MATURA 2020. Terminy egzaminów maturalnych. Pełny harmonogram egzaminu dojrzałości. Kiedy poznamy wyniki?

Paweł Wańczko
Paweł Wańczko
Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja iStock
W 2020 r. matura rozpocznie się 4 maja. Tradycyjnie już, maturzyści jako pierwszy będą zdawać egzamin pisemny z języka polskiego. W jakich terminach odbędą się pozostałe egzaminy? Kiedy poznamy wyniki matur 2020 i kiedy zostaną wydane świadectwa? Podajmy pełny harmonogram matury w 2020 r.

Matura 2020. Część pisemna egzaminu w terminie głównym

pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony
dj – poziom dwujęzyczny

 • 4 maja (poniedziałek) - język polski (pp) godz. 9.00
 • 4 maja (poniedziałek) - język polski (pr) godz. 14.00
 • 5 maja (wtorek) - matematyka (pp) godz. 9.00
 • 5 maja (wtorek) – język łaciński i kultura antyczna (pp, pr) godz. 14.00
 • 6 maja (środa) - język angielski (pp) godz. 9.00
 • 6 maja (środa) - język angielski (pr), język angielski (dj) godz. 14.00
 • 7 maja (czwartek) – matematyka (pr) godz. 9.00
 • 7 maja (czwartek) - filozofia (pp, pr) godz. 14.00
 • 8 maja (piątek) - biologia (pp, pr) godz. 9.00
 • 8 maja (piątek) – wiedza o społeczeństwie (pp, pr) godz. 14.00

ZOBACZ TEŻ

 • 11 maja (poniedziałek) - chemia (pp, pr) godz. 9.00
 • 11 maja (poniedziałek) – informatyka (pp, pr) godz. 14.00
 • 12 maja (wtorek) - język niemiecki (pp) godz. 9.00
 • 12 maja (wtorek) - język niemiecki (pr, dj) godz. 14.00
 • 13 maja (środa) – geografia (pp, pr) godz. 9.00
 • 13 maja (środa) – historia sztuki (pp, pr) godz. 14.00
 • 14 maja (czwartek) – język rosyjski (pp) godz. 9.00
 • 14 maja (czwartek) - język rosyjski (pr, dj) godz. 14.00
 • 15 maja (piątek) – język francuski (pp) godz. 9.00
 • 15 maja (piątek) - język francuski (pr, dj) godz. 14.00
 • 18 maja (poniedziałek) – fizyka i astronomia (pp), fizyka i astronomia / fizyka (pr) godz. 9.00
 • 18 maja (poniedziałek) – historia (pp, pr) godz. 14.00
 • 19 maja (wtorek) - język hiszpański (pp) godz. 9.00 19 maja (wtorek) - język hiszpański (pr, dj) godz. 14.00
 • 20 maja (środa) - język włoski (pp), język łemkowski (pp, pr) godz. 9.00
 • 20 maja (środa) - język włoski (pr, dj) godz. 14.00
 • 21 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (pp), język kaszubski (pp, pr) godz. 9.00
 • 21 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (pr), wiedza o tańcu (pp, pr), historia muzyki (pp, pr) - godz. 14.00.
 • 21 maja (czwartek) – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)** godz. 9.00, historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 10.35, geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 12.10, biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13.45, chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 15.20, fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 16.55,

**Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Matura 2020. Część ustna egzaminu w terminie głównym

W dniach od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) odbędzie się egzamin z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język mniejszości narodowych
 • język łemkowski
 • język kaszubski

W dniach od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) odbędzie się egzamin z języków obcych nowożytnych.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 • Matura 2020. Część pisemna egzaminu w terminie dodatkowym

 • 1 czerwca (poniedziałek) - język polski (pp) godz. 9.00

 • 1 czerwca (poniedziałek) - język polski (pr) godz. 14.00

 • 2 czerwca (wtorek) - matematyka (pp) godz. 9.00

 • 2 czerwca (wtorek) – matematyka (pr) godz. 14.00

 • 3 czerwca (środa) - język angielski (pp) godz. 9.00

 • 3 czerwca (środa) - język angielski (pr), język angielski (dj) godz. 14.00

 • 4 czerwca (czwartek) - wiedza o społeczeństwie (pp, pr) godz. 9.00

 • 4 czerwca (czwartek) - filozofia (pp, pr), język łaciński i kultura antyczna (pp, pr), historia sztuki (pp, pr) godz. 14.00

 • 5 czerwca (piątek) - biologia (pp, pr) godz. 9.00

 • 5 czerwca (piątek) - informatyka (pp, pr) godz. 14.00

 • 8 czerwca (poniedziałek) - chemia (pp, pr) godz. 9.00

 • 8 czerwca (poniedziałek) - geografia (pp, pr) godz. 14.00

 • 9 czerwca (wtorek) - język niemiecki (pp) godz. 9.00

 • 9 czerwca (wtorek) - język niemiecki (pr, dj) godz. 14.00

 • 10 czerwca (środa) - język francuski (pp) godz. 9.00

 • 10 czerwca (środa) - język francuski (pr, dj) godz. 14.00

 • 15 czerwca (poniedziałek) - język rosyjski (pp) godz. 9.00

 • 15 czerwca (poniedziałek) - język rosyjski (pr, dj) godz. 14.00

 • 16 czerwca (wtorek) - fizyka i astronomia / fizyka (pp, pr) godz. 9.00 16 czerwca (wtorek) - historia (pp, pr), historia muzyki (pp, pr), wiedza o tańcu (pp, pr) godz. 14.00

 • 17 czerwca (środa) - język hiszpański (pp) godz. 9.00

 • 17 czerwca (środa) - język hiszpański (pr, dj) godz. 14.00

 • 18 czerwca (czwartek) - język włoski (pp) godz. 9.00

 • 18 czerwca (czwartek) - język włoski (pr, dj) godz. 14.00

 • 19 czerwca (piątek) - języki mniejszości narodowych (pp) godz. 9.00

 • 19 czerwca (piątek) - języki mniejszości narodowych (pr), język kaszubski (pp, pr), język łemkowski (pp, pr), zadania w języku obcym -godz. 14.00.

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Matura 2020. Część ustna egzaminu w terminie dodatkowym

W dniach od 1 do 6 czerwca odbędą się ustne egzaminy maturalne z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • języki mniejszości narodowych
 • języki obce nowożytne
 • język łemkowski
 • język kaszubski

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matury 2020. Kiedy je poznamy i kiedy odbędzie się rozdanie świadectw - terminy

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 3 lipca 2020 r.
 • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 3 lipca 2020 r.
 • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 3 lipca 2020 r.

Matura 2020. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

 • 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) - część pisemna, godz. 9.00
 • 24–25 sierpnia 2020 r. - część ustna: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Wyniki matury 2020 w terminie poprawkowym. Kiedy je poznamy i kiedy odbędzie się rozdanie świadectw - terminy

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 11 września 2020 r.
 • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 11 września 2020 r.
 • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 11 września 2020 r.

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

 • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
 • absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
 • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

PRZEDMIOTY

 • język polski, matematyka, języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy 170 min.
 • język polski, matematyka, języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony 180 min.
 • języki nowożytne - poziom podstawowy 120 min.
 • języki nowożytne - poziom rozszerzony 150 min.
 • języki nowożytne - poziom dwujęzyczny 180 min.
 • biologia – poziom rozszerzony 180 min.
 • chemia – poziom rozszerzony 180 min.
 • filozofia – poziom rozszerzony 180 min.
 • fizyka – poziom rozszerzony 180 min.
 • geografia – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia muzyki – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia sztuki – poziom rozszerzony 180 min.
 • język kaszubski – poziom rozszerzony 180 min.
 • język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 180 min.
 • język łemkowski – poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 180 min.
 • informatyka – poziom rozszerzony cz. I 60 min.
 • informatyka – poziom rozszerzony cz. II 150 min.
 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** - 80 min.

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

 • język polski – poziom podstawowy 170 min.
 • język polski – poziom rozszerzony 180 min.
 • matematyka - poziom podstawowy 170 min.
 • matematyka - poziom rozszerzony 180 min.
 • języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 170 min.
 • języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony 180 min.
 • języki nowożytne - poziom podstawowy 120 min.
 • języki nowożytne - poziom rozszerzony cz. I 120 min.
 • języki nowożytne - poziom rozszerzony cz. II 70 min.
 • języki nowożytne - poziom dwujęzyczny 180 min.
 • informatyka - poziom podstawowy cz. I 75 min.
 • informatyka - poziom podstawowy cz. II 120 min.
 • informatyka – poziom rozszerzony cz. I 90 min.
 • informatyka – poziom rozszerzony cz. II 150 min.
 • filozofia – poziom podstawowy 120 min.
 • filozofia – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia – poziom podstawowy 120 min.
 • historia – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia muzyki – poziom podstawowy 120 min.
 • historia muzyki – poziom rozszerzony 180 min.
 • historia sztuki – poziom podstawowy 120 min.
 • historia sztuki – poziom rozszerzony 180 min.
 • język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy 120 min.
 • język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy 120 min.
 • wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy 120 min.
 • wiedza o tańcu – poziom rozszerzony 180 min.
 • język kaszubski – poziom podstawowy 120 min.
 • język kaszubski – poziom rozszerzony 180 min.
 • biologia – poziom podstawowy 120 min.
 • biologia – poziom rozszerzony 150 min.
 • chemia – poziom podstawowy 120 min.
 • chemia – poziom rozszerzony 150 min.
 • fizyka i astronomia – poziom podstawowy 120 min.
 • fizyka i astronomia – poziom rozszerzony 150 min.
 • geografia – poziom podstawowy 120 min.
 • geografia – poziom rozszerzony 150 min.
 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80 min.

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Zobacz, jak na studniówkach bawili się uczmiowe lubuskich szkół. Wejdź na serwis gazetalubuska.pl/studniowki

Zobacz też: Tak na studniówce bawiło się V LO w Zielonej Górze (10.02.2020)

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3