Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Szpital w Nowej Soli. Oddziały, poradnie i najważniejsze telefony

Eliza Gniewek-Juszczak
Eliza Gniewek-Juszczak
Szpital w Nowej Soli, zdjęcia kwiecień - maj 2020 r.
Szpital w Nowej Soli, zdjęcia kwiecień - maj 2020 r. Szpital w Nowej Soli/Facebook
Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące szpitala w Nowej Soli. Jakie oddziały i poradnie są dostępne w mieście? Mamy wykaz wszystkich oddziałów wraz z numerami kontaktowymi oraz spis poradni.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli.

Procedura wejścia na teren szpitala

Przez czas trwania epidemii koronawirusa pacjenci zanim wejdą do budynku szpitala i poradni muszą przejść triage. Jest to procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację. W specjalnym namiocie pacjenci wypełniają ankiety, udzielają wywiadu i mają sprawdzaną temperaturę.

Przed głównym wejściem do szpitala i poradni specjalistycznych stanęły namioty plenerowe, które wypożyczyło miasto i starostwo. Dzięki temu osoby oczekujące na swoją kolej nie muszą stać na zewnątrz.

Oddziały w szpitalu w Nowej Soli

Dział Chorób Wewnętrznych
Strona internetowa

 • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym
 • Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ
 • Oddział Endokrynologii
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Diabetologiczno-Internistyczna

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 23 66
 • Kierownik działu: 68 388 22 53
 • Dyżurka lekarska: 68 388 23 24
 • Dyżurka pielęgniarska (str. męska): 68 388 22 22
 • Dyżurka pielęgniarska (str. żeńska): 68 388 22 23

e-mail: [email protected]

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: dr n. med Marzenna Plucińska, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Zastępca kierownika działu: Małgorzata Miakisz, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
 • Zastępca kierownika działu, kierujący Oddziałem Endykronologii: Anna Hałabura, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
 • Zastępca kierownika działu, kierujący Oddziałem Nefrologii ze Stacją Dializ: Przemysław Kwiatkowski, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Ewa Nowak tel.: 68 388 23 56

Dział Kardiologiczny

 • Oddział Kardiologiczny - ośrodek specjalistyczny z poziomem referencyjności IIIB
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Zakład Hemodynamiki - klasa C
 • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
 • Poradnia Kardiologiczna

Kontakt telefoniczny

 • Kierownik działu: 68 388 23 28
 • Sekretariat: 68 388 21 03
 • Dyżurka lekarska: 68 388 23 42
 • Dyżurka pielęgniarska (odcinek A-INK): 68 388 22 67
 • Dyżurka pielęgniarska (odcinek C I piętro): 68 388 23 34
 • Dyżurka pielęgniarska (odcinek B): 68 388 21 10

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: dr hab. n. med. Jarosław Hiczkiewicz, specjalista kardiolog
 • Zastępca kierownika działu: Wojciech Żorawski, specjalista kardiolog
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu Kardiologii:
 • pielęgniarka dypl. mgr Anna Szulga

Oddział Dziecięcy, Oddział Neurologii Dziecięcej

strona oddziału
Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 21 15
 • Dyżurka lekarska: 68 388 23 63

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: Edward Marciniak, specjalista chorób dziecięcych i alergologii, tel. 68 388 22 62
 • Zastępca kierownika działu: Agnieszka Maślicka, specjalista chorób dziecięcych i kardiologii dziecięcej
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu Dziecięcego: mgr piel. Brygida Bubel, tel. 68 388 22 63

Dział Neurologiczny - oddziały neurologiczny i udarowy

strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 21 20
 • Kierownik działu: 68 388 22 26
 • Dyżurka lekarska: 68 388 23 20
 • Pielęgniarka oddziałowa: 68 388 23 19
 • Dyżurka pielęgniarska: 68 388 21 14
 • Korytarz (tel. dla pacjentów): 68 388 21 05
 • Pracownia EEG: 68 388 23 71
 • Pracownia EMG: kom. 797 663 001

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu:dr n. med. Marzena Tysiewicz-Dudek, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
 • Zastępca kierownika działu: lek. Małgorzata Chorążyk, specjalista neurologii
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu Neurologicznego: mgr pielęgniarstwa Barbara Mystkowska

Dział Noworodków i Wcześniaków

ul. Chałubińskiego 7
strona internetowa

Kontakt telefoniczny
Kierownik działu: 68 388 22 11
e-mail: [email protected]

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: Anita Bejga, II stopień pediatria, II stopień neonatologia, II stopień medycyna rodzinna
 • Zastępca Kierownika działu: Paweł Kondarewicz, specjalista neonatologii
 • Pielęgniarka oddziałowa działu: Wiesława Pruska, specjalistka pediatrii

Dział Rehabilitacji

ul. Chałubińskiego 7
Strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 21 32
 • Kierownik działu: 68 388 23 16
 • Dyżurka lekarska: 68 388 22 73
 • Pielęgniarka oddziałowa: 68 388 23 32
 • Dyżurka pielęgniarska: 68 388 23 33

[b]Kadra[/b]

 • Kierownik działu: dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz, Lekarz specjalista: II st. rehabilitacja medyczna, II st. ortopedia i traumatologia
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu Rehabilitacji: Wiesława Tatarzyńska

Dział Reumatologiczny w tym: Oddział Reumatologiczny

ul. Chałubińskiego 7
Strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 21 26
 • Kierownik działu: 68 388 23 30
 • Dyżurka lekarska: 68 388 22 58

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: lek. med. Małgorzata Miakisz, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • Pielęgniarka oddziałowa działu: Teresa Bereszyńska

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Chałubińskiego 7
Strona internetowa
Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: Dariusz Konieczny, lek. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Z-ca Kierownika Działu: dr n. med. Marek Maślicki, lek. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • specjalista medycyny ratunkowej
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu: Agnieszka Ejkiewicz

Dział Chirurgii

 • Oddział chirurgii ogólnej
 • Oddział chirurgii onkologicznej
 • Oddział gastroenterologii

ul. Chałubińskiego 7
Strona internetowa

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: lek. med. Anna Wojak, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • Zastępcy kierownika działu: Lech Janiak, Błażej Nowak
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu Chirurgii: Ewelina Samosiuk, Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 21 30
 • Dyżurka lekarska: 68 388 22 03
 • Dyżurka pielęgniarska strona pooperacyjna:68 388 23 00
 • Dyżurka pielęgniarska strona septyczna: 68 388 22 02
 • Pielęgniarka oddziałowa działu Ewelina Samosiuk:68 388 22 01

Dział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Chirurgii Naczyniowej

ul. Chałubińskiego 7
strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • 68 388 23 52
 • 68 388 22 54

Kadra zarządzająca

 • Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej Lek. med. Wojciech Gotlibowski, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
 • Zastępca kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej dr med. Wojciech Iwanowski, specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantologii klinicznej
 • prof. dr hab. n. med. Władysław Majewski, specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantologii klinicznej i angiologii
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantologii klinicznej i angiologii
 • dr Maciej Maniak, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
 • dr Adam Lipowski, specjalista chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej)
 • Pielęgniarka Oddziałowa Działu Chirurgii Naczyniowej: mgr Beata Jaskóła, Specjalistka Piel. Chirurgicznego

Dział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

ul. Chałubińskiego 7
strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • 68 388 23 85
 • 68 388 23 04
 • 68 388 21 86

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: lek. med. Janusz Cichoński, Stopień specjalizacji II st. neurotraumatologia i neurochirurgia
 • Z-ca Kierownika Działu: lek. med. Marcin Naumowicz, Specjalista neurochirurgii
 • Pielęgniarka oddziałowa Działu: mgr piel. Renata Owarzana

Dział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń

ul. Chałubińskiego 7
Pełni całodobowy dyżur dla całego województwa.
strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 22 71
 • Kierownik działu: 68 388 23 92
 • Dyżurka lekarska: 68 388 22 70
 • Dyżurka pielęgniarska: 68 388 22 72

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: lek. med. Robert Jamont, II st. chirurgia plastyczna, I st. chirurgia dziecięca
 • Zastępca kierownika działu: lek. med. Leszek Litorowicz II st. chirurgia ogólna
 • Pielęgniarka oddziałowa: mgr Pielęgniarstwa Alicja Burda

Dział Urazowo-Ortopedyczny

ul. Chałubińskiego 7
strona internetowa

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: dr n. med. Andrzej Wiatrak
 • Zastępca kierownika działu: dr n. med. Michał Tomiak
 • Pielęgniarka oddziałowa działu: piel. dypl. Małgorzata Hetner

