Autem za granicę. Poznaj zasady panujące w innych krajach (cz. 2)

źrodło: msz.gov.pl

Wideo

Zobacz galerię (5 zdjęć)
Przed wyjazdem za granicę warto wiedzieć, co w jakim kraju możemy, a czego będą od nas wymagać. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, podróż można rozpocząć od... strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by dobrze przygotowanym, móc cieszyć się spokojnym odpoczynkiem.

Albania

Można używać polskiego lub międzynarodowego prawa jazdy. Musimy posiadać ubezpieczenie OC (tzw. zieloną kartę). A gdy podróżujemy autem osoby trzeciej lub firmy, notarialne upoważnienie w języku angielskim od właściciela auta.

Nie zaleca się poruszania po drogach po zmroku, ze względu na niefrasobliwy stosunek miejscowych kierowców do zasad ruchu drogowego.

W Albanii obowiązuje rygorystyczny kodeks drogowy, a co za tym idzie surowe kary za jego złamanie. Obowiązuje absolutny zakaz spożycia alkoholu dla osób chcących kierować pojazdem.

Andora

Można posługiwać się polskim prawem jazdy. Uwaga! Policja bardzo surowo egzekwuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, za wszelkie wykroczenia grożą wysokie mandaty.

andora
pixabay.com

Białoruś

Nie musimy posiadać międzynarodowego prawa jazdy. Występują bardzo skrupulatnie kontrole milicji: zwłaszcza dotyczące posiadania przez kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu: apteczki, trójkąta ostrzegawczego, koła zapasowego; ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia (tzw. zielonej karty) oraz odpowiednio wyposażonej apteczki samochodowej.

Występują częste radarowe kontrole prędkości. Kary za wykroczenia są restrykcyjne.

Aby skorzystać z sieci płatnych dróg, samochód powinien zostać wyposażony w pomiarowe urządzenie elektroniczne, które będzie można wypożyczyć za kaucją, na podstawie umowy, w jednym z 49 punktów obsługi klienta rozmieszczanych przy wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków dróg oraz pomiędzy nimi. Urządzenia pomiarowe dla samochodów osobowych i ciężarowych będą inne.

Bośnia i Hercegowina

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Policja rygorystycznie egzekwuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Drogi są wąskie, ale na ogół dobrej jakości oraz oznakowane. Kraj ma górzysty charakter, dlatego należy dostosować prędkość jazdy do istniejących warunków. W przypadku postojów nie należy wchodzić na nieoznaczony teren, z powodu możliwości napotkania min, które pozostały po wojnie. Obowiązkowe wyposażenie auta: pasy bezpieczeństwa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, linka holownicza, komplet zapasowych żarówek.

Czarnogóra

Obowiązuje "Zielona karta", która może być wystawiona przez polskie zakłady ubezpieczeń. Polskie prawo jazdy jest respektowane.

Ze względu na górzysty teren, nienajlepszą infrastrukturę drogową oraz brawurę kierowców, zalecana jest szczególna ostrożność. Nie ma płatnych autostrad.

Za naruszenie przepisów ruchu drogowego obowiązują wysokie kary. Wyposażenie auta: obowiązkowe pasy bezpieczeństwa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, komplet zapasowych żarówek.

czarnogóra
pixabay.com

Dania

Do prowadzenia pojazdów wystarczy polskie prawo jazdy, tablice z numerem rejestracyjnym i znakiem kraju pochodzenia (samochodem na polskich numerach rejestracyjnych można poruszać się w trakcie pobytu o charakterze turystycznym, czyli do 3 miesięcy). W innych przypadkach rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego wjazdu.

Zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów, a dzieci muszą podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych.

Parkowanie zwykle wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą, który można nabyć na stacjach benzynowych.

Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom.

Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Przy przekroczeniu 1,2 promila duńska policja odbiera natychmiastowo prawo jazdy. Rowerzyści mają bezwzględne pierwszeństwo ruchu.

Estonia

Uznawane jest polskie prawo jazdy. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do jednego roku.

Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w zestawy głośnomówiące. Istnieje obowiązek zapinania pasów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach.

Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami, zatrzymaniem prawa jazdy bądź zatrzymaniem do dyspozycji sądu. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu.

Obowiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach.

Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Każdy, kto planuje przekroczenie granicy estońsko-rosyjskiej musi zarejestrować się w elektronicznym systemie przekraczania granic.

Finlandia

Można posługiwać się polskim prawem jazdy. Osoby przebywające w Finlandii na stałe powinny wymienić prawo jazdy na fińskie.

Jazda na światłach mijania jest obowiązkowa przez cały rok. W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych. W okresie zimowym dopuszcza się używanie opon z metalowymi kolcami.

Na nieoznakowanych skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony.

Obowiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komórkowego. Dopuszczalne jest natomiast prowadzenie rozmowy przez zestaw głośnomówiący.

Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Dzieci o wzroście poniżej 135 cm mogą być przewożone jedynie w fotelikach samochodowych.

Należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym, ze względu na zagrożenia kolizji z dziką zwierzyną.

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila (0,22 promila w wydychanym powietrzu). Kierujący, u których wykryto poziom alkoholu we krwi wyższy niż 0,5 promila, czasami są zatrzymywani w areszcie.

Użycie klaksonu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji zagrożenia. Rowerzystów i motocyklistów obowiązuje używanie kasków. Piesi po zmroku powinni stosować światła odblaskowe. Korzystanie z dróg, autostrad i mostów w Finlandii jest bezpłatne.

Tankowania paliwa nieprzeznaczonego do napędzania silników lub powodującego zanieczyszczenie środowiska podlega wysokiej grzywnie. W Finlandii nie ma stacji LPG.
Kary nakładane na kierowców uchybiających przepisom są często bardzo wysokie.

Holandia

Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne. Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest skrupulatnie kontrolowane przez policję. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/godz. grozi konfiskatą samochodu.

Prawo niderlandzkie zawiera bardzo precyzyjny katalog wykroczeń drogowych i kar za każde z nich. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają w Niderlandach miejsca zameldowania, zobowiązani są do uiszczania mandatów w gotówce, bezpośrednio po zaistnieniu wykroczenia będącego podstawą dla ukarania.

Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy nie może przekraczać 0,5 promila.

Rowerzyści na ścieżkach rowerowych mają bezwzględne pierwszeństwo.

Parkowanie w miastach jest w ciągu dnia odpłatne (np. w godz. 6.00-17.00). W dużych miastach opłaty za parkowanie obowiązują także w godzinach nocnych i w weekendy.

Zobacz też: Autem za granicę? Poznaj zasady panujące w innych krajach

Irlandia

Obowiązuje lewostronny ruch drogowy. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,5 promila. Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii. Nie jest uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Konieczne jest posiadanie dowodu opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia.

Fakt wjazdu na teren Republiki należy zgłosić służbom granicznym (Customs) w ciągu doby po przekroczeniu granicy. Wysokość podatku rejestracyjnego wynosi 23-30 proc. wartości rynkowej samochodu. Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego podatku. Tylko turysta, który nie podejmuje pracy w Irlandii, może podróżować w Irlandii samochodem zarejestrowanym w Polsce.

Istnieje obowiązek używania pasów bezpieczeństwa. Obowiązkowe wyposażenie samochodu to: apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica. Dodatkowo zalecane jest posiadanie kompletu zapasowych żarówek

Islandia

Podczas pobytu o charakterze turystycznym - do 6 miesięcy, respektowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i zapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci przewożone muszą być w specjalnych fotelikach.

W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opony zimowe, a w szczególnie trudnym terenie również łańcuchy. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.

islandia
pixabay.com

Kosowo

Należy unikać podróżowania przez granicę Kosowa z Serbią w związku z nieuregulowaną sytuacją między tymi krajami. Poruszanie się po drogach wymaga dużej uwagi. Kontrole policji drogowej są bardzo częste. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,05 promila.

Liechtenstein

Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy.

