Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli to perła w koronie wśród lubuskich placówek leczniczych. Potwierdza to uzyskany Certyfikat

Artykuł sponsorowany Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W dzisiejszej rozmowie Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli, Bożena Osińska, opowiada m.in. o uzyskaniu przez placówkę zaszczytnego Certyfikatu Akredytacyjnego, który – za spełnienie wysokich standardów usług medycznych – plasuje nowosolski szpital na równorzędnej, szóstej pozycji wśród szpitali akredytowanych w kraju.

Pani dyrektor, dotarła do nas świetna wiadomość – mamy bowiem w województwie prawdziwą perłę wśród lubuskich szpitali. Mowa oczywiście o nowosolskim szpitalu, który uzyskał prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, czym jest wspomniany Certyfikat, jakie są jego podstawowe cele i czym zasłużyła sobie placówka z Nowej Soli, że to właśnie ona została nim uhonorowana?
Ocena została dokonana w sposób określony w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.

Nasz szpital od wielu lat pracuje na swoją dobrą opinię w regionie. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty plasujące naszą placówkę na pierwszym miejscu w województwie lubuskim pod względem jakości świadczonych usług. Bardzo wysoka ocena niezależnych akredytatorów potwierdza nie tylko wysoki, trzeci poziom Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, nasze kliniczne oddziały oraz ich trzecie poziomy referencyjności, ale podkreśla wiodącą rolę naszej jednostki. Wizytatorzy bardzo wysoko ocenili proces leczenia, bezpieczeństwo pacjentów, diagnostykę, epidemiologię, farmakoterapię, żywienie. Analizie poddany został także proces organizacji i zarządzania placówką. Narzędziem oceny akredytacyjnej są każdorazowo standardy określone we współpracy z najważniejszymi organizacjami medycznymi. Obowiązujący zestaw zawiera 221 standardów w 15 działach. Akredytacja przyznawana przez Ministra Zdrowia potwierdza spełnienie wszystkich wymagań.

Nasz szpital od wielu lat pracuje na swoją dobrą opinię w regionie. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty plasujące naszą placówkę na pierwszym miejscu w województwie lubuskim pod względem jakości świadczonych usług.

Proces przygotowawczy do audytu akredytacyjnego w naszym szpitalu trwał trzy lata. W spełnienie ministerialnych standardów akredytacyjnych zaangażowała się cała załoga. Wysoki, równorzędny szósty wynik w kraju, jeśli chodzi o ilość zdobytych punktów, to efekt wytężonej pracy. Audytorzy zwrócili uwagę na wysoką kulturę organizacji szpitala, znakomite rozstrzygnięcia systemowe wyróżniające naszą jednostkę na tle podobnych w kraju. Zauważony został znakomity poziom wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. Audytorzy z uznaniem odnieśli się do przestrzegania przez naszych pracowników praw pacjenta oraz do profesjonalnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Z pewnością przyznany laur potwierdza credo szpitala – „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”. Myśli pani, że uzyskany Certyfikat sprawi, że szukający pomocy medycznej pacjenci – nie tylko ci z Nowej Soli, ale również innych zakątków naszego regionu – będą chętniej odwiedzać nowosolską placówkę?
Szpital wszelkie działania, jakie podejmował, podejmował z myślą o pacjentach. Sam audyt weryfikujący jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług medycznych oferowanych przez naszą placówkę.

Od wielu lat leczymy pacjentów z całego regionu, również spoza województwa lubuskiego. Szpital cieszy się zaufaniem pacjentów. Chorzy i ich rodziny doceniają nasz profesjonalizm.

W dzisiejszych niespokojnych czasach naznaczonych pandemią COVID-19 tak wysoki laur dla szpitala jest z pewnością znakomitym potwierdzeniem tego, że nowosolska placówka świetnie radzi sobie z SARS-CoV-2. Jakie działania podjął szpital w celu uchronienia się przed koronawirusem?
Na początku wybuchu epidemii został utworzony zespół zajmujący się sprawami związanymi z epidemią COVID-19. Proces realizacji tworzonych standardów postępuje w tym zakresie i jest nieustająco monitorowany. Szpital wdrożył bardzo radykalne obostrzenia. Sposób ich stosowania został bardzo wysoko oceniony przez akredytatorów CMJ. Mimo uciążliwości w stosowaniu zabezpieczeń epidemiologicznych zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego, udaje się nam chronić szpital przed rozprzestrzenianiem koronawirusa.

- Inwestujemy w zakupy nowoczesnego sprzętu, odtwarzamy również istniejące zasoby, by stymulować dalszy rozwój szpitala i zwiększać dostępność społeczeństwa lubuskiego (i nie tylko) do wysoko specjalistycznych usług.

