Zielona Góra. Tort na 20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Świętowano skromniej niż planowano

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z tej okazji w auli rektoratu pojawił się tort w kształcie liter UZ Leszek Kalinowski
Uniwersytet Zielonogórski przez 20 lat bardzo się rozwinął, dziś zatrudnia 1.100 pracowników naukowych, w tym blisko 400 profesorów. Kształci na 63 kierunkach. Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie, podczas którego przypomniano niełatwą historię największej lubuskiej uczelni. Nie zabrakło też owocowego tortu w kształcie UZ.

To miał być wyjątkowy rok i huczne obchody 20. rocznicy powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Ale i tak, choć skromniej, uczelnia świętować będzie aż do końca roku.

Trudne początki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej, właśnie 7 czerwca 2001 roku. Początki nie były łatwe. Jak wspominał pierwszy rektor UZ, profesor Michał Kisielewicz środowiska naukowe były podzielone. Inne zarobki, inna mentalność... Z tym także trzeba było sobie poradzić. Łatwiej i szybciej zintegrowali się studenci. Zresztą żacy z obu uczelni integrowali się od zawsze, stąd małżeństwa... I takie też symboliczne się odbyło.
Prof. Michał Kisielewicz podkreślał, że przez 20 lat Uniwersytet Zielonogórski bardzo się rozwinął, a kolejni rektorzy kontynuowali zadania rozpoczęte przez poprzedników i dodawali swoje inicjatywy.

20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiegp
20. urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiegp Leszek Kalinowski

Uniwersytet Zielonogórski jako pierwszy odczuł skutki niżu demograficznego

Kolejny były rektor UZ, prof. Czesław Osękowski zauważył, że uczelnia mogła się rozwijać, tworzyć nowe kierunki dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi - marszałkiem, prezydentem miasta - i administracyjnymi - wojewodą.
Łatwo nie było, ale udawało się rozwijać UZ pod względem inwestycji i pod względem naukowym. Także prof. Tadeusz Kuczyński wspominał lata, kiedy to UZ otrzymywał najniższą dotację od państwa, bo jako małe województwo najszybciej odczuliśmy skutki niżu demograficznego. Trzeba było mocno zacisnąć pasa i zrezygnować np. z nagród za osiągnięcia naukowe czy premii dla pracowników administracji. Tak było przez 8 lat.

Uczelnia rozwija się z roku na rok

– W ciągu minionych 20 lat uczelnia wykształciła około 80 tysięcy absolwentów – dodał prof. Wojciech Strzyżewski. Obecny rektor podkreślał, że uczelnia nadal będzie rozwijać kierunki, które pozwolą Lubuszanom żyć zdrowiej, bezpieczniej, wygodniej, na wyższym poziomie.

A owocnej współpracy z UZ mówiła wiele marszałek Elżbieta Anna Polak, prezydent Janusz Kubicki i wicewojewoda Perczak.

Oto najważniejsze wydarzenia w historii UZ:

7 czerwca 2001 r. Sejm RP przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydarzenia 2001 r.

 • · 1 września – pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • · 4 września – drugie posiedzenie Senatu i przyjęcie struktury uniwersytetu złożonej z trzech szkół.
 • · 19 września – powołanie kierunku fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ścisłych.
 • · 28 września – inauguracja roku akademickiego z udziałem ministra edukacji narodowej prof. Edmunda Wittbrodta.

Wydarzenia 2002 r.

 • · 22 stycznia - pierwsze wybory do Parlamentu Studenckiego.
 • · 30 stycznia - powołanie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • · 8 maja - na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału. Pierwszy stopień doktora habilitowanego nadany na UZ otrzymał dr inż. Wiesław Miczulski.
 • · 30 września - oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.
 • · 30 września 2002 r. - Instytut Matematyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
 • · 4 listopada ukazał się pierwszy numer „UZetki”, miesięcznika powstałego z połączenia dwóch wcześniej wydawanych tytułów – „WSPAK” i „Aim”.
 • · 27 listopada - utworzenie na Wydziale Zarządzania kierunku ekonomia.
 • · 19 grudnia - odbyła się pierwsza na UZ uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otrzymał go prof. Tadeusz Kaczorek (dzisiaj jest 15 doktorów honoris causa UZ).

Wydarzenia 2003 r.

 • · 8 maja – pierwsza na UZ uroczystość wręczenia dyplomów Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhohschule Giessen-Friedberg prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 • · 17 grudnia – utworzenie na Wydziale Artystycznym studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa.
Prezent dla UZ od marszałek Elżbiety Anny Polak
Prezent dla UZ od marszałek Elżbiety Anny Polak Leszek Kalinowski

Wydarzenia 2004 r.

 • · 1 października - oddanie do użytku zmodernizowanej hali Wydziału Mechanicznego.
 • · 10-11 października - pierwsze Dni Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim (później Festiwal Nauki).

Wydarzenia 2005 r.

 • · 22 lutego - wystartował uniwersytecki „NiUZ” - wewnętrzny informator elektroniczny UZ pn. „NiUZ” skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • · 22 marca- kolegium elektorów wybrało prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2005-2008.
 • · 1 października - swą działalność rozpoczęła Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa.

Wydarzenia 2006 r.

 • 1 czerwca – rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia na kierunkach: biologia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz ekonomia na Wydziale Zarządzania.
 • 16 października – uroczyste otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • 29 listopada – utworzenie kierunków: inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (od 2010 także Wydziale Nauk Biologicznych), automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

Wydarzenia 2007 r.

 • · 24 stycznia – utworzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
 • · 1 września – w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego oficjalnie rozpoczął działalność Wydział Nauk Biologicznych. Pełniącym obowiązki dziekana został dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, natomiast
 • pełniącymi obowiązki prodziekanów: dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ i dr Artur Wandycz. Wydział Nauk Biologicznych prowadził dwa kierunki kształcenia: ochronę środowiska i biologię.
 • · 21 września – otwarcie Laboratorium Instytutu Budownictwa. Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę i urządzenia badawcze zakupione w ramach projektu Modernizacja i rozwój Laboratorium Badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, co pozwoli na prowadzenie wielu badań unikatowych w skali kraju.
 • · 13 marca – oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 • · 18 października – uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego.

Wydarzenia 2008 r.

 • · 30 stycznia – powołanie kierunku architektura i urbanistyka (na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska).
 • · 19 marca – odbyły się wybory rektora i prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2008-2012. Rektorem został ponownie prof. dr hab. Czesław Osękowski.
 • · 2 maja – International Journal of Applied Mathematics and Computer Science wydawane na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trafiło na tzw. listę filadelfijską.
 • · 1 października – oddanie do użytku siedziby rektoratu przy ul. Licealnej.
 • Wydarzenia 2009 r.
 • · 27 maja – utworzenie kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk Biologicznych.
 • · 1 października – na UZ rozpoczęła działalność Poradnia Językowa. Językoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej do dzisiaj odpowiadają na pytania i wątpliwości wszystkich zainteresowanych poradą językową.
 • · 7 października – w ramach wystaw Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków 2009 w Galerii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej odbyła się prezentacja prac najwybitniejszych twórców polskiej grafiki współczesnej i zagranicznej z Kolekcji Artoteki Grafiki Biblioteki Sztuki. Ta wystawa była jednocześnie otwarciem Galerii UZ przy ul. Licealnej.

Wydarzenia 2010 r.

 • · 22 marca – pierwsze spotkanie władz uczelni i władz samorządowych z przedstawicielami rządu w sprawie idei powołania wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 • Wydarzenia 2011
 • · 24 stycznia – został oddany do użytku zmodernizowany DS Wcześniak.
 • · 17 maja – kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji po kontroli jakości kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskał ocenę wyróżniającą! UZ znalazł się wśród pięciu uczelni w kraju gdzie informatyka prowadzona jest na najwyższym poziomie!

Wydarzenia 2012

 • · 13 stycznia – pierwsza edycja Nocy Biologów na Wydziale Nauk Biologicznych.
 • · 21 marca – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński został rektorem-elektem Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • · 1 czerwca – odsłonięcie statuetki kolejnego zielonogórskiego bachusika – UZetikusa przed budynkiem rektoratu.
 • · 26 listopada - Wydział Fizyki i Astronomii uzyskał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 • · 7 grudnia - zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UZ. Dokument został podpisany przez Uniwersytet Zielonogórski oraz 10 instytucji reprezentujących samorząd województwa, miasto Zielona Góra i szeroko reprezentowane środowisko prawnicze.

Wydarzenia 2013

 • · 27 marca – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z budownictwa.
 • · 27 marca – uruchomienie kierunku inżynieria danych (pierwszego w Polsce) studiów inżynierskich , stacjonarnych I stopnia.
 • · 1 października – oficjalna inauguracja działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w nowej siedzibie.
 • · 27 listopada – utworzenie kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym.

Wydarzenia 2014

 • · 22 lipca – do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 • · 2 października – pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ. Pierwsza siedziba WPA UZ mieściła się w Kampusie A, w bud. A-0 i A-6. Pierwszym dziekanem Wydziału został dotychczasowy pełnomocnik ds. powołania wydziału – prof. Bogusław Banaszak.

 • · 30 października – otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego UZ przez prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz.

 • COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[11251860,21385659]},"component":"selected"}

 • Wydarzenia 2015

 • · 8 września – otwarcie Centrum Przyrodniczego wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra na rzecz popularyzacji wiedzy biologicznej.

 • · 1 października – otwarcie Centrum Nauki Keplera jako wspólnego przedsięwzięcia miasta Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 • · 1 października – pierwsza inauguracja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Pierwszym dziekanem Wydziału został dotychczasowy pełnomocnik rektora ds. jego powołania - prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński.

 • · 5 października – otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii.

Wydarzenia 2016

 • · 14 marca – odbyły się wybory rektora i prorektorów UZ na kadencję 2016–2020. Kolegium elektorów wybrało ponownie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego na rektora. Prorektorem ds. studenckich pozostał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Prorektorem ds. jakości kształcenia pozostała prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk. Prorektorem ds. rozwoju pozostał dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą został wybrany prof. dr hab. Giorgi Melikidze.
 • · 21 marca – Wydział Fizyki i Astronomii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
 • · 26 września – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Wydarzenia 2017

·

 • 1 września – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stała się oficjalnie Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekanem Wydziału i pełnomocnikiem rektora ds. integracji został prof. dr hab. inż. Marian Miłek, a prodziekanem i pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia - dr inż. Stanisław Pryputniewicz.
 • · 4 października – pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie.
 • · 15-16 grudnia – I Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym zorganizowane przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ we współpracy z Aesculap Akademią. I i III miejsce zdobyli reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Wydarzenia 2018
 • · 1 sierpnia – na UZ uruchomiono rekrutację na nowy kierunek – ratownictwo medyczne.
 • · 19 listopada – na Wydziale Fizyki i Astronomii odbyła się „Noc naukowa”, przygotowana przez pracowników Wydziału wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi.
 • · 31 grudnia – umowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych podpisali marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego.

Wydarzenia 2019

 • · 23 stycznia – otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • · 27 marca– Senat powołał pierwszą w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Radę Uczelni. W jej skład weszli: Małgorzata Ragiel, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr inż. Jarosław Gniazdowski, Dominika Masionek, Jerzy Ostrouch, dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ i dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ.
 • · 24 kwietnia – w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie utworzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na UZ. Na WCSM UZ otrzymała z MZ 10 mln 237 tys. zł z unijnych środków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wyposażenie, szkolenie i kursy dla personelu dydaktycznego prowadzącego zajęcia metodą symulacji.

Zobacz wyjątkową inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Wydarzenia 2020

 • · 11 marca – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia korona wirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych z dniem 11 marca 2020 r.
 • · 10 czerwca – po raz pierwszy w historii uczelni wybory rektora odbyły się zdalnie - rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
 • · 1 października – inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w formule „covidowej” – uczestniczyli w niej wyłącznie członkowie Senatu UZ, dziekani poszczególnych Wydziałów, dyrektorzy Instytutów, kilkoro studentów i doktorantów. Społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani mogli tę uroczystość obejrzeć dzięki transmisji wydarzenia na stronie internetowej uczelni i w mediach społecznościowych UZ.
 • · 17 października – od tego dnia wszystkie zajęcia na UZ dla studentów wszystkich typów i poziomów studiów do odwołania odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowiły zajęcia kliniczne prowadzone na wszystkich kierunkach w Collegium Medicum.
 • · 10 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na budowę Parku Technologii Kosmicznych. Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w tym projekcie.
 • · 27 listopada – prawie 80 studentów kierunków medycznych z Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłosiło się już do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim jako wolontariusze (55 osób to studenci od drugiego do szóstego roku kierunku lekarskiego oraz studenci dwóch ostatnich lat studiów I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo - 13 osób i ratownictwo medyczne - 11 osób).

Wydarzenia 2021

 • · 4 lutego – pierwsze zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego – w związku z pandemią nie było uroczystego otwarcia…
 • · 31 maja – uroczystość sadzenia pierwszych drzew w „rektorskiej” Alei Dębowej w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie.
 • · 7 czerwca – konferencja prasowa z udziałem wszystkich rektorów UZ: prof. Michała Kisielewicza, prof. Czesława Osękowskiego, prof. Tadeusza Kuczyńskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie