Znamy projekt budżetu województwa lubuskiego na 2021 rok. Na co zostaną przeznaczone pieniądze i jakie są to kwoty?

OPRAC.:
Paweł Wańczko
Paweł Wańczko
Dochody województwa lubuskiego w 2021 r. zaplanowano na poziomie 534, 3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł.
Dochody województwa lubuskiego w 2021 r. zaplanowano na poziomie 534, 3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł. fot. lubuskie.pl
Zarząd województwa zaprezentował projekt budżetu na rok 2021, a w nim największe środki na transport i łączność, cyfryzację i nowoczesne technologie oraz ochronę zdrowia.

Budżet woj. lubuskiego na 2021 r. Wszystkie komisje wydały pozytywne opinie

- Zarząd przyjął projekt budżetu w ustawowym terminie. Następnie skierowaliśmy go do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji sejmikowych. Wszystkie komisje wydały pozytywne opinie. Dziś przedstawiamy projekt budżetu, ale nie wykluczamy poprawek i korekt. To nie będzie łatwy rok w związku z kryzysem gospodarczym oraz końcem unijnej perspektywy i brakiem dochodów z tym związanych – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak na wstępie konferencji prasowej z udziałem zarządu woj. lubuskiego.

Planowane dochody w 2021 r.

Dochody województwa zaplanowano na poziomie 534, 3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł.

 • Dochody z podatku CIT zaplanowano na kwotę 106 mln zł (103 mln w roku 2020).
 • Dochody z podatku PIT zaplanowano na kwotę 39 mln zł (40 mln zł w roku 2020).

Planowane wydatki w 2021 r.
Wydatki zaplanowano na kwotę 556,5 mln zł. I tu widać różnicę w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to wydatki zaplanowano na kwotę 604,8 mln zł.

– Ta różnica związana jest z końcem unijnej perspektywy, a co za tym idzie brakiem środków – wyjaśnia marszałek Polak.

W przyszłorocznym budżecie wydatki majątkowe stanowić będą 28,68 proc. ogółu, a bieżące – 71,32 proc.

- W związku z prognozą kryzysu staraliśmy się nie zadłużać województwa. Zaplanowany deficyt w wysokości 22,2 mln zł w całości będzie pokryty z kredytu i przeznaczony na realizację inwestycji. Mamy takie wskaźniki na przyszły rok, że ten kredyt możemy zwiększyć w celu realizacji inwestycji, które złożyliśmy do Krajowego Planu Obudowy. Wstępnie uzyskaliśmy promesę na 6 projektów, ale nie ma jeszcze decyzji, które będą realizowane. Dostaliśmy też decyzję na projekty kolejowe z programu Kolej plus, dlatego też zakładamy poprawki do budżetu – wyjaśniła E. Polak.

Na co samorząd woj. lubuskiego planuje przeznaczyć pieniądze w 2021 roku?

Transport, komunikacja, cyfryzacja

 • Najwięcej na dostępność transportową i teleinformatyczną – 55 proc. ogółu wydatków. - W dziale związanym z infrastrukturą i komunikacją zaplanowaliśmy ogromną kwotę ponad 250 mln zł. Mimo wielu niewiadomych i wątpliwości uznaliśmy, że nie możemy przestać dbać o rozwój województwa i infrastrukturę transportową – wyjaśnił członek zarządu Marcin Jabłoński.
 • Olbrzymia kwota, bo aż 77 mln zł przeznaczona zostanie na organizację przewozów kolejowych. - Wiąże się to z umową podpisaną na 10 lat, która reguluje naszą współpracę z firmą Polregio, która świadczy nam usługi w zakresie transportu kolejowego. Ta umowa pozwoliła nam zaplanować zakupy i działania. Zgodnie z jej zapisami powinniśmy dostać 13 szynobusów i 6 zmodernizować. Powstaną także dwa zaplecza techniczne w Rzepinie i Żaganiu – dodał M. Jabłoński.
 • Dodatkowo województwo przeznaczy 22,8 mln zł na przewozy autobusowe. Wśród wydatków na infrastrukturę nie zabrakło tych na drogi, na które w przyszłorocznym budżecie zaplanowano kwotę 120 mln zł, z czego ponad 70 mln zł to środki na inwestycje. - Będziemy kontynuować te prowadzone do tej pory zadania, ale też podejmować nowe przedsięwzięcia – podkreślał członek zarządu.
 • Rozpędu mają nabrać także projekty związane z cyfryzacją: e-urząd i e-zdrowie, czyli nowe usługi dostępne da mieszkańców, szczególnie ważne w kontekście zmian, jakie przyniosła ze sobą pandemia.
 • W przyszłym roku ruszy także budowa Parku Technologii Kosmicznych – jednej z większych lubuskich inwestycji, której celem jest wsparcie innowacyjnej gospodarki. Dział związany z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przyszłorocznych wydatków.

Marcin Jabłoński mówił także o przygotowaniach do nowego unijnego rozdania. – To będzie wyznacznikiem naszych przyszłorocznych działań – zaznaczył.

Ochrona zdrowia

Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowała się ochrona zdrowia.

