WAŻNE! Informacja Zielonogórskich Wodociągów

Materiał informacyjny
Spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja (ZWiK) – w ślad za Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz ekspertami ds. wody – zapewniają, że woda z wodociągu jest bezpieczna, a koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe.

ZWiK – zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ma „…obowiązek zapewnić zdolność dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny…”.

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Zielonej Góry oraz pracowników Spółki, zamykamy Biuro Obsługi Klienta w siedzibie firmy. Należy korzystać z poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz telefonów, a w razie potrzeby do umówienia spotkania w terminie późniejszym. Przypominamy dane kontaktowe: ul. Zjednoczenia 110 a, 65-120 Zielona Góra; tel. 68 4519300-301; fax 68 45 19 340; email: poczta@zwik.zgora.pl;

Pracownicy Wodociągów, którzy zajmują się odczytami wodomierzy będą zostawiać u odbiorców wody w skrzynkach pocztowych kartkę z informacją o przekazanie na podany nr telefonu (lub email) wskazań wodomierza. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klientów brane będzie pod uwagę szacunkowe zużycie wody.

Wstrzymuje się zaplanowane wymiany i montaż wodomierzy. Wyjątkiem są sytuacje awaryjne.

Wstrzymuje się obsługę kasową dla Klientów. Wszelkie należności należy regulować na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Zatrzymujemy świadczenie zewnętrznych usług laboratoryjnych.Zapewniamy bieżącą dostawę wody i odbiór ścieków. Charakter działań uwarunkowany jest obserwacją zdecydowanych i radykalnych działań organów państwowych w obliczu realnego zagrożenia życia i zdrowia ludności.

O sytuacji będziemy informować na bieżąco na naszym FB i na stronie: https://www.zwik.zgora.pl/aktualnosci/wiadomosci/

WAŻNE! Informacja Zielonogórskich Wodociągów
Dodaj ogłoszenie