MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Podwyżka cen za sanatoria. Ile zapłacimy w 2024? Jaki jest czas oczekiwania? Dokąd pojedziesz z twoim schorzeniem? 8 .10.2023

Patrycja Wacławska
Patrycja Wacławska
Możemy spodziewać się wzrostu opłat za sanatoria w 2024 roku – i to naprawdę znacznego!
Możemy spodziewać się wzrostu opłat za sanatoria w 2024 roku – i to naprawdę znacznego! 123RF
Wysokość opłat za pobyt w sanatoriach jest waloryzowana co roku, a jej wysokość zależy przede wszystkim od poziomu inflacji. W 2023 roku ceny zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku i nie wzrosły. Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku już nie będzie tak różowo. Możemy spodziewać się wzrostu opłat – i to naprawdę znacznego!

Ceny kuracji w 2023 roku

Ceny w sanatoriach są bardzo zróżnicowane. Zależą od sezonu. W mniej atrakcyjnym pierwszym sezonie (od 1 października do 30 kwietnia) zapłacimy mniej. W drugim sezonie (od 1 maja do 30 września) zapłacimy więcej. Ceny zależą też od standardu pokoju.

Możemy spodziewać się wzrostu opłat za sanatoria w 2024 roku – i to naprawdę znacznego!

Podwyżka cen za sanatoria. Ile zapłacimy w 2024? Jaki jest c...

Od 1 października do 30 kwietnia zapłacimy:

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł,
 • Pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł,
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł,
 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł,
 • Pokój dwuosobowy w studiu – 16,50 zł,
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł,
 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł,
 • Pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł,
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł.

Od 1 maja do 30 września zapłacimy:

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 40,90 zł,
 • Pokój jednoosobowy w studiu – 37,40 zł,
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 33,20 zł,
 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 27,30 zł,
 • Pokój dwuosobowy w studiu – 24,90 zł,
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 19,50 zł,
 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 14,80 zł,
 • Pokój wieloosobowy w studiu – 13,60 zł,
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 11,90 zł.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ

To ceny za jeden dzień pobytu. Przy pobycie 21-dniowym w najbardziej komfortowej wersji pokoju w sezonie letnim zapłacimy 858,90 zł. Przy pobycie 28-dniowym – 1145,20 zł. W sezonie zimowym – 684,60 zł przy 21 dniach pobytu i 912,80 zł przy 28 dniach pobytu.

W 2024 roku zapłacimy więcej

Jeśli – czego należy się spodziewać – ceny kuracji sanatoryjnych w 2024 zostaną odmrożone, szacuje się, że zdrożeją o 26,4 proc.

Oznaczałoby to, że przy pobycie 21-dniowym w najbardziej komfortowej wersji pokoju w sezonie letnim zapłacilibyśmy o 226,75 zł więcej. Przy pobycie 28-dniowym – o 302,33 zł więcej. W sezonie zimowym – o 180,73 zł więcej przy 21 dniach pobytu i o 240,98 zł więcej przy 28 dniach pobytu.

Trzeba pamiętać, że kuracjusz ponosi też inne koszty pobytu w sanatorium. NFZ nie ponosi bowiem:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta;
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, na przykład opłat klimatycznych;
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Skierowanie na kurację

Leczenie w sanatorium jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka. Realizuje się je przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych.

Skierowanie

Składanie w NFZ papierowych skierować do sanatorium to już historia. Obecnie funkcjonują e-skierowania.

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent jest o tym informowany. Od takiej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Kiedy zostanie ustalony termin leczenia, NFZ poinformuje o tym fakcie pacjenta przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Częstotliwość wyjazdów

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Wyjątek dotyczy pracowników zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą. Oni uprawnieni są do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku kalendarzowym.

Długość kuracji

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Czas oczekiwania na wyjazd

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium jest różny w różnych regionach Polski. W województwie łódzkim wynosi obecnie 9 miesięcy.

Rezygnacja z wyjazdu

Powody rezygnacji z wyjazdu do sanatorium są różne. Niektórzy nie mają z kim zostawić chorych bliskich, wcześniej zaplanowali wyjazd na ferie czy wakacje, nie mogą wziąć urlopu w pracy. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Jeżeli powodem rezygnacji jest nagły wypadek losowy (na przykład pogrzeb najbliższej osoby lub sprawa w sądzie), to należy to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Jeśli powód rezygnacji nie jest związany ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania, to NFZ wyznaczy nowy termin wyjazdu. Każda pisemna prośba dotycząca przesunięcia terminu leczenia czy też zmiana miejsca realizacji leczenia traktowana jest jako rezygnacja z otrzymanego przydziału.

