MATURA 2019. Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019 r. [TERMINY, PRZEDMIOTY, GODZINY, CZAS TRWANIA] (11.05.2019)

Oprac. (vp)
W 2019 roku egzaminy maturalne rozpoczną się w poniedziałek 6 maja od języka polskiego na poziomie podstawowy i rozszerzonym. Dla maturzystów przygotowaliśmy dokładny harmonogram egzaminów. Zobaczcie, kiedy dokładnie będziecie zdawać swoje egzaminy i ile będziecie mieli na to czasu.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM (dla absolwentów wszystkich typów szkół)

Część ustna egzaminu maturalnego 2019

 • Od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski.
 • Od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne.

Egzaminy są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego 2019
6 maja 2019 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy)
 • godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony)

7 maja 2019 (wtorek)

 • godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

8 maja 2019 (środa)

 • godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny)

9 maja 2019 (czwartek)

 • godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 filozofia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

10 maja 2019 (piątek)

 • godz. 9:00 biologia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
iStock

13 maja 2019 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 chemia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 informatyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

14 maja 2019 (wtorek)

 • godz. 9:00 język niemiecki (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

15 maja 2019 (środa)

 • godz. 9:00 geografia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 historia sztuki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

16 maja 2019 (czwartek)

 • godz. 9:00 język rosyjski (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

17 maja 2019 (piątek)

 • godz. 9:00 język francuski (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

20 maja 2019 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 fizyka i astronomia (poziom podstawowy); fizyka i astronomia/fizyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 historia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

21 maja 2019 (wtorek)

 • godz. 9:00 język hiszpański (poziom podstawowy);
 • godz. 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

22 maja 2019 (środa)

 • godz. 9:00 język włoski (poziom podstawowy), język łemkowski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

23 maja 2019 (czwartek)

 • godz. 9:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), wiedza o tańcu (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godz. 9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)**
 • godz. 10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom r rozszerzony)**
 • godz. 12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
 • godz. 13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
 • godz. 15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**
 • godz. 16:55 fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)**

** - Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

iStock

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

(Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.)

Część ustna egzaminu maturalnego 2019

 • Od 3 do 8 czerwca - język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego 2019
3 czerwca 2019 (poniedziałek)

 • godzina 9:00 – język polski (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 - język polski (poziom rozszerzony);

4 czerwca 2019 (wtorek)

 • godzina 9:00 matematyka (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 matematyka (poziom rozszerzony);

5 czerwca 2019 (środa)

 • godzina 9:00 język angielski (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język angielski (poziom podstawowy i poziom dwujęzyczny);
iStock

6 czerwca 2019 (czwartek)

 • godzina 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godzina 14:00 filozofia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

7 czerwca 2019 (piątek)

 • godzina 9:00 biologia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godzina 14:00 informatyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

10 czerwca 2019 (poniedziałek)

 • godzina 9:00 chemia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godzina 14:00 geografia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

11 czerwca 2019 (wtorek)

 • godzina 9:00 język niemiecki (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

12 czerwca 2019 (środa)

 • godzina 9:00 język francuski (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

13 czerwca 2019 (czwartek)

 • godzina 9:00 język rosyjski (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

14 czerwca 2019 (piątek)

 • godzina 9:00 fizyka i astronomia/fizyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
 • godzina 14:00 historia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), wiedza o tańcu (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);

17 czerwca 2019 (poniedziałek)

 • godzina 9:00 język hiszpański (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

18 czerwca 2019 (wtorek)

 • godzina 9:00 język włoski (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 język włoski (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny);

19 czerwca 2019 (środa)

 • godzina 9:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
 • godzina 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony), zadania w języku obcym ***

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 4 lipca 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.
 • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 4 lipca 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

iStock
 1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2019 r.
 • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.
 • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.
iStock

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2019 oraz absolwentów techników z lat 2016–2019.)

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 • język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • języki obce nowożytne - poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 150 min., poziom dwujęzyczny 180 min.
 • biologia - poziom rozszerzony 180 min.
 • chemia - poziom rozszerzony 180 min.
 • filozofia - poziom rozszerzony 180 min.
 • fizyka - poziom rozszerzony 180 min.
 • geografia - poziom rozszerzony 180 min.
 • historia - poziom rozszerzony 180 min.
 • historia muzyki - poziom rozszerzony 180 min.
 • historia sztuki - poziom rozszerzony 180 min.
 • język kaszubski - poziom rozszerzony 180 min.
 • język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony 180 min.
 • język łemkowski - poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 180 min.
 • informatyka - poziom rozszerzony część I 60 min., część II 150 min. Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (poziom rozszerzony), chemia (poziom rozszerzony), fizyka (poziom rozszerzony), geografia (poziom rozszerzony), historia (poziom rozszerzony), matematyka (poziom podstawowy) **** 80 min.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2019 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

 • język polski - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • matematyka - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 170 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • języki obce nowożytne - poziom podstawowy 120, poziom rozszerzony** część I 120 min., część II 70 min., poziom dwujęzyczny 180 min.
 • informatyka - poziom podstawowy** część I 75 min., część II 120 min., poziom rozszerzony** część I 90 min., część II 150 min.
 • filozofia - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • historia muzyki - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • historia sztuki - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • język łaciński i kultura antyczna - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o społeczeństwie - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • wiedza o tańcu - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • język kaszubski - historia poziom podstawowy 120 min., poziom rozszerzony 180 min.
 • biologia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
 • chemia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
 • fizyka i astronomia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
 • geografia - poziom podstawowy 120 min. poziom rozszerzony 150 min.
 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80 min.

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

ZOBACZ:
MATURA Z MATEMATYKI

Zobacz też: Czy wiedza wyniesiona ze szkoły pozostaje w naszych głowach?

Wideo

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mateusz Ceglak

SZKOŁY LEŻAJSK ZATOR ZAWAŁ!!!!! KURWY POJEBSWTO ANOREKTYKI!!!!! HUJNIA!!! NIE TRAĆ ŻYCIA NA RZYGOWINY PSYCHUSZKĘ GÓWNO!! NAJLEPIEJ ADORACJA REKOLKCJE PWOŁNIOWE!!!!=SZCZĘŚĆIE WIECZNE !!!!!Mateusz Ceglak Pokój i DObro

J
Jadwiga Szlanda

SZKOŁY W LEŻAJSKU ŚMIERĆ ZAWAŁ ZATOR KURWY POJEBY NIE MARNUJ CZASU NA POJEBY ANOREKTYKI GNÓJ NAJLEPIEJ ADORACJA REKOLKCJE POWOŁNIOWE!!!!=SZCZĘŚĆIE WIECZNE!!!!!!Jadwiga Szlanda Pokój i DObro

M
Mateusz Ceglak

RZYGI GÓWNA!!!!!! HUJÓW!!!!! GNÓJ!!!!!! NIE MARNUJ ŻYCIA NA ŚMIECI PSYCHOLI IMBECYLI!!! NAJLEPIEJ AODORACJA REKOLEKCJE POWOŁANIOWE!!=SZCZĘŚĆIE NA WIEKI!!!! Mateusz Ceglak Pokój i Dobro

J
Jadwiga Szlanda

RZYGOWINY!!!!! HUJÓW!!! GÓWNO!! NIE TRAĆ CZASU NA GNÓJ NAJLEPIEJ ADORACJA REKOLEKCJE POWOŁANIOWE!!!!! = SZCZĘŚĆIE WIECZNE!!!!!! Jadwiga Szlanda Pokój i DObro

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3