1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie o licytacji
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie o licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu jako organ egzekucyjny, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26.06. 2019r. o godz. 12:00 w Żaganiu przy ul. Skarbowej 26 pokój nr 109, celem uregulowania należności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu odbędzie się pierwsza licytacja niżej wymienionej ruchomości w zakresie egzekucji prowadzonej przeciwko zobowiązanemu LAPIS SPÓŁKA ZOO, SPÓŁKA KOMANDYTOWA. z siedzibą w Bożnowie 1C,68-100 Żagań

<img src="https://pliki.serwisyregionalne.pl/ckie/pliki_emisyjne/1%20%20%20tabelka.PNG" alt="tabela" />

Cena wywoławcza w/w ruchomości stanowi 75% wartości szacunkowej.

Podana wartość ruchomości zawiera podatek VAT.

Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium do dnia licytacji do godziny 11:45 w wysokości 1/10 kwoty oszacowania .

W wypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji druga odbędzie się w dniu 05.08.2019r. w tych samych godzinach i na warunkach co licytacja pierwsza. Cena wywoławcza przy drugiej licytacji wynosi 50% wartości szacunkowej ruchomości .

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godziny 10:00 do godziny 10:30 na terenie firmy w Bożnowie 1C

Organ egzekucyjny nie odpowiada za wady sprzedawanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 660 557 882