Mamy w regionie piękne miejsce wycieczkowe i unikatowe w skali świata. To Geopark na Łuku Mużakowa. Teraz ta atrakcja ma być mocniej promowana.

Łuk Mużakowa to malowniczy ciąg wzgórz morenowych od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz po Weißwasser, Dőbern po stronie niemieckiej. Po polskiej i niemieckiej stronie rozciąga się też imponujący park, ale tylko po polskiej istnieje ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina". Geopark jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest rzeczywiście wyjątkowym miejscem.

Jeśli jeszcze tam nie byliście, wybierzcie się w miesiącach od wiosny do jesieni, bo wtedy widać walory krajobrazowe w pełni. Pokazujemy też je na zdjęciach. Scieżkę można zwiedzać pieszo i na rowerach. Wystarczy dojechać do Łęknicy, przed wejściem na geościeżkę jest parking. Wzdłuż ścieżki są ławki, miejsca do odpoczynku ze stołami, wieża widokowa.

Centrum w budynku poprzemysłowym

Zarząd Województwa lubuskiego zdecydował, że przeznaczy z funduszy unijnych pieniądze na Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Łęknicy. Jest to nowa placówka, której dotąd nie było. Zarząd przyznał dofinansowanie 2,3 mln zł na rewitalizację budynku, który ma być jego siedzibą. – Mamy do zaoferowania niepowtarzalną mieszankę turystycznych atutów, których nie ma żaden inny region. Warto to promować – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Budynek jest poprzemysłowy i ma być przystosowany do nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego przez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych i utworzenie warunków do szeroko pojętej edukacji kulturalnej na bazie posiadanego potencjału.

Miejsce dla turystów

Obiekt będzie pełnić funkcje kulturalno-edukacyjne oferując różne formy aktywności oparte o przemysłową historię Łęknicy, unikatowe środowisko przyrodnicze i kulturowe (Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa, Rezerwat Przyrody Nad Młyńską Strugą). W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja i wyposażenie budynków poprzemysłowych, utworzony zostanie park naukowy i przygotowana nowa oferta kulturalno-edukacyjna w zakresie aktywnych atrakcji związanych z historią regionu, przemysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz tematyką kulturalno-przyrodniczą. Cały projekt ma kosztować 3,2 mln zł.

POLECAMY:
ATRAKCJE JEZIORA SŁAWSKIEGO
POZNAJ PARK MUŻAKOWSKI Z LOTU PTAKA