Podsumowanie akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”

Materiał powstał we współpracy z CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 w dniu 18 czerwca 2021 uroczyście podziękował laureatom za udział w XXIV akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. W edycji obejmującej rok szkolny 2020/2021 udział wzięło 46 placówek, które zebrały ponad 100 ton surowców!

Celowy Związek Gmin CZG-12 podsumowując akcję składa szczególne wyrazy uznania dla Laureatów w kategorii Edukacja Ekologiczna – Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, dla Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie oraz dla Świetlicy Środowiskowej z Zarzynia działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie. Obserwując zmiany w nauczaniu Celowy Związek Gmin CZG-12 jest pełen uznania dla pedagogów, że pomimo trudności edukacja ekologiczna nie wypadła z pola widzenia i programu realizowanego w placówkach. Zostawiając środowisko dla przyszłych pokoleń trzeba kształtować w dzieciach odpowiedzialne, angażujące w inicjatywy społeczne postawy oraz przygotowujące do wywiązania się z zadań w dorosłym życiu.

Celowy Związek Gmin CZG-12 pragnie również tak uczyć, aby młode pokolenie było tym, które wie, że odpady to nie śmieci – to surowce i mówi #WidzęWięcej. Z pewnością dużo są w stanie zobaczyć laureaci kategorii frakcyjnych, bo w XXIV edycji akcji było ich aż 21!

Laureatami w zbiórce makulatury zostali:

1. Przedszkole Gminne w Bledzewie – Oddział w Nowej Wsi;

2. Szkoła Podstawowa w Templewie;

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach;;


Laureatami w zbiórce butelek PET zostali:

1. Świetlica Środowiskowa z Brzeźna działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie;

2. Szkoła Podstawowa w Templewie;

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach;

Laureatami w zbiórce kartoników po płynnej żywności zostali:

1. Świetlica Środowiskowa z Zarzynia działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie;

2. Przedszkole nr 2 im. S. Modrzejewskiej z Dębna;

3. Przedszkole Samorządowe nr 2 z Rzepina;

Laureatami w zbiórce puszek aluminiowych:
1.Przedszkole Gminne w Bledzewie – Oddział w Nowej Wsi;

2. Przedszkole „Na Środku Świata” z Nowin Wielkich;

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach;

Laureatami w zbiórce baterii:

1.Przedszkole Gminne w Bledzewie – Oddział w Osiecku;

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach;

Laureatami w zbiórce płyt CD/DVD:

4. 1. Świetlica Środowiskowa z Zarzynia działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie;

2. Przedszkole „Na Środku Świata” z Nowin Wielkich;

3. Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie;


Laureatami w zbiórce zużytych telefonów:

1 Przedszkole Gminne w Bledzewie – Oddział w Osiecku;

2. Szkoła Podstawowa z Templewa;

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta z Bledzewa;

Dodatkowo w akcji wyłoniono SUPER ZBIERACZA – placówkę, która wykazała się zbiórką wszystkich frakcji surowców oraz przesłała sprawozdania z działań edukacyjnych. Super Zbieraczem została Szkoła Podstawowa z Templewa, zaś II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. W. Witosa z Krzeszyc!

Łączna pula nagród w akcji to 16 500,00 zł ! Każda placówka biorąca udział w akcji otrzymała pamiątkowy dyplom, list gratulacyjny oraz pakiet upominków. Laureaci XXIV edycji akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi zgodnie z wybranymi pozycjami z Katalogu Nagród.

Rok szkolny 2020/2021 stawiał przed nauczycielami, rodzicami i dziećmi wiele wyzwań, ale w obecnej sytuacji wydaje się, że również w kolejnych latach trzeba będzie mierzyć się z tego typu trudnościami. Celowy Związek Gmin CZG-12 składa całej społeczności szkolnej – Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom serdeczne życzenia, zdrowia, satysfakcji z wyników pracy oraz pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Celowy Związek Gmin CZG-12 nie kończy swej edukacji wraz z końcem roku szkolnego – dział edukacji ekologicznej CZG-12 zaprasza do kontaktu ([email protected]) w sprawie warsztatów wakacyjnych w świetlicach środowiskowych, w świetlicach wiejskich, podczas

spotkań sołeckich i małych imprez plenerowych! Od września CZG-12 zaprasza placówki do zgłaszania się do jubileuszowej XXV edycji akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”.

Odpady to nie śmieci – to surowce #WidzęWięcej - hasło obchodów Dnia bez Śmiecenia 2021

Dodaj ogłoszenie