Proszę powiedzieć, ile oddziałów oraz specjalistycznych poradni aktualnie liczy Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli?
Leczenie pacjentów prowadzone jest w kilkunastu oddziałach oraz poradniach specjalistycznych. W szczególności, szpital posiada 25 oddziałów stacjonarnych, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy i 24 poradnie specjalistyczne. Poszczególne komórki organizacyjne pionu medycznego – oddziały, poradnie itp. połączone zostały funkcjonalnie w działy, którymi kieruje kierownik. Do dyspozycji chorych w WSSPZOZ w Nowej Soli przygotowane są 433 łóżka na oddziałach, 25 stanowisk dla noworodków oraz 9 łóżek na SOR, co łącznie daje 467 miejsc.

Każdy z oddziałów ma pod swoimi skrzydłami znakomitych specjalistów, a co ze sprzętem medycznym? Czy szpital dysponuje nowoczesnymi narzędziami np. do diagnostyki medycznej czy terapii?
Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem! Inwestujemy bowiem w zakupy nowoczesnego sprzętu, odtwarzamy również istniejące zasoby, by stymulować dalszy rozwój szpitala i zwiększać dostępność społeczeństwa lubuskiego (i nie tylko) do wysoko specjalistycznych usług. Mamy profesjonalnie wyposażone oddziały, nowoczesne sale hybrydowe oraz wyposażony na najwyższym poziomie zakład radiologii.

– Jestem bardzo dumna z załogi naszego szpitala. Otrzymany Certyfikat Akredytacyjny jest ukoronowaniem naszych starań. To dla mnie zaszczyt, że mogłam wspólnie ze swoimi pracownikami uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie, który jest potwierdzeniem naszego dążenia do podnoszenia standardów jakości.

Wiemy już, że Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli spełnia wysokie standardy z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia. Jednak Certyfikat nie zostałby przyznany, gdyby nie wspaniały personel medyczny, który każdego dnia pracuje na rzecz dobra pacjentów. Proszę powiedzieć co nieco o ludziach, którzy tworzą kadrę medyczną szpitala, ich zaangażowaniu, pasji pracy.
Personel szpitala to 1067 osób, w tym 228 lekarzy i 446 pielęgniarek i położnych. Zatrudniony w nowosolskiej lecznicy personel wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Zatrudniamy ambitnych lekarzy, którzy mogą się pochwalić naukowymi dokonaniami. Zdobywają tytuły doktorów, doktorów habilitowanych, mają stopnie profesorskie.

W 1998 r. w szpitalu była tylko jedna pielęgniarka z wyższym wykształceniem, dziś 88 z nich posiada stopień mgr pielęgniarstwa. Co więcej, posiadają także szereg specjalizacji zachowawczych, jak i zabiegowych. Nasz personel jest ambitny i zdeterminowany do dalszego rozwoju. Jestem bardzo zadowolona z pracowników, którzy od lat pracują na dynamikę rozwoju naszego szpitala.

Z pewnością jest pani dumna z bycia przedstawicielem tak świetnej placówki…
Jestem bardzo dumna z załogi naszego szpitala. Otrzymany Certyfikat Akredytacyjny jest ukoronowaniem tych starań. To dla mnie zaszczyt, że mogłam wspólnie ze swoimi pracownikami uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie, który jest potwierdzeniem naszego dążenia do podnoszenia standardów jakości. Cieszę się, że nasze starania są zauważane i doceniane przez pacjentów korzystających z udzielanych przez nas świadczeń medycznych.

Dzięki m.in. uzyskanemu Certyfikatowi Akredytacyjnemu ten rok z pewnością uzna pani za pomyślny dla szpitala. A co czeka nowosolską placówkę w przyszłym roku? Czy są już jakieś plany dotyczące np. modernizacji obiektu lub zakupu nowego sprzętu medycznego?
Szpital boryka się z bardzo prozaicznymi potrzebami, jak modernizacja kotłowni, której możliwości funkcjonowania są terminowe i kończą się w grudniu 2021. Inwestowanie dalszych środków finansowych w tym przypadku nie przyniesie poprawy jakości i dostępności, ale jej brak może wpływać na funkcjonowanie placówki w ogóle. Ta inwestycja spędza mi sen z oczu.

Mamy również plany rozwojowe wymagające pewnego dosprzętowienia i uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez personel medyczny. Działania dotyczą leczenia zabiegowego, onkologicznego, walki z otyłością, nowoczesnych metod leczenia udarów, a także dalszego rozwoju i tak już znakomitej na skalę kraju kardiologii, która od września nabyła status klinicznego oddziału kardiologicznego.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli można przeczytać na stronie http://www.szpital-nowasol.pl/

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/Wielospecjalistyczny-Szpital-SPZOZ-w-Nowej-Sol

Dodaj ogłoszenie