Umowa konsumencka

Redakcja
Kupując jakiś towar automatycznie zawierasz ze sprzedawcą umowę sprzedaży. Tłumaczymy, jak walczyć o swoje, gdy dana rzecz okazuje się bublem.

UMOWA KONSUMENCKA
Jeśli kupujesz jakiś towar, to automatycznie zawierasz ze sprzedawcą konsumencką umowę. Przez umowę sprzedaży handlowiec zobowiązuje się przenieść na ciebie własność danej rzeczy i wydać ją tobie. Ty ze swej strony zobowiązujesz się odebrać ten towar i zapłacić za niego ustaloną kwotę.

ZNACZĄCA RÓŻNICA
Sposób i zasady reklamacji towaru zależą m.in. od tego, w jakim charakterze ty występujesz - czy jako konsument, czy jako przedsiębiorca. W myśl prawa konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. Taki przysłowiowy Kowalski wychodzący ze sklepu z towar konsumpcyjnym. Czyli takim do własnego użytku, który reklamuje się według niżej opisanych zasad.
Coś kupionego na firmę nie jest już w myśl ustawy towarem konsumpcyjnym i w takiej sytuacji reklamację składa się podstawie Kodeksu Cywilnego.

NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

Dawniej reklamowałeś towar, gdy miał wady. Teraz to pojęcie zastąpiło inne: niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU
Towar jest niezgodny z umową, jeśli:

 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, np. płytki mrozoodporne, które okazują się nieodporne na mróz;

 • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować tego rodzaju towar oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent, np. proszek nie usuwa uporczywych plam, mimo że w reklamie zostały podane takie zapewnienia;

 • towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży, np. sprzedawca montował piekarnik elektryczny, który okazał się wadliwie podłączony do sieci.

  Jeśli jednak towar odpowiada powszechnym oczekiwaniom, przyjmuje się, że jest zgodny z umową. Nie oznacza to, że tak jest rzeczywiście, ale w razie sporu sąd będzie domniemywał zgodność z umową. Wtedy do ciebie będzie należało udowodnienie, że jest inaczej.

  MOŻESZ ŻĄDAĆ

  Jeśli towar jest niezgodny z umową, jako kupujący możesz zażądać:
 • doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

  Jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe (dany produkt nie jest już wytwarzany, nie ma go w sklepie), wymagają nadmiernych kosztów, twojej cierpliwości albo czasu - w takich sytuacjach masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

  SKŁADAMY REKLAMACJĘ

  Zrób to pisemnie - w terminie do dwóch miesięcy od wykrycia usterki. Sprzedawcę (bo to zawsze do niego składa się reklamację) zawiadom osobiście przekazując mu swoje pismo albo za pośrednictwem poczty. Pamiętaj, że dla ważności zawiadomienia liczy się data stempla pocztowego, a nie data dotarcia przesyłki do sprzedawcy. Jeśli jednak zawiadomisz go o usterce po upływie dwóch miesięcy od jej zauważenia, tracisz prawo do reklamacji. Wtedy możesz liczyć jedynie na dobrą wolę sprzedawcy - może, ale nie musi jej rozpatrywać.

 • Pamiętaj, że nie możesz z miejsca zażądać zwrotu pieniędzy za bubla lub obniżenia jego ceny. Najpierw musisz się zgodzić na naprawę lub wymianę towaru.

 • Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie twojej reklamacji. Jeśli jej w tym terminie nie rozpatrzy - to tak, jakby ją uznał!

 • Niestety, nawet rozpatrzenie sprawy na twoją korzyść nie oznacza, że reklamacja została załatwiona. Prawo nie określa terminu, w którym ma być naprawiony lub wymieniony twój towar. Mówi jedynie, że musi się to stać w "odpowiednim czasie". W razie sporu to sąd decyduje, czy twoje roszczenia zostały w tym terminie zrealizowane. Dlatego pilnuj, by sprzedawca koniecznie określił czas naprawy lub wymiany towaru na piśmie.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

  Trwa dwa lata, ale... W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od daty jego wydania, przyjmuje się, że istniała już w tamtej chwili. Odpowiedzialność udowodnienia, że było inaczej spada na sprzedawcę. To on, a nie ty musi udowodnić np., że w komplecie były śrubki. Ty nie musisz się tłumaczyć z ich braku.

  * Pamiętaj jednaj, że ten korzystny zapis działa wyłącznie przez pół roku od chwili wydania towaru. Po tym czasie brak śrubek staje się twoim problemem, dlatego zawsze sprawdzaj kompletność towaru. Nawet jeśli nie zamierzasz go używać w najbliższym czasie.

  KIEDY TWOJA WINA

  Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, o której wiedziałeś lub - oceniając rozsądnie - powinieneś wiedzieć. Jeśli kupujesz towar i sprzedawca zapoznał cię z instrukcją jego użycia, konserwacji itd., to postępując niezgodnie z nimi nie możesz go reklamować

  Przykładowo: jeśli wiedziałeś, że zegarek nie jest wodoodporny i jak byk stało to w instrukcji, a mimo to wykąpałeś się z nim, reklamacja nie zostanie uznana.

  * Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za usterki wynikłe z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez konsumenta. Jeśli zamówiłeś u stolarza regał na książki i on określił konkretny gatunek drewna, a ty kupiłeś inne to na własną odpowiedzialność.

  CZYM JEST GWARANCJA

  To po prostu kolejna forma, z której możesz skorzystać, jeśli kupiony przez ciebie towar będzie niezgodny z umową. Tobie jako kupującemu gwarancji - dobrowolnie - gwarant. Może nim być: producent, importer, hurtownik lub też sam sprzedawca. Informacji, kto nim jest, szukaj w dokumencie gwarancyjnym. To właśnie do niego zgłaszasz się z wadliwym towarem. Z reguły możesz liczyć na naprawę towaru lub jego wymianę (o wyborze decyduje gwarant).

  * Prawo nie określa, ile powinna obowiązywać gwarancji. Termin jej trwania jest dowolny. Ochronny parasol nad towarem może być rok, ale równie dobrze i dziesięć lat.

  * Nie ma też wyznaczonego prawem terminu, w którym musisz zgłosić zauważoną usterkę. Taki nakaz znajduje się jednak zwykle w dokumencie gwarancyjnym, dlatego dokładnie go przestudiuj. Koniecznie muszą się znaleźć w nim informacje dotyczące: nazwy i adresu gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce. Obowiązkiem sprzedawca jest wyjaśnienie ci, czy dany sprzęt jest objęty gwarancją i na jakich warunkach.

  Opisu właściwości szukaj też reklamie danego produktu. Takie oświadczenie też uważa się za udzielenie gwarancji!

  JAK SKORZYSTAĆ

  Decydując się na skorzystanie z gwarancji, składasz reklamację w:

 • Miejscu wskazanym w dokumencie. Może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent - to zależy od warunków określonych w dokumencie.

 • Terminie określonym w gwarancji. Przypomnijmy, że nie ma jednego, obowiązującego wszystkich terminu jej trwania. Praktyka pokazuje, że jeśli jest krótszy niż dwa lata, a dotyczy drogiego towaru na lata, warto się zastanowić nad kupnem towaru. Skoro nawet jego producent nie wierzy, że wytrzyma dłużej 24 miesiące...

  NIE WSZYSTKO OBEJMUJE

  Towar w ramach gwarancji można zareklamować wyłącznie z przyczyn, które są podane w dokumencie. Zwykle określa też, jakich usterek ona nie obejmuje.

 • Przed kupnem sprawdź, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada. Może być tak, że na czarnej liście wymieni wszystkie możliwe uszkodzenia i usterki...

  CO LEPSZE?

  Gwarancja czy reklamacja z powodu niezgodności z umową? Możesz skorzystać z jednego lub drugiego prawa, ale nie jednocześnie. Twoja decyzja o wyborze jest ostateczna, ale ogranicza się jedynie do tej konkretnej usterki. Oznacza to, że gdy wystąpią kolejne, będziesz mógł ponownie wybierać między skorzystaniem z gwarancji lub prawem do reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową.

  Pamiętaj, że nie obowiązują już przepisy mówiące, że jeżeli w ramach gwarancji wymienisz zepsuty towar na nowy, to czas jej trwania też będzie biegł od nowa. Teraz decyzja o odnowieniu terminu trwania gwarancji - przy wymianie zareklamowanego towaru na nowy - zależy jedynie od gwaranta. Konkretnych informacji trzeba szukać w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli takiego zapisu nie ma, to korzystniej jest zareklamować towar z powodu niezgodności z umową. Wtedy przy jego wymianie na nowy, gwarancja też będzie biegła na nowo.


  TU SĄ PRZEPISY

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. nr 141, poz. 1176, ze zmianami).

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. nr 22, poz. 271, ze zmianami).


  O GWARANCJI

  1. To nieprawda, że:
 • reklamację można składać tylko wtedy, gdy masz gwarancję;
 • że warunki gwarancji są regulowane przepisami prawa, a więc jednakowe dla wszystkich;
 • że producenci mają obowiązek udzielania gwarancji na niektóre towary.

  2. Prawdą jest, że:
 • gwarancja może być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot, ale nie musi;
 • udzielenie gwarancji nie pozbawia ciebie uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową, czyli tzw. reklamacji. Nawet jeśli masz na dany towar gwarancję, nie musisz z niej skorzystać. Decyzja należy wyłącznie do ciebie.
 • jeśli nie określono warunków gwarancji, czyli nie wiadomo, do czego zobowiązuje
  się gwarant, to tak jakby jej nie udzielono. Musisz otrzymać dokument, który określa szczegółowo jej zasady.


  ZWRÓĆ UWAGĘ

  Przeglądając dokument gwarancyjny sprawdź:
 • Termin jej rozpatrzenia - nie ma jednego, ustalonego przez przepisy czasu rozpatrzenia ani załatwienia reklamacji składanej z gwarancji. Powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli nie jest określony, to gwarant powinien rozpatrzyć/załatwić reklamację "niezwłocznie".

 • Możliwość wymiany towaru na nowy - czy przewidziano taką opcję, gdy usterki się powtarzają. Często nie, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki. Być może w nieskończoność, a ty będziesz musiał użytkować bubla, bo ani nie będziesz mógł zażądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji lepiej jest nie korzystać z gwarancji, ale od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 • Lokalizację punktów serwisowych - czy wskazane w dokumencie gwarancyjnym punkty serwisowe znajdują się w pobliżu twojego miejsca zamieszkania (żebyś nie musiał wysłać lodówki na drugi koniec Polski).

 • Przechowywanie opakowań - czasami warunkiem skorzystania z gwarancji jest zatrzymanie oryginalnego opakowania! Jeśli masz małe mieszkanie, może to być duży problem.


 • Katarzyna Borek
  0 68 324 88 37
  [email protected]

  Wideo

  Komentarze

  Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

  Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

  Podaj powód zgłoszenia

  Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
  Dodaj ogłoszenie