Nasza Loteria

Wakacje za granicą. Gdzie możemy pojechać autem, a gdzie nie i jakie czekają nas ograniczenia? Przeczytaj, zanim zaplanujesz podróż

Paweł Wańczko
Paweł Wańczko
Mimo że wiele krajów otworzyło już swoje granice, zagrożenie związane z koronawirusem COVID-19 wciąż istnieje. Dlatego niektóre kraje wprowadziły różne ograniczenia związane z wjazdem na ich terytorium obcokrajowców. Zanim więc zaplanujesz podróż, warto sprawdzić, gdzie i jakie obostrzenia obecnie obowiązują, aby nie narazić się na wysoką karę lub przymusową kwarantannę.
Mimo że wiele krajów otworzyło już swoje granice, zagrożenie związane z koronawirusem COVID-19 wciąż istnieje. Dlatego niektóre kraje wprowadziły różne ograniczenia związane z wjazdem na ich terytorium obcokrajowców. Zanim więc zaplanujesz podróż, warto sprawdzić, gdzie i jakie obostrzenia obecnie obowiązują, aby nie narazić się na wysoką karę lub przymusową kwarantannę. pixabay.com
13 czerwca Polska otworzyła swoje granice z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wiele państw zdecydowało się na podobny ruch. Ale nie wszystkie. W niektórych krajach obowiązują też pewne ograniczenia dla obcokrajowców. Przeczytaj, zanim zaplanujesz wakacyjną podróż.
 • Chorwacja otworzyła swoje granice dla obywateli Polski bez żadnych ograniczeń. Jadąc autem przez inne kraje należy jednak pamiętać i pewnych ograniczeniach.
 • Nadal niemożliwy jest swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację.
 • Na terenie Słowenii możemy przebywać maksymalnie do 24 godzin. Po tym czasie będziemy musieli odbyć obowiązkową kwarantannę
 • Siedem krajów nadal nie wpuszcza na swoje terytorium obywateli Polski
 • W przypadku Niemiec, kraj związkowy Meklemburgia – Pomorze Przednie nie zezwala na wjazd na swoje terytorium w celu jednodniowych wycieczek turystycznych

Mimo że wiele krajów otworzyło już swoje granice, zagrożenie związane z koronawirusem COVID-19 wciąż istnieje. Dlatego niektóre kraje wprowadziły różne ograniczenia związane z wjazdem na ich terytorium obcokrajowców. Zanim więc zaplanujesz podróż, warto sprawdzić, gdzie i jakie obostrzenia obecnie obowiązują, aby nie narazić się na wysoką karę lub przymusową kwarantannę.

Wakacje w Chorwacji bez ograniczeń

Chorwacja otworzyła swoje granice dla obywateli Polski bez żadnych ograniczeń. Zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji.

Obywatele RP nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu na teren tego kraju. Nie jest też wymagane okazanie testów na COVID 19 przy przekraczaniu granicy.

Natomiast obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną.

Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

ZOBACZ TEŻ

W Słowenii tylko 24 godziny bez obowiązkowej kwarantanny

Aby dojechać autem do Chorwacji można wybrać trasę przez Niemcy lub Czechy (z wyłączeniem odcinka śląskiego – o tym w dalszej części artykułu), Austrię i Słowenię. Ale trzeba pamiętać, że na terenie Słowenii na razie można przebywać tylko 24 godziny. Jeśli przekroczymy ten czas, będziemy musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. Polska bowiem nie znalazła się na wykazie 17 bezpiecznych krajów (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Republika Federalna Niemiec, Grecja, Islandia, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Węgry, Norwegia, Słowacja i Szwajcaria).

Granica z Czechami otwarta z wyjątkiem Śląska

Czesi otworzyli granice dla Polaków. Od 15 czerwca możliwy jest zarówno tranzyt przez Czechy do/z Polski, jak i wznowienie ruchu turystycznego w Czechach dla podróżnych z Polski. Wyłączony został jedynie śląski odcinek granicy, gdzie w ostatnim czasie notowano najwięcej zachorowań na COVID-19.

W Czechach przyjęto system oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości podróżowania po 15 czerwca (tzw. „Semafor”). Przyjęto w nim rozróżnienie na państwa niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Polska, ale także państwa sąsiadujące z Republiką Czeską, zostały wskazane jako kraje niskiego ryzyka, co jednak w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, może ulec zmianie.

Po wjeździe do Czech z kraju tzw. niskiego ryzyka obywatele tych państw, obywatele Republiki Czeskiej oraz cudzoziemcy ze stałym pobytem na terytorium tych państw, nie będą zobowiązani do przedłożenia negatywnego testu na obecność COVID-19, czy poddania się kwarantannie.

Republika Czeska przyjęła szereg działań o charakterze prewencyjnym mających na celu ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie dalszego ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby. Zaleca się:

 • unikanie w miarę możliwości przebywania w dużych skupiskach ludzi w miejscach publicznych,
 • szczególną dbałość o higienę osobistą/dezynfekcję rąk,
 • zapoznanie się z aktualnymi informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej,
 • stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.

ZOBACZ TEŻ

Słowacja z obowiązkową kwarantanną

Nadal niemożliwy jest swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację. Polska bowiem nie znalazła się na liście państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Każdy podróżny z Polski, który wjedzie na terytorium Słowacji musi odbyć tam przymusową kwarantannę.

Niedozwolony jest wjazd/tranzyt w celach turystycznych i pracowniczych na teren Słowacji. Powrót do Polski jest możliwy bez ograniczeń, tranzyt do innego państwa UE wymaga uzyskania zgody władz słowackich.

