Zapraszamy do konsultacji !

Nadleśnictwo Bytnica
Nadleśnictwo Bytnica zaprasza do konsultacji w sprawie nowego Planu Urządzenia Lasu

Informujemy w możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektu Planu Urządzenia Lasu, poprzez udział w posiedzeniu narady techniczno-gospodarczej lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń Planu Urządzenia Lasu. Na naradzie prezentowane będą wyniki dotychczasowych prac.

Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 roku w godz. 9:00 w gminnym centrum kultury w Bytnicy, nr 52d.

Zobacz więcej

Wideo

Dodaj ogłoszenie