Zielona Góra. Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Zobacz, kto i jakie nagrody otrzymał

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski

Wideo

Ponad stu honorowych dawców krwi, sympatyków i sponsorów zostało nagrodzonych podczas wojewódzkich uroczystości, związanych z Dniami Honorowego Krwiodawstwa, które odbyły się we wtorek, 14 września br. w Filharmonii Zielonogórskiej. Zobacz kto i jakie wyróżnienie otrzymał.

Zwykle Dni Honorowego Krwiodawstwa odbywały się w listopadzie. W tym roku ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem postanowiono, że uroczystości wojewódzkie zostaną wcześniej zorganizowane.

Podczas uroczystości w Filharmonii Zielonogórskie wręczono odznaczenia, medale, odznaki.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczony został:

Wąsik Andrzej - prezes Klubu HDK PCK „Ognik” w Starym Kisielinie

Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.

Zielona Góra. Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Zobac...

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
odznaczeni zostali:

 • Bieława Mariusz - ZHDK, długoletni organizator akcji zbiorowego oddawania krwi w JRG PSP w Sulechowie
 • Jarowicz Stanisław - członek Honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Smejlis Zbigniew - ZHDK, V-ce Prezes OR PCK w Międzyrzeczu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
odznaczony został
Chydziak Zbigniew - ZHDK w Sulechowie

Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
odznaczeni zostali :

 • Fediuk-Pelińska Bogusława - starszy specjalista LOOPCK w Zielonej Górze
 • Kasperski Tadeusz - gospodarz Ośrodka PCK w Sławie
 • Krzyśko Grażyna - dyrektor OR PCK w Nowej Soli
 • Kołodziejska Irena - starsza księgowa LOO PCK w Zielonej Górze

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
odznaczeni zostali:

 • Fediuk-Pelinska Bogusława- starszy specjalista LOO PCK w Zielonej Górze
 • Filipkiewicz Mirosław - prezes Klubu HDK PCK JW. 5700 w Międzyrzeczu
 • Fortuna Jacek - prezes LOO PCK w Zielonej Górze, Prezes Klubu HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze
 • Kowalczyk Jan- przewodniczący LOR HDK PCK w Zielonej Górze
 • Lenard Andrzej - członek Prezydium LOR HDK PCK w Zielonej Górze
 • Marczewski Ryszard- były dyrektor LOO PCK w Zielonej Górze
 • Piwowarczyk Krzysztof - członek Prezydium LOR HDK PCK w Zielonej Górze
 • Rompalski Władysław- ZHDK w Krośnie Odrzańskim
 • Rybarczyk Tomasz - przewodniczący RR HDK PCK w Sulechowie
 • Suchowiecki Leszek - członek Prezydium LOR HDK PCK w Zielonej Górze
 • Wąsik Andrzej - prezes Klubu HDK PCK „Ognik” w Starym Kisielinie
 • Zadrożny Ryszard - prezes Klubu HDK PCK przy Elektrociepłowni SA Zielona Góra
 • Zborowski Henryk - prezes Klubu HDK PCK „Kolejarz ” w Czerwieńsku
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.

ODZNAKĄ HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU odznaczeni zostali :

 • Adam Mariusz - ZHDK z Nowej Soli

 • Arnold Daniel - ZHDK z Krosna Odrzańskiego

 • Czajka Krzysztof - ZHDK z Letnicy

 • Durko Damian - ZHDK z Zielonej Góry

 • Fórmaniak Paweł - ZHDK z Zielonej Góry

 • Górak Edward - ZHDK z Zielonej Góry

 • Jabłoński Wiesław - ZHDK z Zielonej Góry

 • Kaźmierczak Zbigniew - ZHDK z Zielonej Góry

 • Kisielewski Łukasz - ZHDK z Zielonej Góry

 • Klus Michał - ZHDK z Zielonej Góry

 • Kuliberda Łukasz - ZHDK Zielona Góra

 • Lisek Zbigniew - HDK Zielona Góra

 • Najdek Mirosław - ZHDK Zielona Góra

 • Ostaszewicz Ireneusz - ZHDK Ruszów

 • Pogorzelska Magdalena - ZHDK Kożuchów

 • Ptaszyński Stanisław - ZHDK Zielona Góra

 • Skorupa Kamil - ZHDK Zielona Góra

 • Sobczak Sebastian - ZHDK Nowa Sól

 • Tęcza Krzysztof- ZHDK Świbna

 • Walkowiak Piotr - ZHDK Kolsko

 • Wasyńczuk Konrad - ZHDK Zielona Góra

 • Woźny Marek - ZHDK Konotop

Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.

ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA
Kowalczyk Jan- przewodniczący lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

Za całokształt pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK odznaczeni zostali krwiodawcy, działacze oraz sponsorzy PCK:
ODZNAKA HONOROWA PCK I STOPNIA

 • Dymek Andrzej - członek PCK, były Prezes OR PCK w Żaganiu
 • Gardias Stanisław - prezes Klubu HDK PCK w Pszczewie
 • Klisowski Ryszard - ZHDK Klub przy Woj. Straży Pożarnej w Potoku
 • Kołodziejska Irena - starsza księgowa LOO PCK w Zielonej Górze
 • Rompalski Władysław- ZHDK w Krośnie Odrzańskim

ODZNAKA HONOROWA PCK II STOPNIA

 • Fortuna Jacek - ZHDK Prezes LOO PCK w Zielonej Górze
 • Kowalewicz Marta - prezes Klubu Ter. HDK PCK w Zielonej Górze
 • Łada Aldona - opiekun SKPCK V LO w Zielonej Górze
 • Mundry Dorota - członek Klubu HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze
 • Strzelecka Grażyna - opiekun SK PCK „Elektronik” w Zielonej Górze
 • Katarzyniec Andrzej - członek PCK Burmistrz Żagania
 • Krzyśko Henryk - wolontariusz PCK z Nowej Soli
 • Olifirowicz-Kalinowicz Agnieszka - opiekun SK PCK w Gubinie
 • Stefanowicz Małgorzata- opiekun SK PCK w Lubsku
 • Wolnik –Patalas Bogusława - redaktor Radia Zachód w Zielonej Górze
 • Zyga Monika - opiekun SK PCK w Olbrachtowie
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.
Wojewódzkie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - uroczystość w Filharmonii Zielonogórskiej - 14 września br.

ODZNAKA HONOROWA PCK III STOPNIA

 • Bykowska Beata - opiekun SK PCK LO w Czerwińsku
 • Czernianin Robert - ZHDK w Międzyrzeczu
 • Fechner-Puciłowska Aneta - opiekun SK PCK ZSS w Zielonej Górze
 • Gądek Beata - opiekun SK PCK „Elektronik” w Zielonej Górze
 • Grzesiowska –Nowak Paulina - dyrektor LOO PCK w Zielonej Górze
 • Kita Jolanta - opiekun SK PCK ZSS w Zielonej Górze
 • Kudła Magdalena - klub HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze
 • Tryba Magdalena - opiekun SK PCK SP 6 w Zielonej Górze
 • Tatrocka Krystyna - opiekun Klubu „ Wiewiórka” w Gubinie
 • Zespół Edukacyjny nr 2 SP nr 17 w Zielonej Górze
 • Zespół Edukacyjny Nr 3 SP nr 21 w Zielonej Górze
 • Zespół Edukacyjny nr 4 PSP nr 24 w Zielonej Górze Drzonkowie
 • Zespół Edukacyjny nr 7 SP nr 27 w Zielonej Górze Starym Kisielinie

ODZNAKA HONOROWA PCK IVI STOPNIA

 • Brzychcy Izabela - sympatyk PCK w Gorzowie Wlkp.
 • Czerwińska Paulina - ZHDK w Zielonej Górze
 • Dąbrowski Arkadiusz - prezes Klubu HDK PCK przy U. Marszałkowskim
 • Grygorcewicz Jolanta- wolontariusz PCK w Zielonej Górze
 • Jasion Grażyna - członek PCK w Gubinie
 • Kasperski Grzegorz - ZHDK „Ognik” w Starym Kisielinie
 • Kawecka-Smalec Jolanta - członek PCK, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
 • Korach Radosław - prezes Klubu HDK PCK przy „Rockwool Polska w Cigacicach
 • Koźlarek Kacper - student - Koło PCK przy UZ w Zielonej Górze
 • Kurosz Alicja - sekretarz Koła Terenowego PCK w Żarach
 • Łazarska Ewa - Klub HDK PCK w Pszczewie
 • Michalczuk Anna - ZHDK, wicestarosta żagański
 • Majewski Marcin- członek PCK w Żarach
 • Murawa Marcin - ZHDK w Krośnie Odrzańskim
 • Panczyj Anna - ZHDK, wolontariusz PCK w Zielonej Górze
 • Pietras Jolanta - członek Klubu HDK PCK „Nafta” w Zielonej Górze
 • Sikora Maciej - Klub HDK PCK „ Policja” w Zielonej Górze
 • Sługocki Waldemar - poseł RP ,sympatyk PCK
 • Szczepaniak Renata - wolontariusz PCK w Gorzowie Wlkp.
 • Tomczyszyn Stanisław -członek Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim, wicemarszałek
 • Thomas Romualda - wolontariusz PCK w Gorzowie Wlkp.
 • Ulanicki Robert - Klub HDK PCK „Policja” w Zielonej Górze
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze
 • Bursa w Zielonej Górze
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 • Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie

KRYSZTAŁOWE SERCE

 • Smolińska Agnieszka - ZHDK-opiekun SK PCK w Gorzowie Wlkp.
 • Wolnik-Patalas Bogusława - redaktor Radia Zachód w Zielonej Górze

MEDAL PAMIĄTKOWY 100.LECIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wkp.
POLECAMY TEŻ

W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystawę „Od stu lat wszędzie dla wszystkich”, zorganizowaną z okazji stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy okazji wręczono odznaczenia.Organizacja została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich działających pod zaborami organizacji, kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Podczas posiedzenia, odbywającego się pod patronatem Heleny Paderewskiej, powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż. Na wystawie można oglądać wiele pamiątek, dokumentów, zdjęć, przedmiotów PCK (np. puszek do zbiórek pieniędzy) odznaczeń itd. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż.Z okazji okrągłego jubileuszu Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przygotował wystawę poświęconą działalności organizacji. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną m.in.dyplom i odznaka Węgierskiego Czerwonego Krzyża przekazana Zarządowi Wojewódzkiemu PCK w 1956 r. w ramach podziękowań za przekazaną krew od społeczeństwa naszego województwa, plakaty, wydawnictwa promocyjne Polskiego Czerwonego Krzyża ( dot. działalności młodzieżowej, udzielania pierwszej pomocy, krwiodawstwa itp.), publikacje Polskiego Czerwonego Krzyżaartykuły prasowe „Gazety Lubuskiej”, artykuł z „Gazety Zdrowie” – wydawnictwo PCK z 1956 r dot. pierwszych akcji poboru krwiskany materiałów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze m.in. protokół przekazania Szpitala PCK w Świebodzinie, materiały przekazane przez darczyńców oraz członków PCK m.in. odznaczenia, dyplomy, sztandary. Wystawa potrwa do 27 stycznia 2019. Zobacz wideo: Podsumowanie tygodnia w naszym najnowszym Magazynie Informacyjnym

Zielona Góra. PCK ma 100 lat! Uroczystość w Muzeum Ziemi Lub...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nagrody prezydenta miasta. Otrzymało je 156 osób. Miasto przeznaczyło na ten cel 283,9 tys. zł. Zobacz wideo:Nauczyciele o tydzień odroczyli rozpoczęcie strajku włoskiego. Jest wiele pytań nauczycieli i dyrektorówwideo: TVN24Prezydent Janusz Kubicki już wcześniej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty, publikując je na stronie internetowej urzędu: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu wyrazy szacunku i uznania za trud codziennej pracy, za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które kształtują rozwój i postawę młodego człowieka”.We wtorek natomiast zorganizowano uroczystość, by podziękować najbardziej zasłużonym nauczycielom. Nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 92 nauczycieli, w tym 25 dyrektorów. Łączna suma nagród wyniosła 209 tys. zł. Natomiast nagrody prezydenta za wyróżniającą się pracę i zaangażowanie, związane z pozyskiwaniem środków unijnych w roku szkolnym 2018/2019 dostało 51 nauczycieli, w tym 11 dyrektorów. Łączna kwora nagród wyniosła 43,9 tys. zł. Nagrody prezydenta miasta za zaangażowanie w realizacje projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZiT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymało 13 pracowników oświaty, w tym 6 dyrektorów. Łączna kwota nagród wyniosła 31 tys. zł. ZOBACZ TEŻUCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIEPOLECAMY TEŻLOTNIK ŚWIĘTUJE

ZIELONA GÓRA: Blisko 300 tys. zł na nagrody dla nauczycieli....

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kaj Kaj
Oddawałem krew od .. roku i trochę tej krwi oddałem. Nigdy nie oczekiwałem na słowo, choćby, dziękuję bo wypływało to z potrzeby wewnętrznej. Przykra jest (świadomość) że o mnie zapomniano ! Na dzień dzisiejszy kupiłem sobie znaczek pamiątkowy HDK żeby mieć, oprócz 2 legitymacji, coś na pamiątkę z tych wielu lat mojego krwiodawstwa
Dodaj ogłoszenie