Najstarsze kino w mieście, wybudowane w latach 20. ubiegłego wieku, zostało sprzedane za 1,2 mln zł podczas piątkowego przetargu we Wrocławiu. Kupiła go zielonogórska firma AD Inwesment. Właścicielem placówki była bowiem - podobnie jak innego zielonogórskiego kina Wenus - Odra-Film, podlegająca marszałkowi województwa dolnośląskiego.

Budynek przy al. Niepodległości został sprzedany za 1,2 mln zł. Taka była cena wyjściowa. Do przetargu przystąpiła tylko firma AD Inwesment z Zielonej Góry Dariusza Ładygi, zajmującej się nieruchomościami. Tym samym kończy się pewien etap historii obiektu na deptaku. Dodajmy, jak potwierdza wojewódzki konserwator zabytków Barbabra Bielinis-Kopeć, budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Tymczasem dyrektorowi Lubuskiego Teatru marzyło się, że mogłaby tam powstać scena lalkowa, której w mieście brakuje. A zapotrzebowanie na spektakle dla dzieci jest ogromne. Co powstanie po byłym kinie Nysa? Na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obiektu zakłada działania kulturalne.