Ogólnopolska konferencja naukowa "Pamięć-tożsamość-świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018" [PROGRAM]

red.
pixabay.com /zdjęcie symboliczne
"Pamięć-tożsamość-świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018" - to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odbędzie się ona 6-7 grudnia w Rektoracie UZ.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018

PROGRAM:
6 XII 2018 (czwartek)

 • 9:30-16:30: Rejestracja uczestników (hol, II piętro, Aula 205)
 • 10:00-10:15: Uroczyste otwarcie konferencji (Aula 205)

 • 10:15-11:15: PANEL PLENARNY (Aula 205)
  Moderator: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
 • 10:15-10:30: dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) – Polityka historyczna czy polityka pamięci?
 • 10:30-10:45: prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski) – Spójność terytorialna Polski po drugiej wojnie światowej
 • 10:45-11:15: dyskusja plenarna
 • 11:15-11:30: Przerwa kawowa (Galeria Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 • 11:30-14:00: PAMIĘĆ JAKO PRZEDMIOT I NARZĘDZIE POLITYKI: LATA 1918-1989 (Sala Senatu)
  Moderator: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ

 • 11:30-11:50: dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Międzynarodowe uznanie Polski 1918-1919

 • 11:50-12:10: dr Tomasz Landmann (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) – Znaczenie sporu polsko-litewskiego dla bezpieczeństwa II RP w latach 1919-1922 - wybrane przejawy Cz. 1

 • 12:10-12:30: dr hab. Piotr Kardela (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok) – Idea niepodległości Polski w programie i działalności polskich kombatantów w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej

 • 12:30-12:50: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Problem suwerenności Polski w okresie przemian polskiego „października” i kampanii przed wyborami do Sejmu PRL w 1957 roku

 • 12:50-13:10: dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski) – Wielkie budowy i przedsięwzięcia gospodarcze w II RP i PRL. Znacznie gospodarcze i propagandowe

 • 13:10-13:30: dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski) – Aleksandra Prystora droga do Niepodległej

 • 13:30-14:00: dyskusja

 • 11:30-14:00: PAMIĘĆ O NIEPODLEGŁOŚCI I PODLEGŁOŚCI W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH (Aula 205)
  Moderator: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

 • 11:30-11:50: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Obchody świąt państwowych i rocznic jako element zbiorowej świadomości narodu: od II do III Rzeczypospolitej

 • 11:50-12:10: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ(Uniwersytet Zielonogórski) – Obchody stuleci powstań narodowych w Polsce po 1945 roku. Przyczynki do polityki historycznej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej

 • 12:10-12:30: mgr Paweł Fiktus (Uniwersytet Wrocławski) – Oficjalne obchody 22 lipca i 11 listopada w latach 80-tych

 • 12:30-12:50: dr inż. Robert Szandrocho (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki) –Terenowe Organy Administracji Wojskowej w stuletniej perspektywie

 • 12:50-13:10: dr Beata Springer (Uniwersytet Zielonogórski) – Rozwój służby cywilnej w II Rzeczypospolitej

 • 13:10-14:00: dyskusja

 • 14:00-15:00: Przerwa obiadowa (Galeria Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego)


 • 15:00-17:30: PAMIĘĆ JAKO PRZEDMIOT I NARZĘDZIE POLITYKI: III RP (Sala Senatu)
  Moderator: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
 • 15:00-15:20: dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Polityczne aspekty pamięci historycznej polskiej klasy politycznej po 1989 roku. Przypadek PRL
 • 15:20-15:40: dr hab. Tomasz Koziełło (Uniwersytet Rzeszowski) – Konsekwencje II wojny światowej dla państwa polskiego w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin
 • 15:40-16:00: dr Sławomir Drelich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Historia i pamięć historyczna w exposé premierów III RP
 • 16:00-16:20: mgr Michał J. Czarnecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Lata 1998-2004 w polskiej polityce pamięci
 • 16:20-16:40: mgr Joanna Klecha-Zygadło, mgr Joanna Marciniszyn (Uniwersytet Zielonogórski) – 1918-2018 - sto lat historii Polski w pamięci i świadomości społeczeństwa
 • 16:40-17:00: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Pamięć historyczna jako element polskich imaginacji geopolitycznych po 1989 roku
 • 17:00-17:30: dyskusja

 • 15:00-17:30: PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ – ŚWIADOMOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ (Aula 205)
  Moderator: dr Anna Ratke-Majewska
 • 15:00-15:20: dr Roman Maciej Józefiak (Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach) – Między dumą a pamięcią. Czym historia jest dla Polaków?
 • 15:20-15:40: mgr Łukasz Bartkowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Rola świadomości w kształtowaniu tożsamości narodowej i ponadnarodowej
 • 15:40-16:00: mgr Sylwia Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Muzea historyczne a świadomość historyczna i tożsamość narodowa Polaków 1918-2018
 • 16:00-16:20: mgr Krzysztof Marcinkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Przywództwo polityczne a mediatyzacja i świadomość społeczna XXI wieku
 • 16:20-16:40: Patrycja Didyk, Agata Janeczek (Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – O tożsamości kilka słów. Tożsamość narodowa Polaków
 • 16:40-17:30: dyskusja
 • 19:00- 21.00: Uroczysta kolacja, Palmiarnia

7 XII 2018 (piątek)
Miejsce obrad: Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9

 • 9:00-11:15: PAMIĘĆ O NIEPODLEGŁOŚCI I PODLEGŁOŚCI – WYMIAR KULTUROWY I EDUKACYJNY – CZĘŚĆ 1. (Sala Senatu)
 • Moderator: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 • 9:00-9:20: dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński) – Pamięć o 11 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1918 -1939
 • 9:20-9:40: prof. zw. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan, dr Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet
 • Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Naukowy pogląd na świat” w szkolnym przekazie historycznym na przykładzie celebrowania Tysiąclecia Państwa Polskiego w latach 60. XX wieku
 • 9:40-10:00: dr hab. Bogumiła Burda, prof UZ, dr Małgorzata Szymczak (Uniwersytet Zielonogórski) – „Wychowanie dla pamięci”. Odzyskanie niepodległości w edukacji historycznej lat 1918-2018
 • 10:00-10:20: mgr Agnieszka Misiurska (Uniwersytet Opolski) – Kształtowanie obrazu niepodległego państwa polskiego w latach 1918-1922 w świadomości Francuzów. Casus dziennika „Le Temps”
 • 10:20-10:40: mgr Dariusz Gołębiowski (Uniwersytet Opolski) – Podręcznikowy obraz dwóch niepodległości Polski z 1918 i 1989 roku w gimnazjalnej edukacji historycznej
 • 10:40-11:00: mgr Krystian Kazimierczuk (AZSO w Chorzowie, Uniwersytet Opolski) – Kształtowanie pamięci o pacyfikacji KWK „Wujek” w świadomości historycznej polskiej młodzieży
 • 11:00-11:15: dyskusja

 • 9:00-11:15: PAMIĘĆ W WYMIARZE LOKALNYM I BIOGRAFICZNYM – CZĘŚĆ 1. (Aula 205)
  Moderator: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
 • 9:00-9:20: dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Uniwersytet Opolski) – Pierwszy prezydent. Kształtowanie obrazu Gabriela Narutowicza w pamięci i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego w latach 1922-2018. Kilka przykładów z tysiąca
 • 9:20-9:40: dr hab. Radosław Domke, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Zmiany nazw ulic w Polsce w latach 2016-2018 na przykładzie Zielonej Góry
 • 9:40-10:00: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1973
 • 10:00-10:20: dr Ireneusz Wojewódzki (Uniwersytet Zielonogórski) – „Ojcowie” Kolumbów. Refleksje na temat losów żołnierzy pokolenia 1890
 • 10:20-10:40: dr n. med. Jacek Kotuła (Uniwersytet Zielonogórski) – Anna Stawiarska – jej życie i wkład w rozwój stomatologii zielonogórskiej w latach 1957-2018
 • 10:40-11:00: dr Bartłomiej Gapiński (Biblioteka Jagiellońska, Instytut Historii UJ) – Ojciec Kazimierz Łabiński jako patriota
 • 11:00-11:15: dyskusja
 • 11:15-11:30: Przerwa kawowa (Galeria Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • 11:30-14:00: PAMIĘĆ O NIEPODLEGŁOŚCI I PODLEGŁOŚCI – WYMIAR KULTUROWY I EDUKACYJNY – CZĘŚĆ 2. (Sala Senatu)
  Moderator: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 • 11:30-11:50: dr hab. Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) – Architektura pierwszych lat niepodległości jako przejaw kultu I Rzeczypospolitej
 • 11:50-12:10: dr Barbara Maria Gawęcka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Rzeźbiarskie przedstawienia Legionistów na wybranych przykładach ze sztuki polskiej
 • 12:10-12:30: dr hab. Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) – Pamięć o pańszczyźnie na łamach polonijnej prasy w USA na przełomie XIX i XX w.
 • 12:30-12:50: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) – Rok 1918 w twórczości Janusza Pajewskiego
 • 12:50-13:10: dr Paweł P. Warot (Instytut Pamięci Narodowej Biuro Edukacji Narodowej Oddział Białystok) – Zmagania o pamięć i tożsamość narodową w twórczości pisarskiej Romana Dmowskiego
 • 13:10-13:30: dr Anna Ratke-Majewska (Uniwersytet Zielonogórski) – Miejsca pamięci w przestrzeni internetowej – przypadek Polski
 • 13:30-14:00: dyskusja

 • 11:30-14:00: PAMIĘĆ W WYMIARZE LOKALNYM I BIOGRAFICZNYM – CZĘŚĆ 2. (Aula 205)
  Moderator: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
 • 11:30-11:50: dr hab. Daniel Koteluk, dr Przemysław Góralczyk (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku) – Działania popularnonaukowe Gimnazjum im. Jana Pawła II i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku na rzecz upamiętniania i kształtowania pamięci o niepodległości Polski wśród lokalnej społeczności
 • 11:50-12:10: dr Marek Zawadka (Muzeum Historyczne w Lubinie) – Zagłębie Miedziowe – jak tworzyła się tożsamość regionu
 • 12:10-12:30: dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski) – Polskie przełomy polityczne XX wieku w świadomości historycznej młodzieży Śląska Opolskiego
 • 12:30-12:50: mgr Krzysztof Mazur (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Poznań) – Problem niezależności Polski w świadomości mieszkańców województwa zielonogórskiego na początku lat 50. XX wieku (w świetle raportów organów bezpieczeństwa)
 • 12:50-13:10: dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Wykorzystanie różnorodnych sposobów upamiętnienia Niepodległej w mieście nad Brdą i Wisłą w procesie kształtowania świadomości historycznej młodych bydgoszczan
 • 13:10-13:30: mgr Beata Józków (Uniwersytet Zielonogórski) – Miejsca pamięci kresowej kształtujące poczucie tożsamości narodowej na Ziemiach Odzyskanych
 • 13:30-14:00: dyskusja
 • 14:00-15:00: Obiad i zakończenie konferencji (Galeria Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Zielona Góra, 6-7.12. 2018 r.
Miejsce obrad:
Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Licealna 9

WIDEO: Jan Papina i jego monumentalna rzeźba Batory pod Pskowem

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie