Od 1 stycznia, 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 złotych (stawka godzinowa 13,7 zł). W porównaniu do 2017 roku jest to wzrost o 100 złotych. Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje w 2019 roku najniższe wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć o co najmniej 117 złotych. W 2019 miałoby ono wynieść 2250 złotych brutto. Stawka godzina wzrosła by do 14,7 zł. Tak prezentuje się propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzrost pensji minimalnej 2019 oparty jest o wyliczenia Pracodawców RP dzięki prognozom makroekonomicznym, który umożliwia opracowanie budżetu na przyszły rok.

- Tak duży gwarantowany wzrost to skutek niedoszacowania inflacji w zeszłym roku – tłumaczy dla Dziennika Gazety Prawnej Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawów RP.

Pensja minimalna zdaniem pracodawców

Przypomnijmy, że w 2017 roku przewidziana przepisami prawa podwyżka musiała wynieść co najmniej 50 złotych. Taka kwota wynikała z szacunku inflacji z poprzednich lat. Jeśli te wyliczenia zrobilibyśmy dzisiaj, to kwota gwarantowana przepisami w przyszłym roku również byłaby wyższa i wyniosłaby ponad 117 złotych. Jak przypomina "DGP" taki wysoki wzrost był do tej pory wprowadzany trzykrotnie.

Zdaniem pracodawców, gwarantowana przepisami kwota (117 złotych), jest wystarczająca. Przypominają oni również, że podwyżki najniższej pensji mogą przyczynić się do ograniczenia zatrudniania osób z niższymi kwalifikacjami. Dotyczy to także młodych osób poszukujących pracy. Co innego uważają związki zawodowe. – Ważne nie są liczby bezwzględne, ale relacja najniższej pensji do tej przeciętnej. Ta druga szybko rośnie i może się okazać, że dystans między nimi powiększa się, a nie zmniejsza. Pomimo wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia – podkreśla Norbert Kusiak z OPZZ.

- Złożyliśmy propozycję 2250 złotych, stawka godzinowa w tej sytuacji będzie wynosić 14,7 złotych. Minimalna propozycja wynikająca z przepisów to 2217 złotych, minimalna stawka godzinowa 14,5 złotych. Daliśmy wyższą propozycję, żeby utrzymać płacę minimalną na poziomie ok. 47 proc. w stosunku do średniej płacy" - wyjaśnił Stanisław Szwed, wiceminister pracy.

Jak pensja minimalna 2019?

Propozycję wzrostu płacy minimalnej na 2019 rok rząd musi przedłożyć od 15 czerwca 2018 roku. Kwota ta nie może być niższa, niż ta gwarantowana przepisami. Sam projekt musi być zaopiniowany przez stronę społeczną. Jeśli wspólne stanowisko nie zostanie wypracowane, to zostanie ona sprecyzowana rozporządzeniem. W sprawie propozycji wysokości płacy minimalnej w 2019 roku Rada ministrów spotka się we wtorek, 12 czerwca.

Kary finansowe dla pracodawców

Od 1 stycznia 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy może dopuścić się niezapowiedzianej kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Jeśli pracodawca nie przestrzega prawa, musi się liczyć z wysokimi karami finansowymi sięgającymi od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Ponadto może zostać nałożony na pracodawcę nakaz wypłacenia zaległego wynagrodzenia.

Zobacz również: Wolimy redukować czas pracy niż pracować dłużej i więcej zarabiać

A. Duda o wejściu do strefy Euro: Zarobki przeciętnego Polaka muszą zbliżyć się do średniej unijnej:

Źródło:TVN24

POLECAMY RÓWNIEŻ PAŃSTWA UWADZE:

Zakupy 2018. Sposób w jaki i co kupujesz dużo o tobie mówi