 • – Będziemy kontynuować modernizację onkologii w Zielonej Górze (2,5 mln zł) oraz utworzenie ośrodka geriatrii w Torzymiu (2 mln zł). Planujemy też rozpocząć nową inwestycję, czyli rozbudowę hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy 1 mln zł. Nowe zadanie to szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Chcemy to robić wspólnie z samorządami i na ten cel zapisaliśmy 1 mln zł – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
 • Lubuskie kontynuować będzie projekt dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie to już piąta edycja programu, na którą przeznaczono 500 tys. zł.
 • Realizowany będzie także projekt profilaktyki raka jelita grubego realizowany w ramach EFS. Na ten cel zapisano 1,6 mln zł.
 • Samorząd wspierać będzie także kształcenie lekarzy. Na funkcjonowanie kierunku lekarskiego przeznaczono 3 mln zł, a na stypendia dla przyszłych medyków i pielęgniarek 1,3 mln zł.
 • - W obszarze zdrowia będziemy kontynuować też projekt walki z pandemią realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – dodała E. Polak.

Zobacz też: Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. 12.10.2020

Inicjatywy obywatelskie i samorządowe

W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zabrakło środków na inicjatywy obywatelskie.

- Będziemy kontynuować wszystkie programy - budżety obywatelskie dla młodych, seniorów i obszarów wiejskich, ale wpisaliśmy także nowe zadanie - budżet inicjatyw samorządowych, na który chcemy przeznaczyć 6 mln zł. Chcemy rozmawiać z Lubuską Radą Samorządową, jak te środki inwestować – wyjaśniła marszałek Polak.

Zobacz też: Budżet obywatelski Zielonej Góry 2021. Propozycje wideo sonda

Kultura, turystyka i edukacja

W 2021 roku samorząd nie zapomni także o kulturze. - Na ten cel łącznie z inwestycjami, które będą kontynuowane planujemy przeznaczyć 32 mln zł. Kontynuować będziemy wielkie inwestycje: modernizację teatru w Zielonej Górze, zakończenie modernizacji filharmonii oraz kompleksowego remontów w muzeum w Bogdańcu. Dokończymy również inwestycję związaną z rozbudową Regionalnego Centrum Animacji Kultury – poinformował wicemarszałek Łukasz Porycki.

W przyszłorocznym budżecie pojawią się także środki na dwa nowe programy związane ze sportem i turystyką.

– To Lubuska Baza Sportowa (1 mln zł) – program zakładający wsparcie małych projektów gmin i powiatów, które mają boiska sportowe oraz program rozbudowy infrastruktury turystycznej woj. lubuskiego na kwotę 500 tys. zł – wyjaśnił wicemarszałek.

W obszarze edukacji duże projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę 4,5 mln zł realizować będą dwa lubuskie MEDYKI. Projekty te związane są z podnoszeniem kompetencji uczniów i nauczycieli. Samorząd będzie realizował także działania w obszarze polityki społecznej. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie wsparcie remontu nowej siedziby domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży w Zielonej Górze. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano pół miliona złotych. Zadanie realizowane będzie we współpracy z miastem Zielona Góra.

Wsparcie dla obszarów wiejskich

Ważnym obszarem w budżecie województwa jest także rolnictwo, środowisko i wsparcie obszarów wiejskich.

– Będziemy kontynuować prace związane z opracowanie audytu krajobrazowego, co jest szczególnie ważne w województwie o tak bogatym potencjale naturalnym. Ważnym punktem będzie także dofinansowanie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę dróg dojazdowych do pól. Przeznaczymy także dodatkowe środki dla gmin na renowacje zbiorników wodnych, co jest szczególnie ważne w kontekście dotykającej nas coraz częściej suszy - mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Poinformował jednocześnie, że na beneficjentów czekają jeszcze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Będzie konkurs z alokacją kilkanaście milionów złotych na drogi gminne i powiatowe. Rozstrzygniecie na wiosnę. Również wsparcie dla lokalnych grup działania, które mocno stawiają na zatrudnianie mieszkańców i rozwój swoich firm – wyjaśnił.

Do dyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich jest także specjalny budżet obywatelski. – Ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln zł. Kontynuowany będzie program nawadniania boisk – chodzi o racjonowanie wody i poprawę warunków do uprawiania sportów na terenach w wiejskich – wyjaśnił wicemarszałek.

Lubuskie postawi także na promocję zdrowej żywności poprzez przystąpienie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz realizację programu Kupuj lokalnie.

Współpraca zagraniczna

Lubuskie kontynuować będzie także działania z zakresu współpracy zagranicznej. Jednak, jak podkreśla członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, są one uzależnione od decyzji polskiego rządu związanych z unijnym budżetem.

- Jeżeli budżet będzie zawetowany będzie problem z Interregiem, który będzie niższy niż w poprzednim rozdaniu – wyjaśnił.

Drugą determinantą kontaktów z partnerami zza granicy jest sytuacja epidemiczna, która w tym roku uniemożliwiła tradycyjne kontakty. Na przyszły rok zaplanowano jednak rozpoczęcie działalności w ramach Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa, organizację 7. szczytu Partnerstwo Odry oraz obchody 20-lecia współpracy z Brandenburgią.

Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna samorząd województwa będzie także promował region w kraju i za granicą. W planach jest dofinansowanie dla festiwali: filmowych i muzycznych, Święto Województwa Lubuskiego oraz kontynuacja realizacji projektu w zakresie promocji gospodarczej. Pojawi się też nowy projekt – Patent na Lubuskie promujący innowacje.

Projekt budżetu trafi teraz pod obrady sejmiku i będzie procedowany podczas sesji 21 grudnia.

Nowa Sól. Ciekawostki z projektu budżetu miasta na 2021 rok. Co miasto planuje zbudować i kupić?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie