Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Na Uniwersytecie Zielonogórskim 43 doktorów i jeden habilitowany odebrało dyplomy stopni naukowych

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
Wideo
od 16 lat
W rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. To już 20 takie wydarzenie na największej lubuskiej uczelni.

Jak zauważa rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 2001 r., nadano 79 stopni doktora habilitowanego i 603 stopnie doktora. Dzisiaj Uniwersytet Zielonogórski posiada 23 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i 23 do nadawania stopnia naukowego doktora.

Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali: jeden doktor habilitowany i 43 doktorów. Od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 2001 r., nadano 79  stopni doktora habilitowanego i 603 stopnie doktora.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim 43 doktorów i jeden habilito...

Najwięcej stopni doktora nadano w dyscyplinie pedagogika

- Dziś jeden doktor habilitowany i 43 doktorów odebrało dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożyło ślubowanie, w tym ośmiorgu pierwszym absolwentom szkół doktorskich funkcjonujących na UZ – dodaje rektor. – To świadczy o tym, że UZ ma potencjał badawczy bardzo dużo, co więcej nie powstałyby doktoraty, gdyby nie nasi profesorowie w roli promotorów.
Najwięcej, bo 14 stopni nadano w dyscyplinie pedagogika, po 4 stopnie w dyscyplinach: nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji oraz historia, po 3 stopnie w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz nauki biologiczne, po 2 stopnie w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz nauki o zarządzaniu i jakości i po jednym stopniu w dyscyplinach: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, filozofia oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali:
Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali: jeden doktor habilitowany i 43 doktorów. Od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 2001 r., nadano 79 stopni doktora habilitowanego i 603 stopnie doktora. Jacek Katos

Tytuł doktora to ukoronowanie mojej pasji

Wśród nowych doktorów znalazła się m.in. dr Patrycja Montusiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych. Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim.
- To duża nobilitacja, jestem szczęśliwa. Ten tytuł to ukoronowanie mojej pasji. Bo z zawodu jestem tłumaczem przysięgłym, magistrem języka niderlandzkiego, niemieckiego, a doktorat pisałam z językoznawstwa– przyznaje P. Montusiewicz i ma już kolejne plany badawcze. - Obecnie robię uprawnienia pilota w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Przylepie. Co mnie pasjonuje, to język angielski lotniczy. Bo to zupełnie inny język… I jemu chcę się przyjrzeć.

Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali:
Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali: jeden doktor habilitowany i 43 doktorów. Od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 2001 r., nadano 79 stopni doktora habilitowanego i 603 stopnie doktora. Jacek Katos

Stopień doktora habilitowanego otrzymał:

dr hab. Piotr Jachimowicz – doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Na podstawie osiągnięcia naukowego: Własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych w ramach wielowymiarowych obliczeń opartych na modelu makroskopowo-mikroskopopwym z potencjałem Woodsa-Saxona

Recenzenci:

prof. Krzysztof Rykaczewski – Oak Ridge National Laboratory

prof. dr hab. Henryk Witała – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Michał Warda, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Patyk – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Stopień doktora otrzymali:

W dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

1. dr inż. Hermes Jose Loschi - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytuł rozprawy: Modulation Algorithms of Power Electronic Converters for Shaping of Conducted Interference

Promotorzy:

prof. dr hab. inż. Robert Smoleński

prof. Dave Thomas - Uniwersity of Nottingham

prof. Frank leferink - University of Twente

Recenzenci:

prof. Thiago Batista Soeiro – University of Twente

prof. Mark Sumner – University of Nottingham

prof. Ana Vukovic – University of Nottingham

W dyscyplinie filozofia

1. dr Paweł Kazimierz Łoś - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Spór adaptacjonizmu z antyadaptacjonizmem o religię na gruncie filozofii neodarwinizmu

Promotor: dr hab. Paweł Okołowski

Recenzenci:

dr hab. Piotr Przybysz prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Paweł Mazanka prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Marcin Miłkowski prof. PAN - Instytut Filozofii i Socjologii PAN

W dyscyplinie historia

1. dr Marek Bębenek - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Udział Polaków w wojnie polsko-rosyjskiej 1904-1905 i ich pobyt w obozach internowania w Japonii w świetle prasy polskiej

Promotor: ś. p. prof. dr hab. Marek Ordyłowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Edward Czapiewski - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Wryk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grażyna Pańko, prof. Uwr - Uniwersytet Wrocławski

2. dr Beata Józków - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Regionalna świadomość historyczna młodzieży szkół średnich w Zagłębiu Miedziowym

Promotor: prof. dr hab. Bogumiła Burda

Recenzenci:

dr hab. Barbara Techmańska, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. dr Agata Szylińczuk - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł rozprawy: Przemiany religijne na ager Campanus do I w. n.e.

Promotor: dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agata Aleksandra Kluczek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

dr hab. Małgorzata Pawlak, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

4. dr Katarzyna Zielińska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł rozprawy: Paradygmaty narracji historycznych i pamięci wobec stosunków polskich-niemieckich na Babimojszczyźnie w latach 1870-945

Promotor: dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich - Instytut Śląski w Opolu

dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK - Politechnika Koszalińska

W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

1. dr inż. Marek Wróblewski - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych

Promotor: dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

2. dr inż. Marcin Wojnakowski - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł rozprawy: Analysis of Boundedness and Safeness in a Petri Net-Based Specification of Concurrent Control Systems

Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kania - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marcin Szpyrka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska

W dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

1. dr inż. Marek Springer - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

Tytuł rozprawy: Porównanie budynków o konstrukcji lekkiej i masywnej w aspektach budownictwa zrównoważonego.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak - PolitechnikaPoznańska

dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. Plub - Politechnika Lubelska

W dyscyplinie inżynieria mechaniczna

1. dr inż. Hanna Łosyk - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Modelowanie i ocena poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej

Promotor: prof. dr hab. Justyna Patalas-Maliszewska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz – Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Izabela Rojek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec – Politechnika Krakowska

2. dr inż. Michał Rejek - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłonnych

Promotor: dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO – Politechnika Opolska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek – Wojskowa Akademia Techniczna

2. dr inż. Natalia Szczotkarz - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Analiza parametrów tworzenia medium czynnego w metodzie zminimalizowanego smarowania z nanocząstkami podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V

Promotor: dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny – Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

W dyscyplinie językoznawstwo

1. dr Anna Maria Karmowska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Tytuł rozprawy: Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza w ujęciu ilościowym.

Promotor: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

2. dr Patrycja Montusiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim.

Promotor: prof. dr hab. Michaił Kotin

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Joanna Szczęk - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marta Woźnicka, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W dyscyplinie literaturoznawstwo

1. dr Aleksandra Tomicka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tytuł rozprawy: Twórczość literacka Jakuba Jasińskiego. Interpretacje i konteksty

Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

2. dr Jessica Woźniak-Szrama - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Geopoetyka i regionalizm w powieściach ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego

Promotor: prof. dr hab. Marta Ruszczyńska

Recenzenci:

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

W dyscyplinie nauki biologiczne

1. dr Anna Bator-Kocoł - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Wpływ warunków mikroklimatycznych na skład gatunkowy i strategię hibernacji nietoperzy „Chiroptera” w rezerwacie „Nietoperek”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

Recenzenci:

dr hab. Mirosław Jurczyszyn, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ireneusz Ruczyński - Instytut Biologii Ssaków PAN

2. dr Żanna Tyrała-Wierucka - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Forma brzegu blaszki liściowej w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz jej zmiany w trakcie wzrostu liścia

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło

Recenzenci:

dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. dr Damian Worchacz - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży Zielonej Góry w wieku 7-15 lat oraz tendencje zmian

Promotor: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Malinowski - emeryt

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W dyscyplinie nauki fizyczne

1. dr Izabela Agata Domagalska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Opis z pierwszych zasad molekuły wodoru: właściwości dynamiczne, statystyczne i interakcja z otoczeniem

Promotor: dr hab. inż. Artur Durajski, prof. PCz

Recenzenci:

dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD – Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. Andrzej Ptok – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

dr hab. Maciej Winiarski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

2. dr Agnieszka Teresa Jardin - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Badanie zachowań chaotycznych plazmy wytwarzanej przez silnik Halla

Promotor: dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Aneta Malinowska, prof. NCJB - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

dr hab. Marek Scholz - Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

3. dr Vinh Le Duc - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytuł rozprawy: Korelacje kwantowe w układach PT-symetrycznych/Quantum Correlations in PT-symmetric Systems

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Peřina Jr. – Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of Academy of Saciences of the Czech Republic

dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska – Politechnika Bydgoska

4. dr inż. Aleksandra Sobajtis - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Rola kontroli ułożenia i adaptacyjnego napromieniania w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności radioterapii wiązkami zewnętrznymi

Promotor: prof. dr hab. n med. Paweł Kukułowicz - Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Recenzenci:

dr hab. inż. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Uniwersytet Gdański

dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski – Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

W dyscyplinie nauki o polityce i administracji

1. dr Artur Dziambor - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy: Kreowanie wizerunku politycznego Donalda Trumpa w latach 2004 - 2019

Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2. dr Aleksander Koźmiński - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy: Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej RP. Casus polityki rolnej w latach 2004-2019.

Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Walkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. dr Marcin Kulas - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Tytuł rozprawy: Polityka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa w latach 2004-2019

Promotor: dr hab. Danuta Plecka, prof. UG

Recenzenci:

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4. dr Marcin Pisarski - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł rozprawy: Mity polityczne współczesnej polskiej dalekiej prawicy

Promotor: dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Joanna Kluska, prof. UO - Uniwersytet Opolski

dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Paweł Leszczyński, prof. AJP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

W dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

1. dr Klaudia Ewa Gajda - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości– absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł rozprawy: Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu relacjami z pracownikami, dostawcami i klientami

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr hab. Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP – Politechnika Poznańska

2. dr Monika Inków - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw informatycznych

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz - Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP - Politechnika Poznańska

W dyscyplinie pedagogika

1. dr Igor Bykowski - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Dyrektor szkoły wiejskiej jako przywódca edukacyjny w społeczności lokalnej (perspektywa biograficzna)

Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Albański, prof. UP - Uniwerystet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. CHAT - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

2. dr Klaudia Kasowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wpływ autorskiego programu Let's Speak English na twórczość dzieci sześcioletnich w języku angielskim.

Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Józef Bałachowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, prof. UAM -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. dr Małgorzata Kmiecińska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Aktywność w czasie wolnym uczniów szkół ponadpodstawowych w małym mieście

Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk – były pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

4. dr Regina Korzeniowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Inkluzja społeczna w doświadczeniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Promotor: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski

5. dr Justyna Michniuk - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Sytuacja zawodowa nauczycieli języka dolnołużyckiego w szkołach na terenie Dolnych Łużyc, w wielokulturowym społeczeństwie Niemiec

Promotor: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

6. dr Monika Morgała - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Konflikty wewnętrzne w zespołach nauczycielskich warunkujące zawodowe funkcjonowanie nauczycieli i efektywność pracy szkoły/placówki

Promotor: dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Recenzenci:

prof. dr hab. Jolanta Szempruch - Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. dr Nhu Ngoc Nguyen - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wychowanie w kulturze pracy dzieci wietnamskich w wieku przedszkolnym w Hanoi

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Recenzenci:

dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - Uniwersytet Śląski

8. dr Ewa Nowakowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Usamodzielnienie się podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Niemczech i Polsce

Promotor: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK - Akademia Ignatianum w Krakowie

dr hab. Piotr Magier, prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

9. dr Anna Przybylska-Zielińska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Zdolności muzyczne i kompetencje wokalne uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w kontekście założeń teorii uczenia się muzykiEdwina E. Gordona

Promotor: dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski

dr hab. Paweł Adam Trzos, prof. UKW- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

10. dr Marcin Radziwołek - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Skuteczność strategii profilaktyki szkolnej w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży - częstochowskich szkół średnich

Promotor: dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaręba, prof. Ucz

Recenzenci:

dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

11. dr Bożena Solecka - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Kształtowanie cyfrowych kompetencji nauczycieli w systemie wspomagania rozwoju edukacji

Promotor: dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Politehnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12. dr Katarzyna Stein-Szała - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Zabawa we wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Promotor: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13. dr Barbara Walas - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Rzeczywistość medialna dzieci przedszkolnych

Promotor: dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

14. dr Paweł Zapeński - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Tytuł wyróżnionej rozprawy: Usamodzielnianie się i samodzielność życiowa byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w narracjach biograficznych

Promotor: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska