ZIELONA GÓRA: Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim [ZDJĘCIA, WIDEO]

kali, mk
Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zielona Góra - 20 listopada 2019
Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zielona Góra - 20 listopada 2019 Mariusz Kapała / GL
W środę, 20 listopada, w auli uniwersyteckiej w siedzibie Rektoratu UZ odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Czworo doktorów habilitowanych i 34 doktorów odebrało dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożyło ślubowanie.

Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 1 września 2001 r.) wypromowano 480 doktorów i 67 doktorów habilitowanych.
Uniwersytet Zielonogórski posiada 17 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (wg nowej klasyfikacji w dyscyplinach: filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; pedagogika; astronomia; matematyka; nauki biologiczne; nauki fizyczne) i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (wg nowej klasyfikacji w dyscyplinach: astronomia; automatyka, elektronika i elektrotechnika; historia; inżynieria lądowa i transport; matematyka; nauki biologiczne; nauki fizyczne).

Stacjonarne studia doktoranckie prowadzone są w dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ) w 16 dyscyplinach.

Promocje habilitacyjne i doktorskie na stałe weszły już do kalendarza świąt akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczą w nim nie tylko sami bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani, promotorzy, recenzenci, rodziny i zaproszeni goście.

Prof. dr hab. Andrzej Pieczyński przyznaje, że UZ jako uczelnia akademicka dba o rozwój kadry dla całego środowiska. Na doktoraty decydują się nie tylko pracownicy uczelni, ale różnych firm i urzędów. Co innego z habilitacjami, one wymagają poświęcenia więcej czasu i zaangażowania. Dla aktywnych zawodowo poza uczelnią to jest pewien problem. Poza tym habilitacja nie jest im potrzebna...

Natalia Gorzkiewicz pisała doktorat z historii (temat: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939),
- Połączyłam swoją pasję naukową z pracą w archium urzędu w Gorzowie Wlkp. - przyznaje gorzowianka. - Pisanie zajęło mi sześć lat, było przerwane urlopem macierzyńskim. Rrodzina mnie wspierała, jeździła ze mna na konferencje. Towarzyszła też mi córeczka. Co dalej? Chciałabym się rozwijać naukowo... Hubert Staśkiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (tytuł rozprawy: Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej) podkreśla, że czas doktoratu to byla jego największa przygoda, najpiękniejszy czas, spędzony na zdobywaniu wiedzy także poza granicami kraju. Teraz żal, że się jest ostatni raz na uniwersytecie. Jakie plany na przyszłość? Opcji jest kilka, wśród nich także habilitacja, choć to nie taka prosta sprawa.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1. dr hab. inż. Anna Ostańska - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Jan Kubica, dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego
2. dr hab. Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
„Głos Koszaliński/Pomorza” 1952-1989. Propaganda i informacja
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uwr, dr hab. Adam Makowski, prof. US

Stopnie nadane Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii
3. dr hab. Sylwia Kondej - doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Asymptotyka spektralna w modelach kwantowo-mechanicznych z potencjałami typu delta
Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Giller, dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ, prof. dr hab. Radosław Szmytkowski

4. dr hab. Ryszard Matysiak - doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
Efekty kwantowe występujące w związku Yb4As3 oraz domieszkowanym (Yb(1-x)Lu(x))4As3
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN, dr hab. Agata Kamińska, prof. IF PAN,
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1. dr inż. Sebastian Kołodziej - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
Tytuł rozprawy: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym - rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
Recenzenci:prof. dr hab. Jan Błachut, dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

2. dr inż. Marta Skoczylas - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
Tytuł rozprawy: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów
Promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Kostecki
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

3. dr inż. Aleksandra Sowinska - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł rozprawy: Wpływ związków siarki na nitryfikację i denitryfikację w procesie osadu czynnego
Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska
Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Spychała
Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR, prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

4. dr Maciej Marć - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
Tytuł rozprawy: Powierzchniowo modyfikowane nanorurki tytanianowe: synteza, własności i zastosowania
Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU
Recenzenci: dr hab. Kazimierz Dziliński, prof. PCz, dr hab. Arkadiusz Ptak

5. dr Wiktor Wolak - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
Tytuł rozprawy: Modelowanie zjawisk fizyko-chemicznych na granicy rozdziału faz dla materiałów z nanostrukturami
Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU
Recenzenci: dr hab. Andrzej J. Sikorski, dr hab. inż. Konstantin V. Tretiakov

6. dr Dagmara Sztolberg - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
Tytuł rozprawy: Badanie własności elektronowych i optycznych nanokryształów LaAlO3 domieszkowanych wybranymi jonami metali przejściowych oraz ziem rzadkich
Promotor: prof. dr hab. Przemysław J. Dereń
Promotor pomocniczy: dr Bartosz Brzostowski
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Pisarski, dr hab. Robert Pązik

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

7. dr Elżbieta Gazdecka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych
Promotor: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

8. dr Natalia Gorzkiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939
Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szymczak
Recenzenci:
- dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw. UKW
- dr hab. Grażyna Pańko, prof. Uwr

9. dr Barbara Jaśniewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Juliusz Stanisław Balicki (1890-1963) - literaturoznawca i pedagog
Promotor: dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Marian Sinica, dr hab. Władysław Sawrycki

10. dr Katarzyna Dorota Krysińska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Poezja lubuska wobec sacrum
Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: dr hab. Tomasz Garbol, prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz

11. dr Janusz Łastowiecki - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku)
Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prof. dr hab. Andrzej Zawada

12. dr Ewa Krzywicka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Polska powieść kryminalna retro w latach 1999-2014
Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Anna Gemra, dr hab. Mariusz Kraska,

13. dr Romuald Nowak - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
Tytuł rozprawy: Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców miasta w latach 1370 – 2017
Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich
Recenzenci:ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJP II, dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

14. dr Dorota Brylla - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
Tytuł rozprawy: Swoistość nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. Kontekst kulturowy i próba analizy treści filozoficznych
Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, prof. UAM, dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN

15. dr Hubert Staśkiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
Tytuł rozprawy: Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Recenzenci:dr hab. Daniele Stasi, prof. UR, dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

16. dr Mariusz Buciakowski - doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka
Tytuł rozprawy: Zintegrowane strategie estymacji uszkodzeń i regulacji dla sterowania tolerującego uszkodzenia
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, prof. dr hab. inż. Stefan Domek

17. dr Kazimierz Krzywicki - doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
Tytuł rozprawy: Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Aleksandr Barkalov
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Valery Salauyou, prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik

18. dr Piotr Karol Witczak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka
Tytuł rozprawy: Synthesis of Robust Fault – Tolerant Control for Nonlinear Systems
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartosiewicz, dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

19. dr Agata Drzystek - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Tytuł rozprawy: Sumacyjno-listowe kolorowanie grafów - rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Jerzy Topp, prof. dr hab. Adam Paweł Wojda

20. dr Krzysztof Duzinkiewicz - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Tytuł rozprawy: Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych
Promotor: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska, dr hab. Ziemowit Rzeszotnik

21. dr Arkadiusz Kozioł - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Tytuł rozprawy: Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych - rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Roman Zmyślony
Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Filipiak, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

22. dr Juliusz Stochmal - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Tytuł rozprawy: Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą - rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki, prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

23. dr Martin Himmel - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
Tytuł rozprawy: Beta-type functions, means and related topics
Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski
Recenzenci: prof. dr hab. Zygfryd Kominek, dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. PCz

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

24. dr Anatol Kałasznikow - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji
Tytuł rozprawy: System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

25. dr Marta Choptiany - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Symetria i asymetria morfologiczna, funkcjonalna i sensoryczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej - rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Józef Tatarczuk
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Malinowski, dr hab. Barbara Kwiatkowska

26. dr Andżelina Łopińska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Wpływ wybranych czynników na występowanie bakterii Acinetobacter baumannii u piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w trzech regionach zachodniej Polski
Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak
Promotor pomocniczy PD Dr rer. nat. Gottfried Wilharm
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr hab. Tomasz Hetmański

27. dr Sebastian Pilichowski - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Ekologiczne aspekty interakcji galasotwórczych pryszczarków Hartigiola annulipes i Mikiola fagi z bukiem Fagus sylvatica
Promotor: dr hab. Marian Giertych
Recenzenci: dr hab. Lidia Sukovata, dr hab. Edward Baraniak

28. dr Karolina Sar - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Tytuł rozprawy: Różnice wybranych alleli genów i wpływ toksycznych metali ciężkich na mechanizmy antyoksydacyjne u ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów i dną moczanową
Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, dr hab. n. med. Agata A. Filip, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

29. dr Rafał Filip - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Tytuł rozprawy: Analiza teoretyczna białek wirusów grypy typu A z uwzględnieniem rejonów istotnych strukturalnie i funkcjonalnie, kierunków filogenezy i ich implikacji w strukturze białek
Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, dr hab. Paweł Mackiewicz

30. dr Gabriela Żaroffe - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Analiza strukturalno-funkcjonalna białek wirusów grypy typu A w aspekcie projektowania specyficznych leków - rozprawa wyróżniona
Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk
Recenzenci: dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR, prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak

31. dr Agata Żyźniewska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Charakterystyka regionów konserwatywnych i zmiennych w wybranych rodzinach inhibitorów proteolitycznych - rozprawa wyróżniona
Promotor: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Olczak, dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

32. dr Mateusz Ciepliński - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Tytuł rozprawy: Następstwa fizjologiczne u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) objętej wrzodziejącą martwicą skóry (Ulcerative Dermal Necrosis - UDN) - wybrane zagadnienia
Promotor: dr hab. Mariusz Kasprzak
Recenzenci: dr hab. Bożena Witek, dr hab. inż. Ryszard Polechoński

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

33. dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl - doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia
Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja-socjologiczna analiza doświadczenia choroby
Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

34. dr Hanna Wojciechowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci w toku edukacji językowej w klasie II (w kontekście podstawy programowej)
Promotor: prof. dr hab. Jan Grzesiak
Recenzenci:nprof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

Zobacz również: Zielona Góra. Zaproszenie na Targi BabyBoom „Od niemowlaka do przedszkolaka”

ZOBACZ TEŻ

Mistrzostwa Polski studentów medycyny w szyciu chirurgicznych. Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego obroniła mistrzowski tytuł

ZIELONA GÓRA: 42 osoby walczą o jedno miejsce na medycynie n...

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego odbierają powołania do odbycia zajęć praktycznych na poligonie - Zielona Góra - 13 czerwca 2019

ZIELONA GÓRA: Studenci UZ dostali powołania na... poligon. D...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Stanisław Żaryn o ruchach prorosyjskich

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Ciekawa sprawa na zdjęciach nikt nie ma maseczki!!! A no tak przecież wszyscy zaszczepieni.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie