Z początkiem grudnia do lekarskich gabinetów wkroczą wyłącznie elektroniczne zwolnienia. Dla rolników i ich najbliższych oznacza to, że nie będą musieli dostarczać do KRUS zaświadczeń w celu prawa do zasiłku chorobowego.

E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi) zostanie przekazane do systemu informatycznego. W oparciu o to zaświadczenie, Kasa rozpatrzy prawo do zasiłku chorobowego.

Tutaj również: Waloryzacja 2019 w KRUS. Kiedy rolnik na emeryturze dostanie podwyżkę?

Przypomnijmy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Nie dłużej jednak niż przez 180 dni.

Jeśli po tym czasie, dana osoba nadal nie jest w stanie pracować, ale jej stan dobrze rokuje, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu w okresie:

  • po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
  • pobytu na koszt KRUS w zakładzie opieki zdrowotnej, w celu rehabilitacji
  • pobierania przez ubezpieczonego zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku chorobowego:

Zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10 złotych. Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.

Źródło: KRUS