Litwa

Oprócz utrudnień wynikających z zachowań kierowców, występują odmienności w ruchu drogowym: na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach umieszczone są na trwałe zielone strzałki zezwalające na skręt w prawo (uwaga: na skrzyżowaniach przed sygnalizatorem z palącym się czerwonym światłem z umieszczoną zieloną strzałką zezwalającą na skręt w prawo należy zatrzymać się przed linią STOP, a jeśli jej nie ma, przed przejściem dla pieszych i rozpocząć ponowną jazdę tylko po sprawdzeniu, że jazda jest bezpieczna i nie przysporzy utrudnień dla innych środków transportu lub pieszych).

Dopuszczalne jest zawracanie i skręt w lewo z lewego (tzw. szybkiego) pasa ruchu (nawet na tzw. drogach szybkiego ruchu i wielopasmowych ulicach w miastach), skręt w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną z oznaczonego dla tego celu pasa ruchu regulowany jest specjalnie do tego wydzieloną zieloną strzałką na oddzielnym sygnalizatorze (Uwaga! wolno jechać wyłącznie, gdy taka zielona strzałka zostanie wyświetlona, jeśli nie jest wyświetlona, to należy czekać).

Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Wykroczenia karane są wysokimi mandatami, a nawet pozbawieniem prawa jazdy. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dzieci do 135 cm wzrostu muszą być przewożone w specjalnych fotelikach.

Generalnie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,4 promila, jednak w przypadku kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0,0 promila. W razie powtórnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu. W przypadku złamania przepisów ruchu drogowego policja jest uprawniona do zatrzymania prawa jazdy kierowcy.

Luksemburg

Polskie prawo jazdy zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. Istnieje obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Musimy pamiętać, że pojazd musi być wyposażony w opony zimowe bez względu na porę roku, w warunkach, które tego wymagają (np. szron, gołoledź, śnieg). Dozwolone jest też poruszanie się w warunkach zimowych pojazdem wyposażonym w opony całoroczne, bądź każde inne oznaczone symbolami "MS", "M+S" lub M&S". Wszystkie parkingi są płatne.

Łotwa

Korzystanie z dróg jest bezpłatne, ale obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla pojazdów o łącznej masie powyżej 3,5 tony.

Przez cały rok obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na prawidłowe parkowanie. Wobec osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Macedonia

Polskie prawo jazdy jest honorowane, ale w przypadku pobytów przekraczających 3 miesiące, wymagane jest posługiwanie się międzynarodowym prawem jazdy. Jeśli pobyt trwa dłużej niż 6 miesięcy, należy obowiązkowo wymienić prawo jazdy na macedońskie. Jeśli podróżujący samochodem nie jest jego właścicielem, powinien mieć stosowne pełnomocnictwo do użytkowania pojazdu.

Autostrady są płatne. Ogólny stan autostrad i głównych dróg jest dobry. Samochód należy prowadzić ze wzmożoną ostrożnością, zwłaszcza ze względu na zachowania innych użytkowników dróg, stan techniczny pojazdów oraz warunki naturalne i infrastrukturalne.

Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Policja rygorystycznie nakłada mandaty za wykroczenia drogowe. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0 (dla kierowców zawodowych) i 0,5 (dla pozostałych kierowców).

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu: pasy bezpieczeństwa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, komplet zapasowych żarówek, gaśnica.

Malta

W czasie wyjazdów turystycznych można posługiwać się polskim prawem jazdy. Nie ma specjalnych wymagań związanych z ubezpieczeniami samochodowymi i wypadkowymi. Obowiązuje ruch samochodowy lewostronny.

Mołdawia

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą.

Obowiązuje nakaz jazdy z zapiętymi pasami. Należy liczyć się z częstymi kontrolami policji drogowej. Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem, powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski.

Norwegia

W trakcie pobytu o charakterze turystycznym respektowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i zapinanie pasów bezpieczeństwa. Dzieci mogą być przewożone tylko w specjalnych dziecięcych fotelikach. Zimą bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez. Od kierowców ciężarówek wymagane jest posiadanie, oprócz zimowych opon, również łańcuchów. W razie braku odpowiednich opon lub innego sprzętu umożliwiającego jazdę w warunkach zimowych, policja może zatrzymać pojazd aż do czasu ich uzupełnienia przez kierowcę. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest surowo karane.

W Norwegii jest wiele płatnych dróg i tuneli. Płatności można dokonywać gotówką i kartami płatniczymi oraz w pełni automatycznie, w systemie "Autopass" .

Miejsca parkingowe w Norwegii służą tylko i wyłącznie do tymczasowego zatrzymania pojazdu, wynikającego z oznaczenia parkingu. Dłuższy pobyt na nich jest niedopuszczalny.

Portugalia

Uznawane jest polskie prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC (w Portugalii obowiązują surowe przepisy w zakresie sprawdzania ważności polis). Ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń.

Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Obowiązkowe w wyposażeniu: kamizelka odblaskowa oraz trójkąt ostrzegawczy. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy samochodem grozi wysoki mandat.

portugalia
pixabay.com

Rosja

W przypadku krótkiego pobytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy, przy dłuższym jest zalecane. W przypadku posiadania polskiego prawa jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski.

Uwaga na zagrożenia ze strony innych użytkowników ruchu drogowego.

Rumunia

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe dla kierowców jest zatrzymywanie przez policję prawa jazdy. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.

Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów, co dotyczy wszystkich dróg krajowych i autostrad. Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych.

Turyści powinni być przygotowani na konieczność wniesienia opłat specjalnych (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju.

San Marino

Wjazd na terytorium San Marino nie podlega żadnym ograniczeniom. Pojazdy należy zostawiać wyłącznie na specjalnie oznakowanych parkingach. Polskie prawo jazdy jest honorowane.

Serbia

Autostrady są płatne w miejscowej walucie lub w euro. Należy domagać się paragonu i zachować go aż do zjazdu z autostrady. Należy być przygotowanym na częste kontrole policji. Złamanie przepisów ruchu drogowego skutkuje bardzo wysokimi grzywnami i koniecznością przeprowadzenia procedur sądowych. Przy poruszaniu się na drogach należy zachować szczególną ostrożność.

Obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania, obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu, zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, bezwzględny nakaz przestrzegania zasad parkowania.

Istnieje możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w poruszaniu się samochodów ciężarowych ze względu na warunki atmosferyczne.

Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna.

Szwajcaria

W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa w formie rocznej winiety (do nabycia na przejściach granicznych). Zimą zalecana jest jazda na oponach zimowych, a w niektóre regiony górskie, należy zimą zabierać łańcuchy. Nie można korzystać z tzw. urządzeń antyradarowych - grozi za to kara grzywny oraz konfiskata aparatury.

W Szwajcarii istnieje zakaz tzw. dzikiego noclegu poza wyznaczonymi do tego miejscami np. na parkingach przy autostradach. Za złamanie tego zakazu grożą dotkliwe mandaty. Obowiązek poruszania się z włączonymi światłami przez całą dobę. Obowiązek posiadania trójkąta ostrzegawczego.

Szwecja

Respektowane jest prawo jazdy wydane w Polsce. Zaleca się wykupienie polisy AC oraz Assistance ze względu na wysokie koszty holowania samochodu.

Limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat.

Używanie świateł mijania jest obowiązkowe przez całą dobę i cały rok. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione. Wszyscy pasażerowie samochodu muszą używać pasów bezpieczeństwa. Obowiązkowe są specjalne siedzenia posiadające homologację UE dla dzieci do wzrostu 135 cm.

Prawo szwedzkie jest bardzo surowe w stosunku do osób łamiących przepisy drogowe, a w szczególności prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/l); kary za łamanie przepisów są surowe i bezwzględnie egzekwowane.

Przestrzega się kierowców przed spożywaniem alkoholu podczas podróży promowej do portów szwedzkich, kontrola trzeźwości kierowców jest przeprowadzana rutynowo w docelowych portach.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie