadry pedagogicznej, która wśród dzieci i młodzieży nieustannie krzewi dobre praktyki ekologiczne – nauczyciele zwracają uwagę uczniów na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, kształtują i promują wśród nich postawy proekologiczne, a przede wszystkim rozbudzają zamiłowanie i szacunek do przyrody.

Szkoła angażuje uczniów do udziału w wielu ciekawych i rozwijających projektach oraz konkursach, szczególnie tych związanych z ekosferą.

– Mamy wspaniałą kadrę nauczycielską, która stara się aktywizować dzieci i zachęcać do udziału w inicjatywach mających pozytywny wpływ na nasze środowisko – mówi Joanna Majorczyk, kierownik administracji w zielonogórskim Zespole Szkół Ekologicznych i dodaje:

– Tylko w ostatnich trzech latach byliśmy zaangażowani w mnóstwo ważnych działań, jak np. „Żywność na widelcu, a ochrona środowiska”, czyli projekt organizowany w ramach Międzynarodowego Programu Eco-Schools zarządzanego przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Dzięki tej inicjatywie nasza szkoła zdobyła międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga” potwierdzający działania realizowane na rzecz ekorozwoju i dołączyła do Międzynarodowej Sieci Szkół dla Ekorozwoju – mówi z dumą pani Joanna.

Za działania w edycji 2019/2021 programu Eco-Schools placówka otrzymała w nagrodę kompletny zbiornik na deszczówkę, który już niedługo zostanie zamontowany na terenie zielonogórskiego „ekologa”. Ta wygrana znakomicie przyda się uczniom, a właściwie pielęgnowanym przez nich kwietnikom, które teraz będą podlewane za pomocą zebranej deszczówki.

– Co roku odbywa się u nas konkurs na najpiękniejszy kwietnik – mówi z uśmiechem Joanna Majorczyk i kontynuuje:

– Klasy rezerwują kwietniki, o które dbają przez cały rok. Potem spośród nich wybierany jest ten najpiękniejszy, a zwycięska klasa otrzymuje od nas nagrodę.

Miło przyglądać się przez cały rok efektom własnej pracy! Ale to nie koniec pomysłów i inicjatyw, w które angażują się uczniowie zielonogórskiego „ekologa”:

– Współpracowaliśmy z WWF Polska, dzięki czemu pozyskaliśmy materiały potrzebne do zorganizowania wystawy „Ochrona mórz i oceanów, co na naszym stole?”, która została zaprezentowana w budynku szkoły. Prowadziliśmy też warsztaty oraz debaty dla uczniów klas piątych na temat „Rolnictwo przemysłowe czy ekologiczne, a może rolnictwo integrowane?” Zajęcia te miały uświadomić dzieciom, jak zdrowo się odżywiać oraz jak produkować żywność ekologiczną. Zorganizowaliśmy także wystawę szkolną pt. „Eko Kodeks”, która była pokłosiem działań projektowych „Żywność na widelcu, a ochrona środowiska” w ramach Międzynarodowego Programu Eco-Schools „Zielona Flaga” 2019/2020. Organizowaliśmy też warsztaty edukacyjne „Ekologia i ochrona klimatu” dla uczniów klas 7 i 8. Ich celem była promocja ekologicznego trybu życia poprzez ukazanie stanu środowiska – jak jest i jak być powinno – w dziedzinie prawidłowego postępowania z odpadami, walki ze smogiem, oszczędzania energii elektrycznej i wody – opowiada pani Joanna i dodaje:

– Możemy się również poszczycić zajęciem I miejsca w konkursie Carry Life Award 2018 w kategorii: projekty społeczne, za projekt „Poznając przyrodę odkrywasz fascynujący świat”. Nasi uczniowie wraz nauczycielami stworzyli na potrzeby tej inicjatywy przewodnik dydaktyczny po Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański, na terenie której utworzono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą. Nagrodą za nasz zwycięski projekt było 5000 Euro.

Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat

– Pandemia nas nie zatrzymuje – na co dzień podejmujemy się inicjatyw, które może nie mają rangi ogólnopolskiej, ale dzięki którym nasi uczniowie uczą się postaw proekologicznych – zaznacza Mariusz Szpakowicz, dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze.

– Nazwa szkoły zobowiązuje – mówimy o ochronie przyrody, wyrabiamy wśród młodych ludzi wrażliwość i poczucie obowiązku wobec natury, uczymy szacunku do otaczającego nas świata. 30 lat temu, gdy nasza szkoła powstawała, byliśmy jedną z niewielu placówek oświatowych w Polsce, w której rozpoczęto prowadzenie przedmiotu: edukacja ekologiczna. Aktualnie przedmiot ten nie istnieje, bo przecież na wielu lekcjach – czy to na biologii, chemii, geografii, czy technice – można przekazywać treści o tematyce ekologicznej. Jest to też związane z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie ramowych planów nauczania, które obligują nauczycieli do poruszania tematów związanych z ochroną środowiska. Zostały one zawarte w podstawie programowej dla wybranych przedmiotów zarówno dla szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej – tłumaczy Mariusz Szpakowicz i kontynuuje:

– Wszyscy nauczyciele są zobowiązani, by promować ekologię. Nie tylko dlatego, że prawo nakłada na kadrę taki obowiązek, ale przede wszystkim dlatego, że mamy pełną świadomość, co może się wydarzyć za 50, 100 lat jeśli już teraz nie będziemy podejmować działań na rzecz ochrony środowiska. Te tematy są nam wyjątkowo bliskie, dlatego wszelkie działania, które podejmujemy, mają na celu przekazanie młodemu pokoleniu, jak ważne jest prowadzenie wszelkiego rodzaju inicjatyw proekologicznych. Poprzez krzewienie wśród uczniów zachowań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przyczyniamy się do utrzymania ekosystemów w dobrej kondycji. Wśród głównych haseł, które staramy się rozpowszechniać, są: szacunek do przyrody, segregacja śmieci, oszczędność wody i energii elektrycznej, zakup towarów wielokrotnego użytku, rezygnacja z plastikowych toreb oraz dzielenie się wiedzą i świadomością ekologiczną z innymi.

Joanna Majorczyk wraz z dyrektorem szkoły Mariuszem Szpakowiczem dziękują firmie SWISS KRONO za owocną współpracę.

Szacunek nie tylko dla przyrody

W bieżącym roku Zespół Szkół Ekologicznych stara się przystąpić do projektu „Dostępna szkoła”, którego celem jest stworzenie takiej placówki oświatowej, w życiu której każdy uczeń, nauczyciel czy rodzic może uczestniczyć bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb. Szkoły przystępujące do projektu starają się wypracować określone standardy w obszarach dostępności architektonicznej, a także w wymiarze technicznym, edukacyjnym i społecznym oraz procedur i organizacji szkoły.

I jak tu się nie uśmiechnąć na widok tak pięknego kwietnika? Trzeba przyznać, że uczniom zielonogórskiego „ekologa” fantazji nie brakuje!

W pomieszczeniu przeznaczonym na socjoterapię również znajdują się panele podarowane przez żarską firmę.

Spójrzcie na podłogę w tej sali lekcyjnej. Tak, tak! To panele podarowane szkole przez SWISS KRONO.

Zajęcia i warsztaty z przyrodą w tle? Oczywiście! W końcu nazwa szkoły zobowiązuje.

– Dlaczego przystąpienie do tego programu jest dla nas tak ważne? Historia szkoły oraz jej nazwa – Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej – nawiązują do otwartości na drugą osobę, szeroko pojętej tolerancji i integracji społecznej, wreszcie obligują do przestrzegania przepisów prawa. Naturalnie, świadomość i postawa otwartości na potrzeby drugiego człowieka są najważniejsze, ale nie można również pominąć litery prawa – sektor publiczny, którym jako państwowa placówka oświatowa również jesteśmy, musi zapewnić minimalny dostęp do szkoły jako podmiotu publicznego – mówi dyrektor Mariusz Szpakowicz i dodaje:

– Już teraz posiadamy udogodnienia architektoniczne i modernizujemy je, bowiem chcemy, by wszystko jak najlepiej służyło dzieciom i nauczycielom. Przy remontowaniu pomieszczeń staramy się uwzględniać wszystkie zasady związane z ich dostępnością, a nawet kolorystyką. Organizujemy dodatkowe pomieszczenia na socjoterapię i pracę indywidualną z uczniem. Staramy się tworzyć tzw. pokoje wyciszeń, czyli przyjazne miejsca, w których dzieci mogą w spokoju porozmawiać z nauczycielem, odreagować napięcia czy odseparować się od rozmaitych bodźców. Mamy bowiem coraz więcej dzieci z problemami emocjonalnymi. Bardzo chcemy, by uczniowie czuli się u nas dobrze, bezpiecznie, by wiedzieli, że mają w nas wsparcie i opiekę , dzięki którym mogą w pełni realizować swoje pasje – tłumaczy Mariusz Szpakowicz i kontynuuje:

– Dzięki temu, że przystąpiliśmy do programu, będziemy docelowo mieć kontakt z grupą audytową, która wesprze nas poradą, a przede wszystkim da obiektywny obraz tego, na ile przestrzegamy tych niezbędnych elementów, które wymaga od nas prawo, czyli dostępności architektonicznej czy informacyjno-komunikacyjnej. Podstawowe elementy mamy zapewnione, natomiast to spojrzenie z zewnątrz jest najważniejsze, bo ono powie nam, na ile nasza szkoła jest tak naprawdę dostępna – podkreśla dyrektor Szpakowicz.

SWISS KRONO wspiera inicjatywy zielonogórskiego „ekologa”

Szereg prac remontowych czy modernizacyjnych przeprowadzanych w obiektach Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe firm i instytucji zewnętrznych.

– Nie boimy się prosić o pomoc – zaznacza Joanna Majorczyk.

– Ze SWISS KRONO współpracujemy od kilkunastu lat. Dzięki żarskiej firmie mogliśmy zmodernizować szereg pomieszczeń – produkty SWISS KRONO pomogły w ich urządzaniu, dzięki czemu szkolne sale stały się w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach. Od żarskiej firmy otrzymaliśmy już ponad 1000 m2 podłogi. Ale to nie wszystko! W 2017 roku nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Zrób coś dobrego ze SWISS KRONO” – zaangażowali się wówczas w pomoc dla schroniska dla zwierząt i... wywalczyli zaszczytne pierwsze miejsce. Nagrodami przyznanymi przez SWISS KRONO były: wykład Tomasza Kammela „Jak gadać żeby się dogadać”, który zorganizowaliśmy w szkolnej sali konferencyjnej, dwudniowa wycieczka do wybranego miejsca w Polsce dla zwycięskiej klasy oraz zestaw mebli klasowych według projektu SWISS KRONO – opowiada Joanna Majorczyk.

– Firma SWISS KRONO od początku swojego istnienia pomaga produktowo instytucjom w naszym regionie. Nasze produkty otrzymują od nas fundacje, stowarzyszenia, parafie i oczywiście szkoły. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież kształciła się w estetycznych i ładnych pomieszczeniach. Tylko w 2020 roku udzieliliśmy ponad 120 darowizn, z czego ponad 40 trafiło do szkół – podkreśla Katarzyna Wagner, asystentka prezesa w SWISS KRONO sp. z o.o.

Dodaj ogłoszenie