- Młodzi są bardziej otwarci na zmiany, szybciej się dostosowują, są bardziej wykształceni. Innowacyjność w rolnictwie powinna być oparta właśnie na nich - mówił Andrzej Trzop z oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.

Był on jednym z prelegentów podczas III Lubuskiego Kongresu Młodych Rolników, który odbył się we wtorek 10 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W swoim wystąpieniu omówił wszystkie rodzaje wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na jakie mogą liczyć gospodarze do 40. roku życia.

Podczas debaty mówiono także o korzyściach i zagrożeniach wynikających z przynależności do grup producenckich, koncepcji rozwoju gospodarstw rolnych, nowych przepisach.

Spotkanie było także okazją do dyskusji.

Na pytania uczestników debaty odpowiadali przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, urzędu wojewódzkiego oraz urzędu marszałkowskiego.

Z sali padały pytania m.in. o zmiany w prawie łowieckim, o prawo wodne, o premie dla młodych rolników oraz o szanse na uproszczenie procedur.

 Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Lubuski Młody Rolnik, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ZOBACZ ZDJĘCIA