MKTG SR - pasek na kartach artykułów

„CKE się mści.” Kolejny egzamin na poziomie rozszerzonym, który pokonał maturzystów. Tym razem była to informatyka

Katarzyna Mazur
Matura z informatyki ma dwa etapy - pisemny i prakatyczny
Matura z informatyki ma dwa etapy - pisemny i prakatyczny fot. Krzysztof Kapica
Po serii wyjątkowo trudnych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym przyszła pora na informatykę. Młodzież w mediach społecznościowych uważa, że CKE "się mści" za poprzednie lata, kiedy z uwagi na pandemię i edukację zdalną wprowadzono zmiany, mające na celu ułatwienie zdawania matur. Popularność zyskuje brutalny w wymowie mem, na którym figury reprezentujące autorów egzaminów, zbiorowo kopią bezbronnego ucznia. To młodzieńcze przerysowanie, odzwyczajenie od wymagań, czy faktycznie tegoroczne egzaminy okazały się po prostu za trudne?

Spis treści

Arkusz CKE z informatyki 2024

Na ogłoszenie wyników matur trzeba poczekać do 9 lipca bieżącego roku. Jednak co było na maturze możesz sprawdzić już teraz.

Arkusz egzaminacyjny matury z informatyki opublikowaliśmy w tym tekście 22 maja po godz. 14.00.

Matura z informatyki 2024. Arkusz CKE już jest. Co było na e...

Tutaj 22 maja po godzinie 14:00 zamieściliśmy arkusz CKE egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym..

Za wysokie progi - poziom matur rozszerzonych

Co egzamin - to rozpacz. Matury rozszerzone wybierają uczniowie, którzy czują się mocni w danych dziedzinach, wiążą z nimi swoją przyszłość, traktują je nie jako zło konieczne, ale życiową szansę - bilet na dobre lub wymarzone studia. Tymczasem emocje, jakie towarzyszą kolejnym odsłonom egzaminów wcale nie są entuzjastyczne. Dominuje poczucie porażki, klęski, bycia pokonanym i głupim, tym bardziej bolesne, że uderzające w ambicje.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z informatyki?

W dyskusjach w mediach społecznościowych młodzi ludzie sięgają po mocne słowa i nie chodzi nawet o wulgaryzmy. Mówią o tym, że CKE „nie lubi” ich rocznika, że „mści się” za poprzednie lata, podkręcając teraz śrubę trochę za mocno, mówią, że „nie wybaczą” im tego czy tamtego egzaminu. Z pewnością nie wszyscy. Z pewnością nieraz na wyrost. Jednak emocje są silne, a temu, że zadania były często nieadekwatnie trudne przytakują także nauczyciele.

Jak wygląda matura rozszerzona z informatyki?

Egzamin maturalny z informatyki obejmuje dwie części - pisemną i praktyczną. Część pisemna składa się z zadań teoretycznych, które sprawdzają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów liczbowych, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa komputerowego. Mogą pojawić się także zadania z oceny prawdziwości stwierdzeń, typu prawda-fałsz. Część praktyczna natomiast obejmuje pracę na komputerach. Maturzyści otrzymują zadania wymagające praktycznego zastosowania wiedzy, takie jak programowanie, praca z bazami danych, czy rozwiązywanie problemów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Polecenia mogą obejmować zarówno pisanie kodu, jak i jego analizę oraz poprawianie błędów.

Opinie maturzystów o egzaminie z informatyki 2024

Tegoroczna rozszerzona matura z informatyki wydała się zdającym przede wszystkim może nie bardzo trudna, ale nieszablonowa, a przez to wymagająca. „To było do zrobienia. Ale mało czasu” mówi jeden z maturzystów. „Dziwna” dodaje drugi. Inni z kolei używają mniej parlamentarnych wyrażeń, mających na celu oddanie jej wysokiego poziomu skomplikowania.

"Myślałam, że to ja zniszczę maturę z informatyki - pisze w mediach społecznościowych jedna z maturzystek, zdających egzamin na poziomie rozszerzonym - ale to ona zniszczyła mnie.

Czy można pisać maturę poprawkową z informatyki?

Egzaminy poprawkowe mogą być pisane jedynie z przedmiotów obowiązkowych, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Egzamin poprawkowy odbywa się w sierpniu i dotyczy tylko tych przedmiotów, które są wymagane do zdania matury na poziomie podstawowym.
Egzaminy na poziomie rozszerzonym nie mają ustalonego progu zdawalności. Aby poprawić wynik matury z informatyki, można przystąpić do egzaminu ponownie, w następnym roku.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Powiedz nam, co o tym myślisz i zostaw komentarz.
Szanujemy każde zdanie i zachęcamy do dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie obrażać!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: „CKE się mści.” Kolejny egzamin na poziomie rozszerzonym, który pokonał maturzystów. Tym razem była to informatyka - Strefa Edukacji

Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska