Unia Europejska – razem w walce z COVID-19

Artykuł sponsorowany
Polska i Świat walczą z epidemią koronawirusa. Solidarność i wzajemne wsparcie jeszcze nigdy nie miały takiego znaczenia jak teraz. W dobie pandemii swoją moc sprawczą pokazuje także Unia Europejska. Dzięki decyzjom Komisji Europejskiej, polskie regiony, które zmagają się z epidemią, mogą skorzystać z dodatkowych środków budżetu UE, a także przekierować na walkę z niewidzialnym wrogiem środki ze swoich Regionalnych Programów Operacyjnych. Z tej szansy skorzystało także Lubuskie. Samorząd województwa przekierował już ponad 70 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla szpitali oraz na wsparcie dla potrzebujących i przedsiębiorców. To jednak nie wszystko. Przygotowywane są kolejne projekty, które pomogą przetrwać lubuskiemu biznesowi. Walkę z COVID-19 nadal wspierają unijne pieniądze.

Wsparcie dla pierwszej linii frontu

45 mln zł – to kwota przekierowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zakup sprzętu dla szpitali postawionych w stan gotowości w walce z koronawirusem. Wśród nich znalazły się placówki w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Żarach (105 Szpital Wojskowy i Szpital Na Wyspie), Szprotawie i Sulechowie. Sumę 11,4 mln zł przeznaczono na sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, maseczki, gogle, rękawiczki, ochraniacze na buty. Za 33,5 mln zł samorząd zakupił urządzenia ratujące życie i aparaturę do diagnostyki, m.in.: respiratory, defibrylatory, tomografy, pompy infuzyjne, kardiomonitory, aparaty USG. Kolejne 3 mln zł przeznaczono na zakup 4 nowych ambulansów dla stacji pogotowia w Zielonej Górze i Gorzowie, a 53 tys. zł na adaptację pomieszczeń. Za 5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono testy na COVID-19. Trafiły one do szpitali w Gorzowie i Zielonej Górze. Dzięki dodatkowemu wsparciu ze środków budżetu województwa, placówki te doposażyły laboratoria i są w pełni przygotowane do wykrywania zakażeń.

Mocne wsparcie dla biznesu

Na wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie mogą liczyć także przedsiębiorcy. Samorząd województwa uruchomił dla nich specjalny program osłonowy. Na jego realizację przeznaczył dodatkowe 20 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te, za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, zostały przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejne 6 mln zł przekierowano na preferencyjne pożyczki dla lokalnych firm. Tym razem środki pochodzą z oszczędności Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kolejny zastrzyk dla przedsiębiorców

Na tym jednak nie koniec wsparcia dla firm. Już w maju samorząd województwa planuje „wpompować” w lubuską gospodarkę 10 mln zł, a docelowo 30 mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których dotknęły skutki zamrożenia gospodarki, spowodowane koronawirusem. – Na początku maja chcemy ogłosić konkurs. Planujemy dla mikrofirm bony w wysokości od 30 do 100 tys. zł, a dla małych firm, od 50 do 200 tys. zł. Prowadzimy negocjacje z organizacjami okołobiznesowymi. Jest bardzo duże zainteresowanie, oczekiwanie i zadowolenie ze wspólnie podjętych działań. Chcemy, żeby to były takie bony ratunkowe – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Gospodarka po epidemii to teraz główny problem, z jakim będziemy się mierzyć, ale jestem pewien, że znajdziemy racjonalne rozwiązania – dodaje członek zarządu Marcin Jabłoński. Lubuskie zadeklarowało także udział w programie przygotowywanym przez rząd. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. W ramach środków z poziomu krajowego wsparcie mieliby uzyskać średni przedsiębiorcy, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – mikro i małe przedsiębiorstwa. Wsparcie ma mieć charakter dotacji. Chodzi o stworzenie jednego produktu, jednego instrumentu, który będzie wdrażany w takim samym schemacie we wszystkich regionach.

Dodaj ogłoszenie