Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, Jagiellończyka 4

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością produktów leczniczych. Podlega Ministrowi Zdrowia.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

  • sprawdzanie jakości leków sporządzanych w aptekach

  • nadzór nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

  • wydawanie opinii na temat przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę

  • kontrolowanie działów farmacji szpitalnej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.