W piątek, 8 lutego opublikowaliśmy w GL artykuł na temat przesłania pocztą medali za 50 lat pożycia małżeńskiego. Tego samego dnia rano dostaliśmy zapowiedź podjęcia działań w tej sprawie przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

W piątkowym wydaniu gazety Lubuskiej opisaliśmy sprawę medali za wieloletnie pożycie małżeńskie, które przyznaje Prezydent RP. Para małżonków z gm. wiejskiej Nowa Sól, po tym jak minął 2018 rok, w którym obchodzili 50. rocznicę ślubu, złożyła skargę do wojewody lubuskiego. Urząd gminy szybko zareagował i wysłał medale pocztą.
Cały artykuł na ten temat:
Gm. Nowa Sól. Jak małżonkowie poskarżyli się, że nie dostali medali za 50 lat małżeństwa, to przyszła do nich przesyłka z urzędu gminy

Po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy kolejne informacje w tej sprawie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Przesyłanie odznaczeń państwowych pocztą jest niezgodne z wyżej cytowanymi przepisami. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona Kancelaria Prezydenta RP - zapowiedział Waldemar Gredka, dyrektor biura wojewody. - Równocześnie informuję, iż nie jest mi wiadome o stosowaniu wyżej wskazanej praktyki przez inne urzędy z województwa lubuskiego.
List do prezydenta RP zapowiedzieli w tej sprawie też małżonkowie, którzy czują się znieważeni.

Poniżej pełna treść odpowiedzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

W odpowiedzi na zapytanie prasowe informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 33 ustawy o ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaka Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie winna zostać jubilatowi wręczona.

Mogą ją wręczać: wojewoda, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ponadto w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów wskazano, iż odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

Przesyłanie odznaczeń państwowych pocztą jest niezgodne z wyżej cytowanymi przepisami. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona Kancelaria Prezydenta RP.

Równocześnie informuję, iż nie jest mi wiadome o stosowaniu wyżej wskazanej praktyki przez inne urzędy z terenu województwa lubuskiego.

Z up. Wojewody Lubuskiego
Waldemar Gredka
Dyrektor Biura Wojewody

Zobacz również: Jak nie dopuścić do rozwodu?

Źródło:Dzień Dobry TVN