Radosne świętowanie 100-lecia niepodległości Polski

red
W przyszłym roku minie 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Tą wyjątkową rocznicę w województwie lubuskim zaczniemy obchodzić już w listopadzie tego roku, a kulminacją obchodów będzie data 11 listopada 2018 roku.

Chcesz wiedzieć kto zagra na Przystanku Woodstock 2017?**Przystanek Woodstock 2016: zespoły, koncerty kto zagra**

Pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego ds. organizacji lubuskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadziło 63 członków komitetu powołanego przy marszałku woj. lubuskiego. Jubileusz przypada 11 listopada 2018 r., ale – jak podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak – uroczystości mają trwać rok, a ich kulminacja przypadnie w okrągłą setną rocznicę. – Ich celem ma być włączenie wszystkich mieszkańców regionu do radosnego świętowania – podkreśliła marszałek.

Z zaproszenia marszałek do udziału w Komitecie Honorowym skorzystali liczni parlamentarzyści: senatorowie Waldemar Sługocki i Władysław Komarnicki, posłanki Krystyna Sibińska i Katarzyna Osos, poseł Jacek Kurzępa, wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, burmistrz Krosna Odrz. Marek Cebula, wiceprezydent Gorzowa Radosław Sujak, prof. Wiesław Hładkiewicz, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Maria Zielińska, prof. Czesław Osękowski, prof. Jarosław Macała, redaktorzy naczelni Gazety Lubuskiej Iwona Zielińska i Gazety Wyborczej (oddz. W Zielonej Górze) Artur Łukasiewicz, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Ryszard Zajączkowski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Robert Gwidon Makarowicz. Wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka reprezentowała szefowa zielonogórskiej delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Brygida Grzybowicz, a Kurię Biskupią diecezji zielonogórsko-gorzowskiej reprezentował ks. Tomasz Gierasimczyk. Przybyli także przedstawiciele środowisk i związków kombatanckich, szefowie instytucji i jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu oraz przedstawiciele lubuskich samorządów miast i gmin.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała obecnym, że mimo sezonu wakacyjnego przyjęli zaproszenie marszałka do pracy w komitecie w celu uczczenia 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny. – Rozpoczynamy kalendarz obchodów już niedługo, bo od 11 listopada 2017 r., by kulminacja obchodów przypadła za rok, również 11 listopada 2018 r. – powiedziała. – Zaprosiliśmy do komitetu honorowego wszystkie środowiska w naszym regionie, choć nie wszyscy mogli dziś uczestniczyć w spotkaniu. Mamy jednak potwierdzenia, że są zaszczyceni i chętnie wniosą swój potencjał i swoje pomysły do kalendarza naszych wspólnych obchodów. Nasze jednostki już pracują nad tym, w jaki sposób godnie uczcić tę rocznicę. Na pewno wspólnie możemy to uczynić.

Marszałek oddała głos inicjatorowi spotkania, senatorowi Waldemarowi Sługockiemu. – Jubileusz jest szczególny i bez precedensu w historii państwa polskiego, to szalenie ważna data w historii, szczególnie tutaj, na zachodnich rubieżach państwa, gdzie próbujemy budować silną polską państwowość. Pomimo podziałów politycznych siedzimy tutaj razem, są parlamentarzyści z różnych opcji i środowisk. To ważne, aby data tego jubileuszu łączyła nas, a nie dzieliła – powiedział senator. – Mam nadzieję, że wszyscy z ogromną determinacją będziemy partycypować w przygotowaniach do tego jubileuszu, że będziemy go godnie świętować. Oprócz tych wydarzeń na szczeblu wojewódzkim, które zorganizuje pani marszałek, na pewno będzie wiele takich, które państwo w swoich środowiskach lokalnych będziecie inicjować. Chodzi o to, aby mogli w tym uczestniczyć najmłodsi i ci, którzy mają już duży bagaż doświadczeń, we wszystkich miejscowościach regionu.

Zarówno marszałek Polak jak i senator Sługocki podkreślali, że jubileusz 100-lecia niepodległości to przede wszystkim czas radosnego świętowania. – Powinniśmy się z tego powodu radować, bo nie zawsze mieliśmy państwowość polską, a dzisiaj mam nadzieję, że powinien być to czas pogłębionej refleksji i troski o losy państwa polskiego. Dziś na szczęście Polska jest wolnym i dumnym krajem, członkiem Unii Europejskiej – powiedział senator.

Poseł Krystyna Sibińska zaproponowała, by zgłoszone i organizowane imprezy miały charakter objazdowy. – Proponuję, by było to tourne po Ziemi Lubuskiej. Chodzi o to, żeby mieszkańcy regionu z mniejszych miejscowości, którzy nie będą mogli dotrzeć do Gorzowa czy Zielonej Góry, też mogli w nich uczestniczyć – powiedziała. Z kolei prof. Maria Zielińska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przypomniała, że rok 2018 będzie też rocznicą uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Poseł Katarzyna Osos postulowała, by również ten wątek włączyć do tematyki obchodów. Były poseł tzw. Sejmu Kontraktowego Tadeusz Sierżant zwrócił uwagę, że zgłoszone propozycje mają charakter symboliczny, a jubileusz powinien też odwoływać się do „patriotyzmu życia codziennego”, czyli prostych codziennych wartości, takich jak uczciwość i praworządność, których przestrzeganie też jest przejawem patriotyzmu. Przewodniczący Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego Wadim Tyszkiewicz zadeklarował, że lubuscy samorządowcy czynnie włączą się w obchody, gdyż – jak podkreślił – niepodległość to właśnie samorządność.

Poseł Jacek Kurzępa przypomniał, że w parlamencie od dawna działa Zespół ds. Obchodów 100-lecia Niepodległości i zaprosił parlamentarzystów do zaangażowania w jego prace. – Cieszymy się, że taki zespół działa i zajmuje się organizacją obchodów w Polsce, nam natomiast chodzi o to, by godnie przeżyć ten jubileusz w woj. lubuskim, podkreślić naszą tożsamość i markę regionu – odparła marszałek.

Marszałek Polak przedstawiła ideę lubuskich obchodów 100-lecia niepodległości. – Mają one trwać cały rok a ich celem ma być włączenie mieszkańców do radosnego świętowania, by odejść od sztampowego składania wieńców i wiązanek kwiatów – powiedziała, przypominając coroczne obchody 11 listopada organizowane przez Urząd Marszałkowski, w ramach których odbywają się turnieje szachowe, kawiarenki z piosenkami patriotycznymi, rozdawane są orzełki, biało-czerwone kotyliony itp. Marszałek poprosiła też dyrektorów jednostek i instytucji kultury podległych zarządowi województwa, by przedstawili propozycje wydarzeń, które zamierzają zorganizować w ramach obchodów (zestawienie propozycji – poniżej).

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przygotowuje cykl koncertówtematycznie związanych z tym wydarzeniem. W repertuarze znajdą się utwory wielkich mistrzów m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza a zwłaszcza Ignacego Jana Paderewskiego - pierwszego premiera rządu niepodległej Polski a także ministra spraw zagranicznych. Filharmonia Zielonogórska planuje również wykonanie koncertów zagranicznych m.in. we Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Verden, Soltau, Dreźnie, we Lwowie. W repertuarze znajdą się utwory, których głównym przesłaniem będą akcenty i motywy niepodległościowe w polskiej muzyce.

Teatr Lubuski w Zielonej Górze planuje lekcje obywatelskie (wkład historyczny oraz projekcje nagrań historycznych) wzbogacone czytaniami performatywnymi (inscenizowane sceny historyczne z udziałem aktorów pod opieką reżyserską dyr. R. Czechowskiego) od 7 listopada -10 listopada – 4 lekcje. Ponadto planowany jest happening plenerowy – roboczy tytuł „Marszałek Piłsudski na czele wojskowej parady” (pieśni patriotyczne, utwory literackie związane z wydarzeniem przy współudziale aktorów Teatru Lubuskiego, uczestników warsztatów teatralnych oraz aktorów teatrów ulicznych. Przewidywany współudział muzyków Filharmonii Zielonogórskiej – 11 listopada.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowym Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią Gorzowską, zamierza zorganizować sympozjum poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości. Hasło sympozjum „Polonia Mater Nostra Est”. Planuje zorganizować wystawę poświęconą motywom godła narodowego w polskiej świadomości zbiorowej (wizerunki godła w przestrzeni publicznej, numizmaty, medale, okolicznościowe pamiątki, wizerunki godła w funkcjonowaniu codziennym instytucji publicznych i organizacji społecznych).

Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze planuje m.in. obchody Jubileuszu 65-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca - koncerty w różnych miejscach naszego regionu, także podczas 11 listopada.

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. w maju 2018r. przygotuje dla młodzieży premierę „Pana Tadeusza” w reżyserii Rafała Matusza. Epopeja narodowa Adama Mickiewicza, jeden z najważniejszych tekstów polskiej literatury, posłuży jako punkt wyjścia do rozmowy z dzisiejszą młodzieżą na temat różnych oblicz polskiego patriotyzmu, zarówno w kulturze, jak i życiu codziennym; w 2018r. w repertuarze będzie obecne „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, utwór, który wciąż pozostaje aktualną wykładnią na temat polskiego społeczeństwa i historii. Dokładnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada 2018r. uroczyście zainaugurują XXXV Gorzowskie Spotkania Teatralne specjalnie na tę okazję przygotowaną premierą, która tematycznie będzie związana z problematyką niepodległościową i patriotyczną (np. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego, „Chryje z Polską, czyli rzecz o Stanisławie Wyspiańskim” Macieja Wojtyszki, „Marszałek Józef Piłsudski” Kazimierza Kurka).

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze będzie organizować Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (listopad-grudzień 2017 r.) - poetyckie spotkanie poświęcone poezji niepodległościowej dotyczącej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Ponadto planowana jest konferencja oraz wystawa dotycząca „Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Będzie to konferencja o charakterze popularnonaukowym skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką Powstania Wielkopolskiego.

Do grona prelegentów zaproszeni zostaną zarówno historycy Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poruszą oni wybrane aspekty Powstania Wielkopolskiego, ukazując jego rolę i znaczenie w skali ogólnokrajowej i regionalnej.

Przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego podjęte zostaną także inne działania edukacyjne, między innymi w gmachu Biblioteki zostanie zaprezentowana wystawa.

Na 11. dwustronnych, kolorowych planszach, przedstawiona zostanie cała historia Powstania Wielkopolskiego – od przyjazdu Ignacego Paderewskiego, poprzez najważniejsze walki, udział kobiet w powstaniu, po związki Zielonej Góry z tym powstaniem, znaki pamięci na Ziemi Lubuskiej i wiele innych ciekawych informacji, mogących zainteresować młodzież.

WOSIR Drzonków planuje natomiast: Niepodległościowy Turniej Strzelecki (marzec 2018-listopad 2018), rodzinny bieg sztafetowy dla Biało-Czerwonej (wiosna), wielobój wojskowy (wrzesień -listopad 2018). letni Turniej w Siatkówce Plażowej o Puchar Niepodległości (czerwiec-wrzesień 2018), rodzinny turniej w Bulle o Puchar Niepodległości (maj-wrzesień), białoczerwony Mini Maraton Fitness (wrzesień-listopad), pływamy dla Niepodległości (maj-wrzesień), Polsko-Niemiecki Cross Duathlon w ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (19 maja 2018), III Memoriał im. Zb. Majewskiego w Biegach przełajowych w ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (9 lub 10 czerwca 2018), II Memoriał im. Zb. Majewskiego w Nordic Walking ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (9 lub 10 czerwca 2018).

Kolejne posiedzenie Komitetu Honorowego zaplanowane jest w październiku br.

Zobacz też: Zapisy do biegu Gazeta Lubuska Run

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie