Ponad 10 milionów złotych przeznaczone zostanie na modernizację obiektów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Główne prace, to ocieplanie budynku "A”, przebudowa ciągów instalacyjnych w piwnicach, modernizacja i rozbudowa budynku "B”.

Ponad 10 milionów złotych przeznaczone zostanie na modernizację obiektów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Główne prace, to ocieplanie budynku "A”, przebudowa ciągów instalacyjnych w piwnicach, modernizacja i rozbudowa budynku "B”.

- Obecnie wszystkie te zadania są już rozpoczęte - powiedział kanclerz PWSZ Jan Miśko.

- Najbardziej zaawansowane roboty budowlane dotyczą przebudowy ciągów instalacyjnych w piwnicach. Chcemy tam stworzyć pomieszczenia dydaktyczne. Natomiast firma, który wykonuje termomodernizację budynku "A” wymienia już okna w poszczególnych pomieszczeniach. Zakończenie jest planowane na 30 listopada 2011 roku.Planowany jest również remont dachu, ale te prace jeszcze nie ruszyły.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego uczelnia dostanie 7,1 mln zł dofinansowania.