Dział Położniczo - Ginekologiczny

 • Oddział Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
 • Patologia Ciąży
 • Trakt Porodowy

ul. Chałubińskiego 7
strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Dyżurka Kierownika Oddziału tel. 68 38 82 348
 • Dyżurka lekarska tel. 68 38 82 213
 • Dyżurka Położnych Oddziału Ginekologii tel. 68 38 82 217
 • Dyżurka Położnych Patologii Ciąży tel. 68 38 82 172
 • Dyżurka Położnych Oddziału Położniczego tel. 68 38 82 218
 • Dyżurka Położnych Traktu Porodowego tel. 68 38 82 207
 • Szkoła Rodzenia tel. 68 38 82 207

Kadra zarządzająca

 • Robert Zawrotniak – specjalista ginekolog - położnik - Kierownik Oddziału
 • Andrzej Nonckiewicz – specjalista ginekolog – położnik - Zastępca Kierownika Oddziału
 • Położna Oddziałowa: mgr Beata Marciniak, położna, Kontakt tel.: 68 388-23-11

Dział Urologii

strona internetowa

Kontakt telefoniczny

 • Sekretariat: 68 388 22 20
 • Kierownik działu: 68 388 22 12
 • Pielęgniarka działu: 68 388 22 19
 • Dyżurka pielęgniarska:68 388 23 21

e-mail: [email protected]

Kadra zarządzająca

 • Kierownik działu: dr med. Krzysztof Bromber
 • Zastępca kierownik działu: lek. med. Krzysztof Wiadomski
 • Pielęgniarka Oddziałowa Działu: mgr Maja Hajnos

Poradnie specjalistyczne

ul. Chałubińskiego 1
tel. centrala: (68) 38 82 100

Numery telefonów do rejestracji

 • Poradnia Neurologiczna - tel. (68) 38 73 609
 • Poradnia Neurologii Dziecięcej - tel. (68) 38 82 386
 • Poradnia Urologiczna - tel. (68) 38 82 386
 • Poradnia Reumatologiczna - tel. (68) 38 82 397
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej - tel. (68) 38 82 370
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej i Oparzeń - tel. (68) 38 82 370
 • Poradnia Kardiologiczna - tel. (68) 38 82 325
 • Poradnia kontroli stymulatorów - tel. (68) 38 82 127
 • Poradnia Diabetologiczno-Internistyczna - tel. (68) 38 82 370
 • Poradnia Onkologiczna - tel. (68) 38 82 370
 • Poradnia Endokrynologiczna - tel. (68) 38 82 397
 • Poradnia Alergologiczna - tel. (68) 38 82 386
 • Poradnia Gastroenterologiczna - tel. (68) 38 82 370
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - tel. (68) 35 62 190
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej - tel. (68) 38 70 474
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej - tel. (68) 38 70 474; (68) 35 61 714
 • Poradnia Proktologiczno-Stomijna - tel. (68) 38 70 474; (68) 35 61 714
 • Poradnia Neurochirurgiczna- tel. (68) 38 70 474; (68) 35 61 714
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - tel. (68) 35 61 836
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej - tel. (68) 35 61 836
 • Poradnia Preluksacyjna - tel. (68) 35 62 190
 • Poradnia Nefrologiczna - tel. (68) 38 82 397

Pozostałe numery telefonów

 • Izba Przyjęć tel. (68) 38 82 100, (68) 38 82 274
 • Ratownictwo medyczne - dyspozytor tel. (68) 38 82 237
 • Stacja Dializ tel. (68) 38 82 390
 • Szpitalny Zakład Patomorfologii: Kierownik: lek. med. Ireneusz Zapotoczny tel. (68) 38 82 241, tel. (68) 38 82 317
 • Szpitalny Zakład Radiologii, Rejestracja TK, RM, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Tomografii Komputerowej Kierownik tel. (68) 38 82 221, tel. (68) 47 07 401, tel. (68) 38 82 170, tel. (68) 388 23 09, tel. (68) 38 82 294
 • Szpitalny Zakład Rehabilitacji Leczniczej: Koordynator Szpitalnego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Andrzej Juszczyk tel. (68) 38 82 214
 • Szpitalne Laboratorium Analityczne: Kierownik: mgr Kinga Muszyńska, tel. (68) 38 82 102, tel. (68) 38 82 260
 • Szpitalne Laboratorium Bakteriologiczno-Serologiczne Kierownik: mgr Teresa Błauciaktel. (68) 38 82 158, tel. (68) 38 82 382

ZOBACZ WIDEO: Szpitale wznawiają planowe operacje. Przed zabiegiem pacjent przejdzie test na koronawirusa

Źródło: TVN24

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska