Ponad tysiąc przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju weźmie udział w V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który odbędzie się w czwartek i piątek, 26-27 października w Zielonej Górze.

Spotkanie, które przebiegnie pod hasłem "Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy", będzie dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków z całej Polski okazją do wymiany myśli i poglądów.

Kongres to 27 konferencji branżowych, które obejmą najważniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym m.in. ochroną środowiska, współpracy nauki z biznesem, innowacjami, przedsiębiorczością, transferem i komercjalizacją wiedzy, medycyną, transportem publicznym i międzynarodowym, samorządami, przemysłem ciężkim, polityką mieszkaniową, energetyką, czy przemysłem kosmicznym.

Organizatorem jest Polska Agencja Przedsiębiorczości.

W skład Rady Programowej Kongresu weszli:
- Elżbieta Anna Polak - marszałek Województwa Lubuskiego
- Dariusz Rosati - poseł do Parlamentu Europejskiego
- dr hab. Waldemar Sługocki – senator RP, ekspert ds. polityki regionalnej
- prof. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
- prof. Paweł Rowiński - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
- dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP
- Wadim Tyszkiewicz – prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, prezydent Nowej Soli
- Radosław Grech - prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
- Janusz Jasiński - prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
- Jerzy Korolewicz – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
- Dariusz Przybyłek – prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
- Wojciech Szefner – prezes zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Udział w Kongresie potwierdzili m.in.
- Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
- prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego,
- dr hab. Waldemar Sługocki – senator RP, były wicemister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, profesor nauk ekonomicznych
- Danuta Maria Hübner – polska ekonomistka i polityk,
- Tomasz Pisula – prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
- Przemysław Cieszyński – członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Mariusz Pawlak – główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
- Piotr Bujak – główny ekonomista PKO BP,
- prof. Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP,
- Jerzy Dudek - były bramkarz reprezentacji Polski i największych europejskich klubów piłkarskich.
- prezesi największych polskich spółek w tym m.in. IKEA Industry, Orange, PGNiG, Żywiec Zdrój, Mokate, Rockwool, National Geographic, PLL LOT.

Wśród prowadzących panele pojawią się znane osobowości telewizyjne i prasowe:
- Przemysław Talkowski
- Karolina Szostak
- Marek Czyż
- Joanna Brodzik
- Jakub Porada
- Jacek Pochłopień.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Ministerstwo Rozwoju,
- Ministerstwo Zdrowia,
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwo Energii,
- Ministerstwo Cyfryzacji,
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
- Polska Izba Ekologii,
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
- Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii,
- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
- Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
- Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
- Związek Miast Polskich,
- Związek Powiatów Polskich,
- Pracodawcy RP,
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Krajowa Rada Izb Rolniczych,
- Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program publikujemy na następnej stronie.