Każdy Polak na coś narzeka. Prawie każdy na pracę, a zwłaszcza na wysokość wynagrodzenia. Takie nastawienie próbuje zmienić jeden z pracodawców oferując etat z kosmicznym wynagrodzeniem - posadę Menedżera Gwarancji Jakości.

Zdecydowana większość Polaków przyznaje, że często spotyka się z narzekaniem na pracę. 66 proc. pytanych wskazuje niskie zarobki, jako najczęstszy powód narzekania – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie drukarni Chroma*. Co piąty ankietowany stwierdza, że Polacy narzekają również na panującą w pracy atmosferę i stres.

Już ponad 20 lat temu polski psycholog, Janusz Czapiński, zbadał, czy narzekamy bardziej niż inni.

W 1993 roku przeprowadził badania, z których wynikało, że zdaniem 51 proc. respondentów Polacy lubią narzekać. Liczne badania prowadzone w kolejnych latach potwierdzają, że narzekanie stało się naszym obyczajem.


Kiedy CBOS zapytał Polaków w 2015 roku jak oceniają siebie samych, drugim pod względem częstości wskazań wyróżnikiem – zaraz po pracowitości, okazało się malkontenctwo, narzekanie i pesymizm. Badani twierdzili, że Polacy uwielbiają narzekać, są smutni, pesymistyczni, niezadowoleni z życia. Narzekamy na pogodę, polityków, partnera. Trudno też znaleźć kogoś zadowolonego z zajmowanego stanowiska.

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość ankietowanych (84 proc.) często spotyka się z narzekaniem na pracę. Tymczasem sytuacja na polskim rynku pracy z roku na rok ulega poprawie. Obserwujemy znaczy spadek bezrobocia, a od 2000 roku poziom płacy minimalnej wzrósł trzykrotnie. Polacy ciągle chcą jednak zarabiać więcej. Potwierdzają to również dane z raportu EY, według którego 76 proc. ankietowanych wskazuje niski wzrost płac, jako jedną z głównych przyczyn odejść z obecnego miejsca pracy.