Skierowania ze zwrotów – szansa na szybszy wyjazd

Wszyscy, którzy mają zarejestrowane i pozytywnie zaopiniowane przez lekarzy konsultantów skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a nie korzystały z tego rodzaju świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu ostatnich 18 miesięcy, mogą w odpowiednim dla nich czasie kontaktować się z działem lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie uzyskania informacji co do możliwości skorzystania z tak zwanych zwrotów skierowań.

Są to skierowania oddane z różnych powodów przez innych pacjentów. W przypadku zwrotów okres do rozpoczęcia turnusu w uzdrowisku wynosi od kilku do kilkunastu dni. Oczywiście, NFZ nie ma żadnego wpływu na fakt dysponowania zwrotami. Wynika on jedynie z rezygnacji pacjentów z przyznanego leczenia. Dla wielu osób może być to rozwiązanie umożliwiające realizację swojego leczenia w odpowiednim dla nich terminie i miejscu, o ile miejsce to jest zgodne ze wskazaniami lekarza konsultanta.

Wyjazd z małżonkiem

Dla dużej grupy osób problemem jest chęć wspólnego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe z małżonkiem lub inną osobą, na przykład krewnym lub znajomym. Mimo, że przepisy nie gwarantują wspólnego wyjazdu pacjentom do uzdrowiska, wszystkie tego typu skierowania, szczególnie jeśli chodzi o małżeństwa, połączone ze sobą i złożone w tym samym terminie, NFZ stara się realizować w tych samych domach uzdrowiskowych i na tych samych turnusach.

Wykaz uzdrowisk

Sprawdź, dokąd możesz zostać skierowany. To zależy od tego, na jakie schorzenie cierpisz.
Augustów:

 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • osteoporoza.

Busko – Zdrój:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • osteoporoza.

Ciechocinek:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Dąbki:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia).

Długopole – Zdrój:

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • cukrzyca (diabetologia).

Duszniki – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • osteoporoza.

Goczałkowice – Zdrój:

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • osteoporoza.

Gołdap:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Horyniec – Zdrój:

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Inowrocław:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia).

Iwonicz Zdrój:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Jelenia Góra (Cieplice):

 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne),
 • osteoporoza.

Kamień Pomorski:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Kołobrzeg:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Konstancin – Jeziorna:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Kraków (Swoszowice):

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia).

Krasnobród:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Krynica – Zdrój:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • cukrzyca (diabetologia).

Kudowa – Zdrój:

 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • otyłość.

Lądek – Zdrój:

 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • osteoporoza.

Muszyna:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia).

Nałęczów:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia).

Piwniczna – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia).

Polanica – Zdrój:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia).

Polańczyk:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • cukrzyca (diabetologia).

Połczyn – Zdrój:

 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Rabka – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • otyłość.

Rymanów – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • otyłość.

Solec – Zdrój:

 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Sopot:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza.

Supraśl:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • cukrzyca (diabetologia).

Szczawnica:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia).

Szczawno – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • otyłość.

Świeradów – Zdrój:

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia).

Świnoujście:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza.

Uniejów:

 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Ustka:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby endokrynologiczne,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Ustroń:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Wapienne:

 • choroby reumatologiczne (reumatologia).

Wieniec – Zdrój:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia).

Wysowa – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu nerwowego (neurologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Żegiestów – Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),\
 • choroby reumatologiczne (reumatologia),
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • osteoporoza,
 • otyłość.

Zabiegi sanatoryjne

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne:

 • wody mineralne,
 • borowiny,
 • bodźce klimatoterapeutyczne,
 • hydroterapia,
 • fizykoterapia,
 • kinezyterapii.

W czasie pobytu w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach;
 • kuracji pitnych i inhalacji;
 • natrysków;
 • biczów szkockich, masaży wodnych;
 • zawijań i okładów;
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii;
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii;
 • krioterapii;
 • masażu leczniczego;
 • gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Najlepsze produkty spożywcze dla kobiet 40+

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska