Ścieżka Edukacji Ekologicznej w lubuskich szkołach – zakończenie wystawy

Katarzyna Radej
Blisko 3 tysiące uczniów z województwa lubuskiego skorzystało z nowego narzędzia dydaktycznego z zakresu ochrony środowiska. Od 3 kwietnia do 20 czerwca mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS uzupełniała edukację ekologiczną w szkołach oraz gminach Celowego Związku Gmin CZG-12. Wystawa odbywała się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Celowym Związkiem Gmin CZG-12.

Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS to 9 dwustronnych tablic, składających się na lekcję ekologii. Od początku kwietnia uczniowie placówek oświatowych z terenu siedmiu lubuskich gmin: Lubniewic, Sulęcina, Krzeszyc, Witnicy, Dębna, Bledzewa i Międzyrzecza mogli dzięki nim zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poznali zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.

Jako pierwsi ze Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS zapoznali się uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach. Do 20 czerwca wystawę obejrzało blisko 3 tysiące uczniów z placówek oświatowych mieszczących się na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12: Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach, Szkoła Podstawowa w Sulęcinie, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie, Gimnazjum w Sulęcinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnach, Szkoła Podstawowa w Cychrach, Gimnazjum w Witnicy, Szkoła Podstawowa w Templewie. Mobilna ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS była doskonałym uzupełnieniem stacjonarnej ścieżki zlokalizowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz edukacji ekologicznej prowadzonej przez CZG-12.

Z mobilną Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS, uczącą odpowiedzialnych postaw wobec środowiska mogli zapoznać także dorośli mieszkańcy regionu. Tablice zostały zaprezentowane podczas ogólnodostępnych wydarzeń o tematyce ekologicznej organizowanych przez CZG-12: 22 kwietnia Piknik Ekologiczny „Dzień Ziemi w CZG-12”, który odbył się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, 8 czerwca - Piknik Ekologiczy „Reduce, Reuse, Recycle” w Gliśnie, 20 czerwca EKO Festyn w Międzyrzeczu.
Mamy nadzieję że współpraca z Firmą Eneris Surowce S.A. w prowadzonej edukacji ekologicznej na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 zachęci inne podmioty do prowadzenia wspólnych działań, gdyż wciąż mamy wiele do zrobienie w temacie edukacji ekologicznej. W obliczu wymagań stawianych przez Unię Europejską w kwestii odzysku odpadów opakowaniowych należy dążyć do zachęcenia mieszkańców do segregacji odpadów, a będzie to możliwe tylko poprzez zaangażowanie wszystkich jednostek z sektoru gospodarki komunalnej oraz gmin.

Wideo