W przypadku wjazdu na terytorium Słowacji bez uzyskania wymaganej zgody lub posiadania wymaganych dokumentów należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Tutaj znajdziesz zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Republiki Słowackiej

Zobacz też: Międzynarodowy ruch lotniczy w Polsce został wznowiony. LOT podał termin powrotu rejsów międzynarodowych

Niemcy otwarte dla Polaków, ale…

Władze niemieckie nie prowadzą kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Osoby przyjeżdżające do Niemiec z Polski nie podlegają kwarantannie. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy również wszystkich podróży tranzytowych przez Niemcy. Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez Niemcy do innego kraju, powinni się upewnić, że mogą kontynuować dalszą podróż (tzn. że mogą wjechać do następnego kraju).

Natomiast warto pamiętać, że przylegający do naszej zachodniej granicy kraj związkowy Meklemburgia – Pomorze Przednie nie zezwala na wjazd na swoje terytorium w przypadku jednodniowych wycieczek turystycznych.

Każdy, kto przy okazji pobytu np. w Świnoujściu będzie chciał odwiedzić miejscowości lub plaże po niemieckiej stronie, będzie musiał zarezerwować co najmniej jeden nocleg w tym landzie. W przeciwnym razie grożą mu wysokie kary.

Władze niemieckie zapowiadają jednak ograniczenia w podróżach i wprowadzenie automatycznego obowiązku kwarantanny dla osób podróżujących z krajów lub regionów, w których wzrost zachorowań na koronawirusa wyniesie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni.

Podczas przebywania na terenie Niemiec należy stosować się do ograniczeń w kontaktach społecznych oraz do zasad zachowania higieny wprowadzanych przez poszczególne kraje związkowe.

W przestrzeni publicznej należy zachować odległość min. 1,5 m pomiędzy członkami różnych gospodarstw domowych. Dotyczy to również korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. Dozwolone są spotkania osób z dwóch gospodarstw domowych lub w mniejszych grupach (np. do 5 lub 10 osób – w zależności od kraju związkowego).

WAŻNE! Podczas podróży prywatnym samochodem w aucie mogą się znajdować członkowie z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Pomiędzy członkami dwóch gospodarstw domowych należy zachować co najmniej 1,5 m odległości.

We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa:

 • w komunikacji zbiorowej,
 • podczas robienia zakupów
 • w wybranych budynkach użyteczności publicznej.

W niektórych przypadkach należy dodatkowo zdezynfekować ręce. Informacje są umieszczone przy wejściach.

Powyższe obostrzenia obowiązują na razie do 29.06.2020 r.

ZOBACZ TEŻ

Tranzyt przez Austrię bez zaświadczenia lekarskiego bez zatrzymywania się

Osoby wjeżdżające do Austrii zobowiązane są do posiadania i przedłożenia na granicy lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2. Zaświadczenie powinno być wydane w języku niemieckim, angielskim, włoskim lub francuskim. Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dniu.

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii obywatelom Austrii oraz osobom posiadającym w Austrii zwykłe miejsce zamieszkania (gewöhnlicher Aufenthalt) lub miejsce zameldowania (Haupt-, Nebenwohnsitz), które bezzwłocznie poddadzą się 14 dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczą to własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny. Przepisy nie wskazują, jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli granicznej. Można przyjąć jednak, że są to m.in. zaświadczenie o zameldowaniu, karta pobytu obywatela UE oraz uzupełniająco poświadczenie zatrudnienia.

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii pracownikom sezonowym zatrudnionym w sektorze leśnym, rolniczym, opieki i służby zdrowia, którzy przejeżdżają przez Austrię do miejsca docelowego (w Austrii) autobusem lub koleją bez zatrzymywania się. Osoby te zobowiązane są do bezzwłocznego poddania się 14 dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczegnia tego faktu własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny.

Tranzyt przez Austrię możliwy jest bez zaświadczenia lekarskiego bez zatrzymywania się, o ile istnieje możliwość opuszczenia kraju.

Zobacz też: Grecja zaprasza turystów do siebie. Na Santorini nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem

Włochy bez ograniczeń i kwarantanny

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach, w których powstają skupiska ludzkie.

Kluczowe informacje dot. zagrożenia koronawirusem oraz przepisów obowiązujących we Włoszech znajdziesz na stronie internetowej Ambasady RP w Rzymie w stale aktualizowanym komunikacie

Do siedmiu krajów nadal nie możemy wjechać

Warto pamiętać, że nadal zamknięte przed nami są takie kraje jak:

 1. Węgry,
 2. Hiszpania,
 3. Dania,
 4. Finlandia,
 5. Norwegia,
 6. Cypr
 7. Malta.

W tych krajach czeka nas przymusowa kwarantanna

Niektóre kraje wprawdzie nie mają zamkniętych granic przed obywatelami RP, jednak jeśli wjedziemy na ich teren, będzie czekała nas obowiązkowa kwarantanna. Są to:

 • Irlandia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Wielka Brytania.

Natomiast Islandia daje podróżnym możliwość wyboru: wykonanie testu albo przejście kwarantanny.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Spędzenie wakacji pod namiotem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ile taki urlop może nas kosztować i czy naprawdę jest to tańsza opcja? Zwykle tak bywa, choć nie zawsze. Czytaj dalej!>>>

Wakacje pod namiotem. Co jest nam potrzebne i ile trzeba wyd...

ZOBACZ TEŻ

Zobacz też: Turyści, którzy do tej pory wybierali wypoczynek nad Morzem Śródziemnym, z racji koronawirusa decydują się na przyjazd do Polski

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Paczką znajomych wybieramy się na Węgry, kumpel bierze swojego rextona i jedziemy. Mieliśmy jechać nad morze ale ceny na przeraziły. Budapeszt podobno jest piękny, niedługo to sprawdzę i ocenię

Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska