MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wykup lokal za grosze!

Katarzyna Borek
Mieszkanie będzie można wykupić nawet za kilkadziesiąt złotych.
Mieszkanie będzie można wykupić nawet za kilkadziesiąt złotych.
Chcesz zostać właścicielem mieszkania spółdzielczego? Teraz wystarczy tylko, że napiszesz i złożysz wniosek.

Dziś wchodzi w życie ustawa, która umożliwi wykup spółdzielczych lokatorskich mieszkań za dużo mniejsze pieniądze niż dotąd. Może nawet za kilkadziesiąt złotych! Z dobrodziejstwa nowej ustawy w całym kraju potencjalnie skorzysta ok. 900 tys. posiadaczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w tym również byłych mieszkań zakładowych.

Sprawdź, czy jesteś w gronie uprzywilejowanych i czy możesz tanio wykupić mieszkanie. Podpowiadamy, jak skorzystać z nowych przepisów. Pamiętaj, że dotyczą one mieszkań spółdzielczych. Najemcy lokali komunalnych nie będą mogli z nich skorzystać.

1 Napisz wniosek

Wniosek o wykup takiego mieszkania trzeba złożyć w siedzibie spółdzielni. Dla pewności zrób jego kopię i zażądaj potwierdzenia pieczątką. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia pisma! Na zawarcie z tobą umowy przeniesienia własności lokalu ma trzy miesiące liczone od dnia złożenia wniosku. Może odmówić jedynie wtedy, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny lub nie przysługuje jej prawo własności lub użytkowania wieczystego do gruntu - są to jednak sporadyczne przypadki.

Wysokość kwoty, jaką będziesz musiał zapłacić za wykup mieszkania, jest w stanie wyliczyć tylko spółdzielnia. W każdym przypadku będzie ona inna i nie warto porównywać się do sąsiada. Gdy już dowiesz się, ile to będzie, wyliczoną kwotę przelejesz na podane konto.

Potem czeka cię wizyta u notariusza, u którego wraz z przedstawicielem spółdzielni podpiszesz umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.

To ty, jako kupujący, poniesiesz koszty wynagrodzenia notariusza za czynności dokonane przy zawieraniu umowy oraz za koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym (ok. 500 zł). Na podpisaniu umowy kończy się twoja rola, resztę formalności załatwia notariusz. Umowę w formie aktu notarialnego dostaniesz od ręki.

2 Spłać zadłużenie

Od dziś zmieniają się zasady przenoszenia praw do lokalu - z lokatorskiego na odrębną własność. Już nie trzeba pokrywać różnicy między wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkalnego. Jeśli już spłaciłeś koszty budowy mieszkania, zostaniesz jego właścicielem po dopłaceniu nominalnej (rzeczywistej) kwoty umorzonego spółdzielni przez państwo kredytu lub dotacji.

Aby uzyskać odrębną własność lokalu, musisz także spłacić wszystkie zaległe opłaty, także czynszowe. Nowa ustawa nie uzależnia już jednak wyodrębnienia pełnej własności lokalu od konieczności uregulowania pożyczek zaciągniętych na docieplanie budynków i inne prace modernizacyjne. Nie trzeba będzie również spłacić części kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na remonty.

3 Czekaj trzy miesiące

Na zawarcie z tobą umowy przeniesienia własności lokalu, spółdzielnia ma trzy miesiące liczone od dnia złożenia wniosku. Przekroczenie tego terminu będzie dopuszczalne jedynie w nieuregulowanej sytuacji prawnej gruntów. W większości przypadków budynki spółdzielni znajdują się na gruntach stanowiących jej własność albo pozostających w użytkowaniu wieczystym i dlatego będą musiały dotrzymać trzymiesięcznego terminu realizacji wniosku.

Jeśli spółdzielnia o nim "zapomni", można wystąpić do sądu z powództwem (na podst. art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Pozew jest wolny od opłaty sądowej, koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia. Można też oddać sprawę do prokuratury.

Członków zarządu mogą czekać konsekwencje prawne w postaci kary grzywny, a nawet aresztu. Dla ciebie opóźnienie w realizacji wniosku oznacza wyłącznie tyle, że dłużej poczekasz na akt własności mieszkania. Nawet jak miną ustawowe trzy miesiące, twój wniosek nadal będzie ważny i nadal będziesz mógł tanio wykupić mieszkanie.

4 Mieszkania zakładowe

Takie mieszkanie też będzie można wykupić za przysłowiowe grosze. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był:

 • mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego,
 • państwowej osoby prawnej,
 • lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu. Takie żądanie przysługuje również osobom bliskim: zstępnym (dzieci, wnuki), wstępnym (ojciec, dziadek), rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, osobom przysposabiającym i przysposobionym, małżonkowi, który nie pozostaje we wspólności ustawowej oraz osobie, która pozostaje z najemcą we faktycznym pożyciu.

  Przed wykupem zawsze trzeba dokonać:

 • spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
 • wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku - jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

  Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa przejęła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca pokrywa jedynie koszty nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. Oznacza to, że nie trzeba będzie wpłacać żadnego wkładu budowlanego!

  Kaucje będą podlegać zaliczeniu na poczet pokrycia tych kosztów oraz wkładu budowlanego. Wysokość kaucji, zaliczonej na poczet wkładu budowlanego, waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.

  W pozostałych przypadkach zwrot kaucji nastąpi w wysokości środków przekazanych spółdzielni przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną.

  Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wypadku także obciążają wykupującego lokal. Będzie to ok. 500 zł).

  Warto przekształcić

  Tu są przepisy


 • Ustawa z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 873)
 • Ustawa z 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.).


 • Posiadacz lokatorskiego może swobodnie dysponować lokalem i zajmować je przez czas nieokreślony, ale nie jest jego właścicielem. Jest jedynie użytkownikiem lokalu, który formalnie należy do spółdzielni. W związku z tym jego prawa mogą wygasnąć.

  Lokatorskiego prawa do mieszkania nie można: sprzedać, podarować, wziąć na nie kredytu, zapisać w testamencie, nie przechodzi na spadkobierców. I właśnie dlatego warto zdecydować się na przekształcenie w tzw. odrębną własność.

  Niesie ona pełne i nieograniczone prawo do mieszkania. Można je sprzedać, darować, przekazać testamentem. Podlega dziedziczeniu według ogólnych zasad spadkowych. Prawo odrębnej własności nie wygasa.

  Komunalne nie podlegają!

  Zakłady komunalne nie są spółdzielniami mieszkaniowymi i dlatego nie podlegają pod ich przepisy. Stąd też najemcy lokali komunalnych nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa nowej ustawy. Podobnie jak i lokatorzy budynków wojskowych agencji mieszkaniowych oraz najemcy mieszkań po byłym zakładzie, z których nie została jednak utworzona spółdzielnia.

  Właścicielem komunalnych mieszkań jest urząd miasta albo gminy, który zwykle proponuje duże bonifikaty przy wykupie.

  Muszą przyjąć wniosek

  Od dziś spółdzielnie nie mogą już odmawiać przyjmowania wniosków o wykup na podstawie nowej ustawy. Muszą go rozpatrzyć według korzystniejszych zasad - niezależnie od zapisów w ich statucie! Nie będą mogły odesłać wniosku. Ani odmówić zawarcia umowy przeniesienia własności prawa do lokalu z osobami uprawnionymi.

  Za wyjątkiem sytuacji, gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny (w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali jej poprzednicy prawni. Będą to jednak sporadyczne przypadki.

  Jeśli oczekiwałeś na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z dniem wejścia w życie nowej ustawy (czyli od dziś), twój wniosek stał się oczekiwaniem na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu. Z mocy prawa będzie rozpatrzony już według nowych przepisów. Nie musisz się o to dopominać ani pisać nowego podania.
  PRZYKŁADOWE PODANIE DO SPÓŁDZIELNI


  31 lipca 2007 r., Zielona Góra


  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokator
  w Zielonej Górze


  składa:

  Jan Kowalski
  PESEL
  zam. Zielona Góra
  ul. Konopnickiej 7 m. 2
  członek spółdzielni
  telefon 0 68 00 00 00  Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego w odrębną własność

  Jako członek wyżej wskazanej Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Konopnickiej 7, wnioskuję o przekształcenie powyższego prawa w prawo odrębnej własności zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  W związku z powyższym proszę o określenie wysokości opłat i kosztów z tym związanych, w szczególności wysokości spłaty przypadającej na mój lokal części kosztów budowy oraz spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji.
  Proszę również o wskazanie dalszych kroków, które trzeba podjąć w związku z realizacją przedmiotowego uprawnienia. Jednocześnie informuję, że nie zalegam z zapłatą kosztów związanych z eksploatacją i utrzymywaniem lokalu oraz nieruchomości.


  Jan Kowalski

  Dołącz do nas na Facebooku!

  Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

  Polub nas na Facebooku!

  Kontakt z redakcją

  Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

  Napisz do nas!
  Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska