O naborze wniosków o dofinansowanie rozmawiamy z Waldemarem Stępakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Urząd kolejny raz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Na rynku pracy jest dobra sytuacja. Czy jest dla kogo organizować wsparcie?

Tak, rzeczywiście bezrobocie jest na niskim poziomie. W jakiejś mierze przyczyniają się do tego także projekty unijne. Ciągle są jednak osoby, które mają trudności ze znalezieniem pracy. Z kolei pracodawcy narzekają na brak odpowiednich pracowników. Projekty im pomogą.

Kto otrzyma pomoc?

Tym razem ogłosiliśmy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Będziemy pomagać osobom, które skończyły już 30 lat, są bez pracy, ale nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Wsparcie przeznaczone będzie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: po 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, kobiet, w szczególności wracających do pracy po okresie opieki nad dzieckiem.

W jaki sposób projekty pomogą znaleźć pracę?

Wsparcie dla uczestników będzie szyte na miarę. Najpierw doradca zawodowy zapozna się z uczestnikiem, jego sytuacją zawodową i pozazawodową, rodzinną, predyspozycjami i umiejętnościami. Wspólnie ustalą plan działania - co zrobić, by znaleźć odpowiedni zawód i miejsce pracy. Pomagać będą też pośrednicy i w razie potrzeby psychologowie, którzy zmotywują do działania. Od tego będzie zależeć, czy uczestnik rozpocznie szkolenie zawodowe, czy zostanie skierowany na staż. Uczestnicy projektów otrzymają zwrot pieniędzy za dojazdy, kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także stypendia szkoleniowe czy stażowe.

Kto będzie realizował projekty i na jaką kwotę?

Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje... Na projekty przeznaczone jest około 9 mln zł. Wnioski można składać od 5 do 13 listopada. Więcej informacji w Punkcie Informacyjnym EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, tel. 68 456 56 04.

Zobacz też: Ulica Aglomeracyjna w Zielonej Górze - otwarcie odcinka wkrótce