W piątek, 19 grudnia, w lubuskim oddziale GDDKiA podpisana została umowa na realizację dwóch odcinków drogi S3: od węzła "Nowa Sól Południe” - do węzła „Gaworzyce” (16,4 km) oraz od węzła "Gaworzyce” do węzła "Kaźmierzów”(16,9 km) pod dolnośląskimi Polkowicami.

Kontrakty opiewają na łączna kwotę 803 mln zł. Termin realizacji zadania to 19 czerwca 2018 roku. Jest to pierwsze zadanie w województwie lubuskim realizowane w systemie "projektuj i buduj”, ale z powodzeniem stosowanej przy realizacji wielu projektów w kraju. Od tradycyjnej metody różni się tym, że wykonawca ma prawo wprowadzić do projektu pewne zmiany, które uzna za korzystniejsze dla zadania. Zmiana oczywiście musi zostać odpowiednio uzasadniona i zaakceptowana przez inwestora. Jest to furtka do wprowadzenia nowych technologii, materiałów czy też rozwiązań inżynieryjnych.

Nowa trasa drogi ekspresowej S3 rozpoczyna się przed miejscowością Nowe Miasteczko w miejscu wybudowanej już jednojezdniowej obwodnicy Nowej Soli. Miejsce to przypada za wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 283, gdzie zlokalizowany zostanie węzeł "Nowa Sól Południe". Podstawowy zakres robót obejmuje przede wszystkim:


  • budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej o łącznej długości 33,3 km

  • budowę pięciu węzłów drogowych: "Nowa Sól Południe”, "Nowe Miasteczko", "Gaworzyce", "Drożów" i "Potoczek"

  • budowę 33 obiektów mostowych

  • budowę Obwodu Utrzymania Drogi.